Pomiary parametrów fizykochemicznych cieczy

stężenie •  koncentracja  •  gęstość  •  chlor •  pH  •  inne

Stężenie / gęstość

Chlor / Dwutlenek chloru / pH / Temperatura

Pomiar pH