Zestawy pomiarowe GROM FAMILY

Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

Zestawy GROM P
=> Poziom + Prędkość

Zestawy GROM K
=> Poziom + Przelew
Palmera-Bowlusa