ALFINE-PF220

Przepływomierz bezinwazyjny przenośny

“ALFINE-PF220” firmy Micronics (Anglia) jest przeznaczony do bezinwazyjnych pomiarów przepływu wody i czystych cieczy płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych. Przepływomierz jest dostarczany z jedną parą sond pomiarowych dla DN 13 … DN 115 lub DN 50 … DN 1000.

“ALFINE-PF220” posiada najwyższe parametry metrologiczne, które potwierdza Imienny Protokół Kalibracji.

Kalibracja na mokro jest przeprowadzana na certyfikowanym stanowisku producenta, zgodnie z ISO 9001:2008. Daje to podstawę do przeprowadzania audytów, testów, odbiorów, wdrożeń i stosowania w systemach zapewnienia jakości.

Funkcjonalność przepływomierza może być rozszerzona o rejestrację danych pomiarowych: lokalną lub zdalną z wykorzystaniem modułu telemetrycznego “ATM-100”.

Cechy wyróżniające:

 • średnice rurociągów: DN 13 … DN 115 lub DN 50 … DN 1000
  (przepływomierz jest dostarczany z wybraną parą sond pomiarowych)
 • temperatura cieczy płynącej do +135 °C
 • prędkość przepływu 0.1 m/s … 20 m/s, wyróżniająca stabilność zera
 • funkcja QuickStart, zapewniająca bezproblemowe i szybkie przygotowanie do pomiarów, w dialogu z użytkownikiem
 • ekspozycja wyników pomiarów na czytelnym wyświetlaczu
 • pomiar przepływu w przód / w tył, dwa wewnętrzne sumatory
 • programowalne wyjście prądowe 0/4 – 20 mA, wyjście impulsowe z programowalną wartością jednostki zliczania
 • możliwość zabezpieczenia hasłem ustawień konfiguracyjnych
 • zasilanie z wewnętrznych akumulatorków, zapewniających gotowość do pomiarów do 20 h na obiekcie
 • elementy zestawu są umieszczone w walizce transportowej, solidnej i odpornej na narażenia mechaniczne.

Ciecze mierzone i zastosowania:

woda pitna, woda surowa, instalacje HVAC, kontrola wydajności układów pompowych, bilansowanie przepływów, kontrola wycieków, pomiary okresowe i czynności serwisowe; pomiar przepływu olejów, pomiary przepływu wody i cieczy technologicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym …

Uwaga:

Do pobrania

Firma “ALFINE-TIM” oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. link