Zestaw pomiarowy PROM

z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym
z monitoringiem i rejestracją danych
z zasilaniem bateryjnym

Zestawy z grupy PROM FAMILY są przeznaczone do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania ścieków i wody w rurociągach całkowicie wypełnionych  – ciśnieniowych lub zasyfonowanych.

W zestawach tych do pomiaru przepływu wody, ścieków lub innych cieczy płynących są stosowane ściekomierze / wodomierze / przepływomierze elektromagnetyczne klasyczne.

Dla aplikacji z wymaganym długoczasowym zasilaniem bateryjnym oferowane są zestawy BROM.
Znajdują zastosowanie w instalacjach znajdujących się w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci a doprowadzenie zasilania generuje duże koszty i  inne uciążliwości.

W zestawach pomiarowych PROM i BROM mogą być stosowane przepływomierze o średnicach od DN 25 do DN 1000 i więcej. Cechuje je duża dokładność pomiaru, w aplikacjach rozliczeniowych możliwość zabezpieczenia przed ingerencją w wynik pomiaru bez wiedzy rozliczających się stron. Koszt przepływomierzy jest niski, czynności serwisowe są zredukowane, instalacja jest łatwa, co przyczynia się do obniżenia kosztów budowlanych.

W zestawie BROM zastosowano przepływomierz AquaMaster w specjalnej dedykowanej konfiguracji oferowanej wyłącznie przez firmę ALFINE-TIM. Liczydło elektroniczne (przetwornik) przepływomierza, moduł komunikacji cyfrowej oraz baterie są zamknięte w szafce pomiarowej. Szafkę tę można zainstalować np. wewnątrz suchej studni pomiarowej, w której znajduje się czujnik ściekomierza. Dzięki temu urządzenia mogą być niewidoczne z zewnątrz.

PROM oraz BROM mogą być wyposażone w system GPRS do zdalnego monitoringu i rejestracji danych pomiarowych, który umożliwia:

  • odczyty lokalne w szafce pomiarowej
  • odczyty 24/7 danych pomiarowych aktualnych i archiwalnych, w postaci tabelarycznej i graficznej, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, poprzez standardową przeglądarkę (nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie)
  • rejestrację danych pomiarowych, tworzenie bilansów, zestawień i raportów.

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.