Wielokanałowe pomiary chloru / dwutlenku chloru / ozonu

“CHLORTROL + Micro2Chem” firmy Severn Trent Services (Włochy) jest przeznaczony do ciągłego pomiaru zawartości chloru / dwutlenku chloru / ozonu w wodzie czystej; możliwe jest rozszerzenie funkcji o pomiar pH i/lub Redox (opcje).

“CHLORTROL + Micro2Chem” ma stabilizację przepływu próbki wody a brak konieczności stosowania dodatkowych elementów kontroli przepływu oraz czyszczenia elektrod jest właściwością tego zestawu niedoścignioną przez innych producentów.

Jednym z głównych miejsc referencyjnych jest MPWiK Warszawa, gdzie od kilkunastu lat z sukcesem pracuje ponad 20 zestawów “CHLORTROL + Micro2Chem”.

Doświadczenia zebrane w MPWiK Warszawa oraz z wielu innych zrealizowanych instalacji wskazują, że oferowany zestaw jest niezawodny, łatwy w obsłudze i serwisowaniu.

Inne zrealizowane wybrane instalacje “CHLORTROL + Micro2Chem”:
Śremskie Wodociągi | PWiK Częstochowa | SUW Chróścik | SUW Łazy (Mielno) | SUW Nowa Dziedzina | SUW Bielsko-Biała | SUW Szczecin-Skolwin | SUW Świętoszów | Polfa Pabianice | MPWiK Śrem | MPWiK Piła | PK Pleszew | SUW Cisie k/Częstochowy | SUW Murowana Goślina k/Poznania | SUW Nowy Korczyn | SUW Szczyrk | Spółka Wodna Barlinek | Oczyszczalnia Ścieków Rędziny | SUW Żelazów …

Cechy wyróżniające:

N

niski koszt przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych

N

przetwornik elektroniczny ma budowę modułową, jest dostępny w wersji jedno / dwu lub trójkanałowej; wersja podstawowa jednokanałowa może być w dowolnym czasie rozbudowana poprzez dołożenie dodatkowych modułów, łatwo i niewielkim kosztem

N

łatwa zmiana rodzaju wielkości mierzonej (np. chlor - dwutlenek chloru), bez wymiany modułów zestawu pomiarowego

N

unikatowy system czyszczenia elektrod pomiarowych „Vortex Cleaning” przy użyciu piasku korundowego wprawianego w ruch przepływem wody - zapewnia stabilne wyniki pomiarów i zwiększa skuteczność i niezawodność, czego nie dają podatne na awarie rozwiązania z silnikami

N

niski koszt eksploatacji - w większości zastosowań pomiary nie wymagają użycia reagentów, zapas części zamiennych jest minimalny, do pomiaru wystarczy pobór małej próbki wody (od 0.5 l/min)

N

łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa, zminimalizowane czynności serwisowe

N

w razie potrzeby firma ALFINE-TIM zapewnia szybkie dostawy części zamiennych

Uwaga:

Do pobrania – bezpłatne opracowanie przybliżające zestaw pomiarowy “GROM P”:

Firma “ALFINE-TIM” oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. link