Zestawy GROM P

Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów
zasada pomiaru => Poziom + Prędkość

GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym

GROM P 01
następca PARTI-MAG

GROM P 02

GROM P 03
innowacyjny z kamerą

GROM P 04 (GROM W)
bez drogiej obudowy

GROM P 05

Zestawy PROM

Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM 01

PROM 02

PROM 03

PROM 04

PROM 05

PROM 06

Przepływomierze ultradźwiękowe Transit Time do cieczy czystych

ZDI-500
ZDI-500-EC

ALFINE-PF220
ALFINE-PF330

ExactSonic

Przepływomierze Doppler do cieczy trudnych => brudnych i zapowietrzonych

ALFINE-PFD-550
ALFINE-UFD-5000

Compuflow

Przepływomierze termiczne do powietrza, przepływomierze turbinkowe

TA
=> do powietrza i gazów

FA
=> do powietrza, gazów
i cieczy

flowtherm NT Multitalent => przepływomierz przenośny wielokanałowy

Przepływomierze wirowe (VORTEX) do biogazu, powietrza i spalin

VA40

Monitoring

Monitoring sieci wod-kan => przepływ / mętność / tlen / przewodność

Monitoring przepływów

Monitoring zawartości chloru wolnego w wodzie

Rejestracja danych po miarowych / kampanie pomiarowe na obiektach

Przepływ / poziom / inne

Rejestracja doraźna lub długoterminowa

Pomiary stężeń i koncentracji

SONOCON

Masomierze

Pomiar konduktometryczny

Pomiary innych parametrów fizykochemicznych na zlecenie