OFERTA JUBILEUSZOWA

GROM BLACK VP

•  elektromagnetyczny pomiar prędkości + ultradźwiękowy pomiar poziomu 
•  bez kołnierzy  •  łatwa zabudowa  •  szczelny  •  do zakopania w ziemi

GROM BLACK VP jest uproszczoną konstrukcyjnie wersją zestawu GROM BLUE.

Zestaw GROM BLACK VP jest przeznaczony do pomiaru przepływu i ilości cieczy przewodzących prąd, płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o przekroju okrągłym.

Zaleca się aby przepływ był ustalony tj. o symetrycznym rozkładzie prędkości. Można to zapewnić przez wystarczająco długi odcinek prosty na napływie na miejsce pomiaru.

Podobnie jak w zestawie GROM BLUE, objętość płynącej cieczy jest liczona ze średnich wartości prędkości cieczy i wysokości wypełnienia przekroju czujnika pomiarowego.

W zależności od rodzaju płynącej cieczy (ścieki komunalne, ścieki podczyszczone, wody opadowe, roztopowe i inne), sensor prędkości może być montowany od góry lub od dołu czujnika.

Zestaw GROM BLACK VP jest wyposażony w dodatkowe przyłącza, które umożliwiają wgląd do wnętrza rury np. kamerą inspekcyjną, podłączenie węża do poboru próbek czy dodatkowego czujnika np. temperatury lub pH.

Zestaw jest szczelny i może być zakopany w ziemi.

 

Innowacyjne cechy techniczne

 • Czujnik jest wykonany jako odcinek standardowej rury PVC lub PE, co ułatwia zabudowę w istniejącym kanale ściekowym a do zabudowy wystarczą standardowe nasuwki/łączniki. Jest to zatem rozwiązanie najtańsze z możliwych.
 • Czujnik jest wykonany jako szczelny (IP68) i może być zakopany a tym samym odpadają koszty wykonania studzienki pomiarowej.
 • W czujniku przewidziano dodatkowe przyłącza umożliwiające: płukanie, montaż czujnika temperatury/pH pobór próbek oraz podgląd wnętrza czujnika.
 • GROM BLACK VP jako licznik ścieków zapewnia dokładność pomiaru równą dokładności legalizowanych WODOMIERZY!
 • W dostawie jest Imienny Certyfikat kalibracji NA MOKRO.

Podstawowe dane techniczne

 • Typoszereg i zakres pomiaru:
  Uwaga: Standardowa długość czujnika wynosi ok. 100cm.
  Zakres pomiaru zależy od gęstości ścieków lub wód innych np. opadowych
  oraz od materiału i nachylenia rurociągu na napływie na miejsce pomiaru.
  Dobór średnicy czujnika i zakres jest ustalany indywidualnie – po wywiadzie wstępnym z Zamawiającym.

      GROM BLACK VP  110 mm    Zakres pomiaru : 0,05 … 10 … 20 m3/h
      GROM BLACK VP  160 mm    Zakres pomiaru : 0,2 …   25 … 60 m3/h
      GROM BLACK VP  200 mm    Zakres pomiaru : 0,4 …   50 … 100 m3/h
      GROM BLACK VP  250 mm    Zakres pomiaru : 0,7 … 100 … 200 m3/h
      GROM BLACK VP  315 mm    Zakres pomiaru : 1,0 … 200 … 400 m3/h

 • Dokładność pomiaru jest równa standardowej dokładności dla wodomierzy (w warunkach referencyjnych) i wynosi:
  – 2% wartości mierzonej/wskazanej dla 20 … 100% zakresu pomiarowego
  – 5% wartości mierzonej/wskazanej dla 5 … 20% zakresu pomiarowego
 • Montaż czujnika: poziomo, kontrola ustawienia w obu osiach przy użyciu poziomicy
 • Zasilanie: 24V DC, pobór prądu: ok. 100 mA
  – długość kabla sygnałowego (sondy poziomu) = 7 m (standard)
  – zasilanie z akumulatora: pobór prądu ok. 150 mA
 • Szafka pomiarowa z liczydłem i osprzętem do odczytu lokalnego: wymiary 300 x 200 x 150 mm
 • Opcja z transmisją DO CHMURY, rejestracją i odczytem przez INTERNET = kontakt z ALFINE-TIM.

Zakres dostawy

 • Czujnik o ustalonej długości, z przyłączami dla sond pomiarowych
 • Sonda prędkości (elektromagnetyczna) + sonda poziomu (ultradźwiękowa)
 • Opcje = kamera inspekcyjna, czujnik temperatury cieczy płynącej i inne według ustaleń
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe według ustaleń.
 • Imienny Certyfikat Kalibracji na mokro.

Akcesoria montażowe

Szafka pomiarowa (przykład)

Łącznik adaptacyjny

Łącznik adaptacyjny i redukcja

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.