GROM K YELLOW

Zestaw ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa w kinecie
PLUG & PLAY  •  opcja szczelna IP 68  •  może być zakopany  •  tani  •  dokładny

Zestawy z grupy GROM FAMILY są przeznaczone do pomiaru przepływu i ilości cieczy płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o dowolnym kształcie. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Zaleca się aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i  o symetrycznym rozkładzie prędkości,  co można łatwo uzyskać przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego kanału dopływowego do miejsca pomiaru.

Przeznaczenie

GROM K jest przeznaczony do stosowania w instalacjach grawitacyjnych, do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:

 • wód opadowych, wód roztopowych, wód popłucznych, wód chłodniczych i innych
 • ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych.

GROM K jest dostarczany w wykonaniu PLUG & PLAY a więc …

 • Wystarczy zamontować i włączyć zasilanie = pomiary rozpoczynają się natychmiast!
 • Po zainstalowaniu na obiekcie nie jest potrzebna kalibracja ani ustawianie zera!
 • Nie są potrzebne specjalne kwalifikacje!

Cechy wyróżniające

GROM K spełnia wymogi stawiane urządzeniom rozliczeniowym i posiada wyróżniające cechy jakich należy oczekiwać od ściekomierza / wodomierza rozliczeniowego:

 • Blokada możliwości zmiany wskazań i stanu licznika z klawiatury licznika na miejscu instalacji oraz opcjonalnie przez wykorzystanie oprogramowania transmisji cyfrowej np. GPRS. Dotyczy to również czynności ZEROWANIA na miejscu instalacji. Ta właściwość zawsze była pod nadzorem Urzędów Miar i towarzyszyła zarówno ściekomierzom / wodomierzom jak i licznikom cieczy innych niż woda. Stosowane w przeszłości liczniki ścieków podlegały prawnej kontroli metrologicznej jako „liczniki cieczy w kanałach otwartych” i plombowano specjalny przełącznik wewnątrz liczydła aby zablokować możliwość zmiany nastaw z poziomu klawiatury.
  W liczniku rozliczeniowym nie dopuszcza się bowiem żadnej możliwości zmiany charakterystyki pomiarowej poprzez jakiekolwiek działanie nie pozostawiające śladów ingerencji w wynik pomiaru.
  Jak dotąd ściekomierze nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej a zatem kwestię stosownych zabezpieczeń ustalają rozliczające się strony i zapisują je w umowie cywilno-prawnej.
  Aktualnie, z uwagi na dwukierunkową transmisję GPRS, możliwa byłaby zdalna zmiana nastaw a więc oprogramowanie zdalnej rejestracji winno spełniać warunek „TYLKO do ODCZYTU”, tj. rozliczające się strony mogą wyłącznie odczytywać wskazania lokalne ściekomierza i wyniki zarejestrowane na serwerze.
 • Dostarczany ściekomierz GROM K jest wzorcowany na profesjonalnym stanowisku firmy ALFINE-TIM, jest dostarczany wraz z odcinkiem napływu/wypływu. Wystarczy aby został zamontowany poziomo z zachowaniem swobodnego wypływu co jest łatwe do spełnienia przez każdego wykonawcę. Stosowne wytyczne klient otrzymuje bezpłatnie już na etapie projektu.
  Należy zaakcentować, że ewentualne spiętrzenie poziomu ścieków spowoduje wzrost wskazania i na pewno „ściekodawca” nie skorzysta z tego sposobu wpływania na stan licznika ściekomierza.
 • Po zainstalowaniu i włączeniu zasilania ściekomierz GROM K mierzy poprawnie i natychmiast pokazuje przepływ, poziom wypełnienia, zasilanie oraz stan licznika a także natychmiast gromadzi dane do wysyłki na nowoczesny i bezpieczny serwer do rejestracji i monitoringu.
 • Wizualizacja danych ściekomierza GROM K, jest oprogramowana profesjonalnie a dane zarejestrowane na serwerze są dostępne (po zalogowaniu), z każdej przeglądarki internetowej, w trybie „TYLKO do ODCZYTU”!
  Zapewniona jest możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego oraz wydruki danych pomiarowych.
 • Zestaw GROM K nie traci dokładności po zdemontowaniu a zatem może być w dowolnym czasie zdemontowany i ponownie sprawdzony NA MOKRO na stanowisku firmy ALFINE-TIM lub podobnym.

Cechy wyróżniające – cd.

 • niski koszt
 • łatwa instalacja w studzienkach pomiarowych, niskie koszty budowlane
 • zasilanie bezpieczne 24 VDC (standard) a opcjonalny system autonomicznego ekologicznego zasilania EKO-POWER daje możliwość pracy w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci
 • instalacja w rurociągach o średnicach od DN 110 wzwyż, szeroki zakres pomiarowy, już od ok. 0.1 m3/h (0.03 l/s)
 • opcja – wykonanie szczelne IP 68.
 • GROM K jest dostarczany z Imiennym  Świadectwem kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów) Może ono być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”. Świadectwo uwzględnia przewidywane wartości przepływu występujące w miejscu pomiaru, dzięki czemu zapewniona jest mierzalność nawet bardzo małych przepływów.

Na zamówienie dostępne jest opracowanie “GROM K Przewodnik dla Projektantów i Inwestorów”.

W zadaniach rynkowych kierujemy się zasadą: “Lepiej zapobiegać niż gasić”.
Zapewniamy:

 • bezpłatne konsultacje na etapie projektu oraz autoryzację projektów
 • bezpłatne konsultacje na etapie budowy.

Opomiarowanie rozliczeniowe:
wody opadowe, roztopowe, chłodnicze, powierzchniowe, ścieki

PRAWO WODNE,
Prawo Ochrony Środowiska,
O zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
WODY POLSKIE

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.