GROM K 03

ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa – ścieki, wody opadowe i inne.

“GROM K” jest przeznaczony do stosowania w instalacjach grawitacyjnych, do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:

 • wód opadowych, wód roztopowych, wód popłucznych i innych
 • ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych.

„GROM K” jest dostarczany w wykonaniu “PLUG & PLAY” a więc …

 • Wystarczy zamontować i włączyć zasilanie => pomiary rozpoczynają się natychmiast!
 • Po zainstalowaniu na obiekcie nie jest potrzebna kalibracja ani ustawianie zera!
 • Nie są potrzebne specjalne kwalifikacje!

Wyróżniające cechy jakich należy oczekiwać od ściekomierza / wodomierza / ściekomierza rozliczeniowego:

 • Blokada możliwości zmiany wskazań i stanu licznika z klawiatury licznika na miejscu instalacji oraz opcjonalnie przez wykorzystanie oprogramowania transmisji cyfrowej np. GPRS.
  Dotyczy to również czynności ZEROWANIA na miejscu instalacji. Ta właściwość zawsze była pod nadzorem Urzędów Miar i towarzyszyła zarówno ściekomierzem / wodomierzom jak i licznikom cieczy innych niż woda.
  Stosowane w przeszłości liczniki ścieków podlegały prawnej kontroli metrologicznej jako „liczniki cieczy w kanałach otwartych” i plombowano specjalny przełącznik wewnątrz liczydła aby zablokować możliwość zmiany nastaw z poziomu klawiatury.
  Rzecz w tym, że w liczniku rozliczeniowym nie dopuszcza się żadnej możliwości zmiany charakterystyki pomiarowej poprzez jakiekolwiek działanie nie pozostawiające śladów ingerencji w wynik pomiaru.
  Jak dotąd ściekomierze nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej a zatem kwestię stosownych zabezpieczeń ustalają rozliczające się strony i zapisują je w umowie cywilno-prawnej.

  Aktualnie, z uwagi na dwukierunkową transmisję GPRS, możliwa byłaby zdalna zmiana nastaw a więc oprogramowanie zdalnej rejestracji winno spełniać warunek „TYLKO do ODCZYTU”, tj. rozliczające się strony mogą wyłącznie odczytywać wskazania lokalne ściekomierza i wyniki zarejestrowane na serwerze.

 • Dostarczany ściekomierz jest wzorcowany na profesjonalnym stanowisku firmy ALFINE-TIM, jest dostarczany wraz z odcinkiem napływu/wypływu i wystarczy aby został zamontowany poziomo z zachowaniem swobodnego wypływu co jest łatwe do spełnienia przez każdego wykonawcę.

  Stosowne wytyczne klient otrzymuje bezpłatnie już na etapie projektu.
  Należy zaakcentować, że ewentualne spiętrzenie poziomu ścieków spowoduje wzrost wskazania i na pewno „ściekodawca” nie skorzysta z tego sposobu wpływania na stan licznika ściekomierza.

 • Po zainstalowaniu i włączeniu zasilania ściekomierz mierzy poprawnie i natychmiast pokazuje przepływ, poziom wypełnienia, zasilanie oraz stan licznika a także natychmiast gromadzi dane do wysyłki na nowoczesny i bezpieczny serwer do rejestracji i monitoringu
 • Wizualizacja danych ściekomierza „GROM K”, jest oprogramowana profesjonalnie a dane zarejestrowane na serwerze są dostępne (po zalogowaniu), z każdej przeglądarki internetowej „TYLKO do ODCZYTU”!
  Zapewniona jest możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego oraz wydruki danych pomiarowych.
 • Zestaw „GROM K” nie traci dokładności po zdemontowaniu a zatem może być w dowolnym czasie zdemontowany i ponownie sprawdzony NA MOKRO na stanowisku firmy ALFINE-TIM lub podobnym.

Ściekomierz „GROM K” jest wyróżniającym się urządzeniem, które spełnia wymogi stawiane urządzeniom rozliczeniowym.

Każdy zestaw pomiarowy “GROM K” jest dostarczany z Imiennym Protokołem Sprawdzenia z wydrukiem błędów. W procesie produkcji i sprawdzania na mokro są wykorzystywane stanowiska z wzorcowymi przepływomierzami elektromagnetycznymi, wchodzące w skład bogatego własnego oprzyrządowania narzędziowego firmy ALFINE-TIM.

“GROM K” posiada szereg wyróżniających właściwości:

 • niski koszt
 • NIE WYMAGA KALIBRACJI NA OBIEKCIE
 • innowacyjna konstrukcja kompaktowa umożliwia zachowanie właściwości metrologicznych po zainstalowaniu
 • łatwa instalacja w studzienkach pomiarowych, niskie koszty budowlane
 • zdalny monitoring, który umożliwia stały podgląd sytuacji na obiekcie (24/7) i zapewnia:
  • odczyty lokalne
  • odczyty z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie 24/7 – danych pomiarowych aktualnych i archiwalnych, w postaci tabelarycznej i graficznej, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, po zalogowaniu na dedykowanej stronie www, poprzez standardową przeglądarkę (nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie)
  • rejestracja danych pomiarowych na serwerze firmy “ALFINE-TIM”, możliwość tworzenia bilansów, zestawień i raportów, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego oraz wydruki danych pomiarowych
  • powiadamianie SMS o wystąpieniu sytuacji alarmowych umożliwia szybką reakcję serwisową
 • zasilanie sieciowe lub system autonomicznego ekologicznego zasilania EKO-POWER daje
  możliwość pracy w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci
 • instalacja w rurociągach o średnicach od DN 110 wzwyż, szeroki zakres pomiarowy,
  już od ok. 0.1 m3/h (0.03 l/s)
 • Imienne Świadectwo sprawdzenia na mokro z wydrukiem błędów uwzględnia przewidywane wartości przepływu występujące w miejscu pomiaru, dzięki czemu zapewniona jest mierzalność nawet bardzo małych przepływów
 • opcja: wykonanie szczelne IP 68 i możliwość zabezpieczenia przed ingerencją w wynik pomiaru bez wiedzy rozliczających się stron – to dodatkowy atut.

Dostępne jest bezpłatne opracowanie “GROM K Przewodnik dla Projektantów i Inwestorów”.

W zadaniach rynkowych kierujemy się zasadą: “Lepiej zapobiegać niż gasić”.
W związku z powyższym zapewniamy:

 • bezpłatne konsultacje na etapie projektu oraz autoryzację projektów
 • bezpłatne konsultacje na etapie budowy.

Firma “ALFINE-TIM” oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. link

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.