OFERTA JUBILEUSZOWA

GROM BLACK VP + PB

•  innowacyjny z sensorem prędkości, sondą poziomu
    oraz przelewem Palmera-Bowlusa
•  pomiar prędkości w obu kierunkach  •  szczelny •  tani  •  łatwy montaż

Wprowadzenie

Zestaw GROM BLACK VP + PB jest wynikiem naturalnej ewolucji zestawu GROM BLACK PB z przelewem Palmera-Bowlusa. Dodanie elektromagnetycznego sensora prędkości płynącej cieczy umożliwia pomiar przepływu wstecznego a tym samym eliminuje wadę liczników ścieków opartych o zwężki pomiarowe.

Zestaw integruje dwie metody pomiarowe w jednej obudowie, co umożliwia pomiar nawet bardzo małych przepływów.

Zestaw GROM BLACK VP + PB jest przeznaczony do pomiaru przepływu oraz ilości cieczy płynących grawitacyjnie, kanałami otwartymi o przekroju okrągłym.

Zestaw jest łatwy w montażu, szczelny i może być zakopany.

Dodatkowe przyłącza mogą służyć do zamontowania dodatkowych sensorów np. temperatury, inspekcji, płukania lub pobierania próbek do analizy chemicznej.

Zestaw może być stosowany do pomiaru ilości ścieków bytowych, ścieków oczyszczonych, wód opadowych, roztopowych, chłodniczych, popłucznych i innych.

 

Wybrane cechy wyróżniające

 • czujnik pomiarowy to odcinek rury PVC lub PE, co ułatwia montaż za pomocą nasuwek kanalizacyjnych lub łączników adaptacyjnych
 • czujnik pomiarowy jest szczelny i może być zakopany
 • dokładność pomiaru jest porównywalna z dokładnością legalizowanych wodomierzy
 • każdy zestaw jest kalibrowany na mokro a Certyfikat Kalibracji jest załączany do dostawy.

Podstawowe dane techniczne

Typoszereg i zakres pomiaru
UWAGA: Standardowa długość każdego czujnika wynosi 100 cm.
 
    GROM BLACK VP + PB   110    Zakres pomiaru  0.01 … 5 m3/h
    GROM BLACK VP + PB   160    Zakres pomiaru  0.05 … 20 m3/h
    GROM BLACK VP + PB   200    Zakres pomiaru  0.10 … 40 m3/h
    GROM BLACK VP + PB   250    Zakres pomiaru  0,20 … 70 m3/h
    GROM BLACK VP + PB   315    Zakres pomiaru  0,30 … 100 m3/h                                   
 • Dokładność pomiaru:
  – 2% wartości mierzonej / wskazanej dla 20 … 100 % zakresu
  – 5% wartości mierzonej / wskazanej  dla 5….20 % zakresu.
 • Warunki referencyjne – montaż czujnika poziomo w obu osiach
 • Zasilanie 24 V DC (standard) – pobór prądu ok. 150 …500 mA (zależnie od zastosowanego sensora prędkości)
 • Długość kabli pomiarowych = 7 m (standard)
 • Szafka pomiarowa z liczydłem i osprzętem do odczytu lokalnego ma wymiary 300 x 200 x 150 mm (standard)
 • Wykonania opcjonalne: transmisja GPRS z rejestracją i odczytem przez Internet, transmisja w standardzie ETHERNET lub MODBUS
 • Wodoszczelność IP 67 lub IP 68
 • Zalecany montaż: w studzience 1500 mm dla ułatwienia prac serwisowych
 • Opcja: Czujnik może być zamontowany bez studzienki pod ziemią.

W zadaniach rynkowych kierujemy się zasadą: “Lepiej zapobiegać niż gasić”.
Zapewniamy:

 • bezpłatne konsultacje na etapie projektu oraz autoryzację projektów
 • bezpłatne konsultacje na etapie budowy.

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.