ALFINLINE

Przepływomierz elektromagnetyczny mało inwazyjny
wpustowy / sztycowy / pałkowy / zanurzeniowy

•  opcja z retraktorem do montażu w rurociągu pod ciśnieniem
•  opcja do zakopania w ziemi

 

Wybrane cechy wyróżniające

 • Przepływomierze elektromagnetyczne specjalne ALFINLINE przeznaczone są do pomiaru przepływu mediów przewodzących w rurociągach ciśnieniowych (całkowicie wypełnionych).
 • Rozwiązanie jest proste i ekonomiczne a koszt przyrządu nie zależy od średnicy rurociągu.
 • Konstrukcja przepływomierzy pozwala na uniknięcie wycinania odcinka rurociągu podczas montażu, co jest konieczne w przypadku instalacji typowych czujników kołnierzowych klasycznych przepływomierzy elektromagnetycznych.
 • Przepływomierze ALFINLINE mogą być zakopane!
 • Instalacja jest łatwa i szybka:
  – w rurociągu opróżnionym / bezciśnieniowo – bezpośrednio wkręcony w ściankę rurociągu
     lub przy użyciu gwintowanej tulei lub w zaworze kulowym; zawór może być wspawany do rurociągu
     lub montowany w opasce
  – w rurociągu pod ciśnieniem przy użyciu RETRAKTORA (kontakt z ALFINE-TIM).
 • Przyłącze w postaci króćca przesuwnego umożliwia płynne dostosowanie i regulację położenia / głębokości zanurzenia części czujnikowej.
 • Przepływomierze ALFINLINE mogą być używane jako przyrządy przenośne; w takim zastosowaniu są montowane w uprzednio przygotowanych punktach, np. magistrali wodnej lub kanalizacyjnej.
 • Przepływomierze ALFINLINE mogą być instalowane w rurociągach o średnicach do DN 2000 i większych!
 • Przepływomierze ALFINLINE nadają się dla instalacji wody pitnej, posiadają Atest PZH.
 • Wyjście prądowe 4 – 20 mA / wyjście impulsowe, zasilanie typowo 12 … 24 V DC, mały pobór mocy
 • Szafka pomiarowa z liczydłem i osprzętem do odczytu lokalnego: wymiary 300 x 200 x 150 mm
 • Opcja z transmisją DO CHMURY, rejestracją i odczytem przez INTERNET = kontakt z ALFINE-TIM.

 

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.