Inne

Przepływomierz bezinwazyjny do cieczy “trudnych”.

“CompuFlow” jest przeznaczony do bezinwazyjnych pomiarów przepływu cieczy brudnych i zapowietrzonych.

CompuFlow może być z powodzeniem stosowany w oczyszczalniach ścieków i w sieciach kanalizacyjnych.

Niska cena i łatwość obsługi to dodatkowe atuty przepływomierza “CompuFlow”!

Przykłady cieczy mierzonych: ścieki, ciecze zapowietrzone lub zawierające cząstki stałe, szlamy, ciecze o właściwościach ściernych, beton, zaczyn cementowy, hydrotransport, woda z pogłębiarek, iłowa płuczka wiertnicza, asfalty, smoły, przepływy w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, oleje, węglowodory, substancje żrące, kwasy, chemikalia, tworzywa sztuczne, pulpa papiernicza, media pod wysokim ciśnieniem i wiele innych…

Firma “ALFINE-TIM” oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. link