Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Zasada pomiaru  >  Poziom + Prędkość

GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym
PARTI-MAG-SERW

GROM BLUE
następca GROM P
elektromagnetyczny
bez kołnierzy, łatwa instalacja,
krótka zabudowa

GROM BLACK
innowacyjny w rurze
elektromagnetyczny
z ultradźwiękowym pomiarem poziomu

GROM W
zalecany dla dużych średnic
TANI = bez drogiej obudowy
montaż bez cięcia rurociągu
możliwość zakopania w ziemi

GROM BLACK
innowacyjny z kamerą
zwiększony dolny zakres pomiarowy
(opis w przygotowaniu)

Rozliczeniowe Opomiarowanie Wody i Ścieków
WYBRANE ASPEKTY PRAWNE
Fakty – Niejasności – Wnioski
zebrane od 25 lat