Przewodność właściwa

Przemysłowe pomiary przewodności

“TB84EC, TB84TC oraz TB84TE”
są przeznaczone są do ciągłych przewodności w przemyśle papierniczym, spożywczym, chemicznym, w cukrowniach. Specjalne algorytmy umożliwiają wyznaczanie stężenia wybranych mediów.

Szeroki wybór czujników: dwu-, czteroelektrodowe oraz toroidalne umożliwia optymalny dobór dla praktycznie dowolnych mediów: od agresywnych chemicznie, korozyjnych lub zanieczyszczonych do wody czystej.

Przetworniki TB84EC, TB84TC oraz TB84TE są przyrządami mikroprocesorowymi nowej generacji. Programowanie wszystkich funkcji odbywa się w dialogu z użytkownikiem, przy użyciu inteligentnych przycisków SMART KEY znajdujących się na płycie czołowej. Czytelny ekran umożliwia odczyt wartości mierzonych, programowanie oraz odbieranie wielu informacji diagnostycznych.

Przetworniki TB84EC, TB84TC oraz TB84TE:

 • zakres pomiarowy: max. do 1999 mS/cm
 • możliwa jest praca w trybie miernika przewodności / stężenia
 • opcja: pomiar stężenia roztworów nietypowych (kontakt z “ALFINE-TIM”)
 • czujniki dwu-, czteroelektrodowe TB46 lub toroidalne TB404
 • termoelement jest zintegrowany z czujnikiem przewodności
 • zapewniona jest automatyczna kompensacja wpływu temperatury, według wybranego algorytmu
 • sposoby instalacji czujników: w rurociągu z zaworem kulowym (również pod ciśnieniem) lub ze specjalnym zaworem Safe-T-Clean lub do wkręcania lub instalacja zanurzeniowa lub z komorą przepływową
 • dwa wyjścia prądowe 0/4 – 20 mA, wyjścia przekaźnikowe
 • zasilanie 230 V / 50 Hz

Opcje:

 • wykonanie dwuprzewodowe – przetwornik TB82EC
 • funkcja automatycznego czyszczenia czujnika, również z wykorzystaniem zaworu Safe-T-Clean
 • diagnostyka on-line poprawności działania układu pomiarowego.

Firma “ALFINE-TIM” oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. link