PROM BLACK

•  elektromagnetyczny licznik cieczy przewodzących prąd
•  sensor = rura PVC lub PE o dowolnej średnicy 
•  tani i łatwy montaż i serwis

Zestaw PROM BLACK jest przeznaczony do pomiaru przepływu oraz ilości cieczy przewodzących prąd, płynących grawitacyjnie dowolnymi kanałami przechodzącymi w przekrój okrągły w miejscu pomiaru. Rodzaj mierzonych cieczy nie ma ograniczeń: mierzone mogą być ścieki bytowe, ścieki przemysłowe, ścieki oczyszczone, wody opadowe, wody roztopowe i inne.

Wprowadzenie

Zestaw PROM BLACK jest innowacyjnym rozwiązaniem wywodzącym się z rodziny GROM BLACK.
Całkowite wypełnienie przekroju czujnika pomiarowego ułatwia pomiar przepływu i ilości płynącej cieczy.

Dla obliczenia przepływu i ilości płynącej cieczy wystarczy pomiar prędkości tej cieczy i znajomość wewnętrznej średnicy czujnika (identycznie jak w klasycznych przepływomierzach elektromagnetycznych).

W przypadku przepływu grawitacyjnego, dla całkowitego wypełnienia przekroju czujnika wystarczy SYFON w miejscu montażu, co jest zadaniem łatwym i tanim.

W przypadku ścieków bytowych, syfon może być usytuowany np. w studzience rozprężnej tuż za czujnikiem pomiarowym. Możliwości wykonania SYFONU jest wiele, zależnie od składu ścieków. Firma ALFINE TIM zapewnia bezpłatne konsultacje.

Przykład instalacji z zastosowaniem “Syfonu Studzienkowego”.

Wybrane cechy wyróżniające

 • zestaw PROM BLACK jest tani, łatwy do montażu i serwisu
 • do połączenia z istniejącym rurociągiem wystarczą łączniki adaptacyjne lub typu STRAUB (w uzasadnionych przypadkach)
 • cena zestawu praktycznie nie zależy od średnicy czujnika
 • wymiary czujnika mogą być identyczne jak istniejącego rurociągu
 • czujnik jest szczelny i może być zakopany
 • czujnik można uzupełnić np. o pomiar temperatury
 • pomiar jest dwukierunkowy
 • sensor prędkości jest kalibrowany na mokro a Certyfikat kalibracji jest załączony do dostawy
  – do średnicy 315 mm wystawimy Świadectwo Kalibracji na mokro
  – dokładność pomiaru odpowiada dokładności legalizowanych WODOMIERZY.

Podstawowe dane techniczne

 • Typoszereg i zakresy pomiaru
  Uwaga: Standardowa długość czujnika wynosi 100 cm

  PROM BLACK  110    Zakres pomiaru   1,2 … 60 m3/h
  PROM BLACK  160    Zakres pomiaru   3.0 … 150 m3/h
  PROM BLACK  200    Zakres pomiaru   5.0 … 250 m3/h
  PROM BLACK  250    Zakres pomiaru   9.0 … 450 m3/h
  PROM BLACK  315    Zakres pomiaru  12.0 … 600 m3/h

 • Dokładność pomiaru:
  – 2% wartości wskazanej / odczytanej dla przepływu: 20 … 100% zakresu
  – 5% wartości wskazanej / odczytanej dla przepływu: 5 … 20% zakresu
 • Zasilanie: 24 V DC / 100 mA lub więcej zależnie od sensora prędkości
  W instalacjach znajdujących się w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci a doprowadzenie zasilania generuje duże koszty i  inne uciążliwości, jest dostępna opcja zasilania z długoczasowym zasilaniem bateryjnym lub ze źródeł EKO (np. Solar + Wiatr).
 • Długość kabli pomiarowych: 7 m (standard)
 • Szafka pomiarowa z osprzętem: 300 x 200 x 150 mm (typowo)
  – odczyt lokalny
  – opcja: ETHERNET / MODBUS / GPRS
 • Wodoszczelność IP67 lub opcja IP68
 • Zalecane sposoby montażu:
  – w studzience o stosownych wymiarach
     Na poziomie dna studni należy przewidzieć odpływ / przyłącze o małej średnicy,
     co umożliwi okresowe oczyszczenie studni z piasku i osadów.
  – pod ziemią, z zapewnieniem możliwości serwisowania.

 

Syfon Studzienkowy – przykład

Czujniki pomiarowe są szczelne i opcjonale mogą być zakopane.

 

Syfonowanie
sposoby na wypełnienie czujnika

W każdym przypadku należy zachować proste odcinki napływu / wypływu
(im dłuższe tym lepiej).

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.