GROM W

z przepływomierzem elektromagnetycznym mało inwazyjnym
dla dużych średnic  •  szczelny  •  może być zakopany  •  bez cięcia rurociągu

Zestawy z grupy GROM FAMILY są przeznaczone do pomiaru przepływu i ilości cieczy płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o dowolnym kształcie. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Zaleca się aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i  o symetrycznym rozkładzie prędkości,  co można łatwo uzyskać przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego kanału dopływowego do miejsca pomiaru.

Przeznaczenie

GROM W jest przeznaczony do mało inwazyjnego opomiarowania przepływu wód opadowych / deszczówki, wód popłucznych, wód chłodniczych i ścieków oczyszczonych, w rurociągach i kanałach o zdefiniowanym matematycznie profilu przekroju mokrego, szczególnie o dużych średnicach.

 

 • Cena nie zależy od średnicy rurociągu.
 • Po zainstalowaniu aparatury pomiarowej rurociąg może być zakopany!
 • Zbędne jest budowanie studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano – montażowe.

GROM W jest ważnym narzędziem umożliwiającym rozliczenia opłat za odprowadzanie
wód deszczowych / opadowych i roztopowych, zgodnie z Prawem Wodnym
obowiązującym od 01.01.2018 r.

Wybrane parametry techniczne

 • GROM W zabudowany w studni umożliwia instalację szczelną, która zapobiega przedostawaniu się ścieków / wody i deszczówki do przestrzeni pomiarowej z otoczenia (pola, parkingi, drogi, nielegalne spusty i inne źródła) oraz podtopienie studni pomiarowej / efekt gejzera.
 • Cena nie zależy od średnicy rurociągu.
 • Dowolny materiał rurociągu, dowolna grubość ścianki rurociągu, dowolna budowa rurociągu (rury PVC / PP, rury karbowane, rury strukturalne, kamionka, beton, żeliwo i inne).
 • Instalacja sond pomiarowych jest łatwa i szybka, nie wymaga przecinania rurociągu.
 • Po zainstalowaniu sond pomiarowych rurociąg może być zakopany!
 • Zbędne jest budowanie studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano – montażowe.
 • Odczyt danych pomiarowych może być lokalny w ergonomicznej szafce pomiarowej lub zdalny w systemie monitoringu GPRS.
 • Zasilanie napięciem bezpiecznym i niski pobór mocy, opcjonalnie zasilanie Solar + Wiatr.

Do realizacji pomiaru wykorzystuje się elektromagnetyczną sondę prędkości oraz ultradźwiękową lub hydrostatyczną sondę poziomu, w wykonaniu “ALFINLINE”. Przepływ jest wyznaczany na podstawie sygnałów z sond pomiarowych, w module elektronicznym z dedykowanym oprogramowaniem (prędkość x poziom x pole przekroju mokrego).

GROM W umożliwia odczyty poziomu cieczy płynącej w rurociągu, przepływu chwilowego, przepływu sumarycznego z danego dnia oraz przepływu sumarycznego z kolejnych dni aktualnego tygodnia.

Z uwagi na niski pobór mocy zestaw pomiarowy GROM W może pracować przy zasilaniu bateryjnym, nadaje się do montażu w miejscach oddalonych, gdzie nie ma zasilania z sieci.

Opomiarowanie rozliczeniowe:
wody opadowe, roztopowe, chłodnicze, powierzchniowe, ścieki

PRAWO WODNE,
Prawo Ochrony Środowiska,
O zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
WODY POLSKIE

W zadaniach rynkowych kierujemy się zasadą: “Lepiej zapobiegać niż gasić”.
Zapewniamy:

 • bezpłatne konsultacje na etapie projektu oraz autoryzację projektów
 • bezpłatne konsultacje na etapie budowy.

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.