GROM BLACK DUET   •   OFERTA SPECJALNA

Dwa zestawy pomiarowe (VP + PB) w jednej obudowie

•  innowacyjny z elektromagnetycznym sensorem prędkości, sondą poziomu
    oraz przelewem Palmera-Bowlusa
•  pomiar prędkości w obu kierunkach  •  szczelny •  tani  •  łatwy montaż

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

Wprowadzenie

Zestaw GROM BLACK DUET (VP + PB) jest wynikiem naturalnej ewolucji zestawu GROM BLACK PB z przelewem Palmera-Bowlusa. Dodanie elektromagnetycznego sensora prędkości płynącej cieczy umożliwia pomiar przepływu wstecznego a tym samym eliminuje wadę liczników ścieków opartych o zwężki pomiarowe.
Zestaw integruje dwie metody pomiarowe w jednej obudowie, co umożliwia pomiar nawet bardzo małych przepływów.

Zestaw GROM BLACK DUET jest przeznaczony do pomiaru przepływu oraz ilości cieczy płynących grawitacyjnie, kanałami otwartymi o przekroju okrągłym.

Zestaw jest łatwy w montażu, szczelny i może być zakopany.

Dodatkowe przyłącza mogą służyć do zamontowania sensorów np. temperatury, pH lub do inspekcji, płukania lub pobierania próbek do analizy chemicznej.

Zestaw może być stosowany do pomiaru ilości ścieków bytowych, ścieków oczyszczonych, wód opadowych, roztopowych, chłodniczych, popłucznych i innych.

GROM BLACK DUET – Innowacyjny zestaw pomiarowy

 • czujnik pomiarowy to odcinek rury PVC lub PE z zainstalowanymi sensorami prędkości i poziomu oraz z przelewem Palmera-Bowlusa
 • czujnik jest przygotowany do montażu przy użyciu nasuwek kanalizacyjnych lub łączników adaptacyjnych
 • czujnik pomiarowy jest szczelny i może być zakopany
 • dokładność pomiaru jest porównywalna z dokładnością legalizowanych wodomierzy
 • każdy zestaw jest kalibrowany na mokro a Certyfikat Kalibracji jest załączany do dostawy.

Cechy wyróżniające

 • Wykonanie tanie, szczelne, bez materiałów korodujących
 • Zestaw jest niezawodny i łatwy w serwisowaniu
 • Pomiar przepływu w obu kierunkach
 • Oddzielne liczniki objętości dla każdego kierunku przepływu
 • Odporny na cofki i podtopienia
 • Możliwość zdalnych odczytów i zdalnego serwisu

Podstawowe dane techniczne                             

 • Dokładność pomiaru:
  – 2% wartości mierzonej / wskazanej dla 20 … 100 % zakresu
  – 5% wartości mierzonej / wskazanej  dla 5….20 % zakresu.
 • Warunki referencyjne – montaż czujnika poziomo w obu osiach
 • Zasilanie 24 V DC (standard) – pobór prądu ok. 150 …500 mA (zależnie od zastosowanego sensora prędkości)
 • Długość kabli pomiarowych = 7 m (standard)
 • Szafka pomiarowa z liczydłem i osprzętem do odczytu lokalnego ma wymiary 300 x 200 x 150 mm (standard)
 • Wykonania opcjonalne: transmisja GPRS z rejestracją i odczytem przez Internet, transmisja w standardzie ETHERNET lub MODBUS
 • Wodoszczelność IP 67 lub IP 68
 • Zalecany montaż: w studzience 1500 mm dla ułatwienia prac serwisowych
 • Opcja: Czujnik może być zamontowany bez studzienki pod ziemią.

GROM BLACK DUET
zasada działania

Szafka pomiarowa (przykład)

GROM BLACK DUET

Wymiary  •  Zakres pomiarowy

Średnica zewnętrzna
mm

Długość
standard
mm

Zakres
pomiarowy
MIN / MAX
m3/h

110
160
200
250
315

1000 lub 1500
standard *)

12
40
70
120
 250

Uwagi:

Zakres pomiarowy podano dla ścieków bytowych i spadku 0.5%.

*) Standardowo długość zabudowy wynosi:
    1000 mm dla DN110, DN160, DN200
    1500 mm (ok. 5 x DN) dla DN 250 oraz DN 315

 

Akcesoria montażowe

Łącznik adaptacyjny

Łącznik adaptacyjny i redukcja

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.