VA przepływomierze wirowe (vortex)

 • opomiarowanie biogazu  •  powietrza  •  spalin
 • opomiarowanie gazów zanieczyszczonych / przypadki trudne
 • niezależność od zmian gęstości, ciśnienia i temperatury gazu
 • unikatowa ultradźwiękowa metoda detekcji częstotliwości
 • możliwość pracy przy podciśnieniu
 • wykonania dla stref zagrożonych
 • łatwy montaż / demontaż i serwis
 • certyfikaty

ALFINLINE VA40 firmy HOENTZSCH (Niemcy) to rodzina przepływomierzy przeznaczonych do pomiaru prędkości przepływu i przepływu objętościowego BIOGAZU, powietrza i gazów, także spalin i gazów silnie zanieczyszczonych, ze skłonnością do tworzenia osadów lub o właściwościach ściernych.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko wirów Karmana, generowanych za przeszkodą omywaną przez strugę przepływającego gazu. Częstotliwość wirów (vortex) jest miarą prędkości przepływu.

Detekcja częstotliwości realizowana jest z wykorzystaniem unikatowej metody ultradźwiękowej, zwiększającej pewność i niezawodność działania.

Najczęściej wybierany jest przepływomierz ALFINLINE VA40 ZG7 (wersja kompaktowa, bez kabla sygnałowego) – ze względu na doskonały stosunek właściwości metrologicznych do ceny.

Cechy wyróżniające

 • ALFINLINE VA40 ZG7 sprawdza się doskonale w pomiarach przepływu BIOGAZU, ponieważ wynik pomiaru praktycznie nie zależy od składu i wilgotności gazu.
 • szeroki zakres pomiaru prędkości przepływu: 0.5 m/s … 40 m/s (dynamika 1:80), dzięki unikatowej ultradźwiękowej metodzie skanowania częstotliwości wirów Karmana, co nie jest osiągalne dla przyrządów działających z wykorzystaniem innych metod detekcji wirów
 • doskonałe cechy metrologiczne: dokładność, powtarzalność wskazań i stabilność długoczasowa, mała wrażliwość na zmiany gęstości, ciśnienia i temperatury gazu
 • dostępne jest wykonanie Ex do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • pomiary przy minimalnym ciśnieniu a nawet przy podciśnieniu, praktycznie bez strat ciśnienia w instalacji
 • instalacja nie wymaga przecinania rurociągu, łatwa obsługa i serwisowanie
 • doskonałe narzędzie serwisowo-kontrolne dzięki łatwości przenoszenia między uprzednio przygotowanymi punktami pomiarowymi
 • szeroki zakres temperatury mierzonego gazu: -20°C … +100°C, … +180°C, … +240°C (opcje); dopuszczalne ciśnienie gazu: do 3 bar (300 kPa) powyżej atmosferycznego
 • przygotowanie do pracy w układach automatyki: programowalne wyjście prądowe 4 – 20 mA i programowalne wyjście impulsowe, wewnętrzny sumator.

Przepływomierze ALFINLINE VA40 ZG7 są idealne dla trudnych aplikacji.

Pomiary są poprawne także w trudnych warunkach, np. w przypadku gazów zanieczyszczonych, także z zawartością włókien lub cargo do 900 g w m3 lub ze skłonnością do formowania osadów a także gazów wilgotnych.

Specjalne wykonania są oferowane dla przemysłu tytoniowego oraz dla Cukrowni.

Wybrane zrealizowane instalacje w Cukrowniach – pomiar gazu saturacyjnego, pomiar powietrza z drobinami cukru pudru:
SUEDZUCKER Cukrownia Strzyżów | Pfeifer & Langen Cukrownia Środa Wlkp.

Koszty instalacji w rurociągu są minimalne => nie potrzeba przecinać rurociągu, wystarczy otwór o średnicy zaledwie 40 mm!

Łatwa zabudowa w rurociągu

Opcje zabudowy w rurociągu i armatura montażowa są dobierane i oferowane indywidualnie:

 • z króćcem przesuwnym – do wkręcenia w tuleję przyspawaną do rurociągu lub do instalacji z użyciem zaworu kulowego
 • z zastosowaniem retraktora który umożliwia bezpieczny montaż sondy pomiarowej w rurociągu pod ciśnieniem.

Poniżej przykład trudnej aplikacji:
Pomimo znacznego zabrudzenia czujnika, pomiar przepływu biogazu był poprawny.

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.