GROM BLUE

Zestaw z przepływomierzem elektromagnetycznym
bez kołnierzy  •  szczelny  •  może być zakopany  •  krótka zabudowa  •  tani

Zestawy z grupy GROM FAMILY są przeznaczone do pomiaru przepływu i ilości cieczy płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o dowolnym kształcie. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Zaleca się aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i  o symetrycznym rozkładzie prędkości,  co można łatwo uzyskać przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego kanału dopływowego do miejsca pomiaru.

Wprowadzenie

GROM BLUE jest innowacyjnym zestawem do pomiaru wolnozmiennego przepływu cieczy przewodzących, płynących grawitacyjnie.

Idea pomiaru wywodzi się z oferowanych od ponad 20 lat zestawów GROM P i GROM T.

Minione lata przyniosły doświadczenie i przekonanie, że GROM P był rozwiązaniem nadmiarowym i bardzo drogim. Bezsensowne okazało się dążenie do pomiaru jednym przyrządem zarówno przy częściowym jaki i całkowitym wypełnieniu przekroju rurociągu, co zmuszało do kołnierzowych, tj. ciśnieniowych połączeń i tym samym drogiej zabudowy w miejscu instalacji.

W kilkuset instalacjach GROM P zrealizowanych w Polsce nie stwierdzono przypadku wypełnienia rurociągu, co jest zrozumiałe dla przepływów rozumianych jako PRZEPŁYW KANAŁEM OTWARTYM, czyli ze swobodnym zwierciadłem płynącej cieczy. Za zbędną uznano także izolującą wykładzinę wewnętrzną, wykonaną np. z neoprenu, gumy twardej czy teflonu. Wykładzina i kołnierze były to pomysły zapożyczone z przepływomierzy klasycznych, stosowanych do pomiarów ciśnieniowych tj. przy całkowicie wypełnionym rurociągu.

Przed laty równolegle był oferowany zestaw GROM T, który nie miał już izolującej wykładziny wewnątrz rury pomiarowej ale ciągle miał kołnierze do połączenia z rurociągiem, co także zostało uznane za bezsensowne. W zestawie GROM T pomiar wysokości był już realizowany przy użyciu sondy ultradźwiękowej co było uzasadnione przy pomiarach grawitacyjnych niepełnym przekrojem rurociągu.

Zestawy GROM P i GROM T były jednak drogie ….

Aktualnie zestaw pomiarowy GROM P z przepływomierzem elektromagnetycznym PARTI-MAG-SERW został zastąpiony przez zestaw GROM BLUE lub GROM BLACK lub GROM W.

GROM BLUE – Innowacyjny zestaw pomiarowy

Wybrane parametry techniczne

 • GROM BLUE to Nowoczesny & Tani zestaw przeznaczony do opomiarowania rozliczeniowego wód opadowych, roztopowych, chłodniczych, powierzchniowych i ścieków płynących grawitacyjnie.
  Spełnia warunki aktów prawnych: Prawo wodne, Prawo Ochrony Środowiska, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, WODY POLSKIE.
 • GROM BLUE umożliwia pomiar ciągły od częściowego do całkowitego wypełnienia czujnika.
 • GROM BLUE jest dostarczany z szafką pomiarową, w której jest zainstalowane liczydło do odczytów lokalnych.
  Dostępne są opcje = monitoring zakładowy (Ethernet) lub rejestracja danych w chmurze + odczyt przez Internet.
 • Standardowe średnice zewnętrzne czujnika: 110 / 160 / 200 / 250 / 315 mm.
  Typowe zakresy pomiarowe podano w tabeli.
  Przyłącza procesowe są dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN.
 • Zestaw nie ma metalowych kołnierzy, nie wymaga śrub i jest bardzo lekki.
  Połączenia w szczelny system pomiarowy mogą być realizowane za pomocą typowych nasuwek kanalizacyjnych, co jest rozwiązaniem najprostszym z możliwych i optymalnym dla tej aplikacji a jednocześnie zapewnia łatwy montaż oraz demontaż serwisowy.
 • Czujnik posiada zwartą szczelną obudowę. Opcjonalnie możliwa jest dostawa w wykonaniu IP 68.
 • Materiał czujnika to tworzywo typu PVC, odporne na ścieki o praktycznie dowolnym składzie.
  Temperatura cieczy płynącej do 60 °C.
 • Zasada działania wykorzystuje elektromagnetyczny pomiar prędkości przepływu i ultradźwiękowy pomiar poziomu cieczy. Są to metody stosowane od ponad 25 lat, jako pewne metrologicznie i niezawodne.
 • Elektromagnetyczna sonda prędkości płynącego medium zapewnia pomiar dwukierunkowy,
  dzięki czemu GROM BLUE jest odporny na cofki (zlicza przepływ wsteczny).
 • Liczydło elektroniczne jest wyposażone w duży czytelny wyświetlacz na którym eksponowane są:
  chwilowa wartość przepływu, przepływ objętościowy, poziom.
  Liczydło jest wyposażone w dwa niezależne sumatory, dla obu kierunków przepływu.
 • Zalecana jest zabudowa w szczelnej studni pomiarowej o średnicy 1200 … 1500 mm.
  Wlot i wylot powinny znajdować się na tym samym poziomie.
 • W uzasadnionych przypadkach czujnik może być zakopany, przez co instalacja może być tańsza ponieważ nie wymaga budowy studni pomiarowej (=> kontakt z ALFINE-TIM).
 • Zakres i dokładność pomiaru jest wyróżniająca i wynosi typowo 1% zakresu pomiarowego w rozumieniu Normy DIN 19559 cz. 1. Normę tę uznajemy za podstawową, gdyż przedstawia podstawowe zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi.
 • GROM BLUE jest dostarczany z Imiennym  Świadectwem kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów), który może być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”.
 • Zasilanie typowo 24 V DC / 12 V DC, pobór prądu wynosi zaledwie ok. 100 mA (typowo).
  Tak mały pobór prądu jest prawie nieosiągalny dla istniejących na rynku ściekomierzy podobnego typu.
  Opcjonalnie zestaw może być zasilany z baterii, z systemu Solar + Wiatr.
  Nowością jest możliwość zasilania z Generatora wodnego, napędzanego strumieniem mierzonej cieczy (np. deszczówka, wody burzowe).
 • GROM BLUE jest dostarczany z szafką pomiarową, w której jest zainstalowane liczydło do odczytów lokalnych. Dostępne są opcje = monitoring zakładowy (Ethernet) lub rejestracja danych w chmurze + odczyt przez Internet.
 • GROM BLUE może być doposażony w dodatkowe czujniki (temperatura, pH i inne).

Opomiarowanie rozliczeniowe:
wody opadowe, roztopowe, chłodnicze, powierzchniowe, ścieki

PRAWO WODNE,
Prawo Ochrony Środowiska,
O zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
WODY POLSKIE

W zadaniach rynkowych kierujemy się zasadą: “Lepiej zapobiegać niż gasić”.
Zapewniamy:

 • bezpłatne konsultacje na etapie projektu oraz autoryzację projektów
 • bezpłatne konsultacje na etapie budowy.

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.