ANALITYKA MOKRA

Przemysłowe pomiary parametrów fizykochemicznych cieczy
pH  •  przewodność właściwa  •  chlor  •  stężenie  •  koncentracja  •  gęstość  •  inne

Pomiary w gospodarce wodno-ściekowej

AWT420 Zestaw dwukanałowy

 • pomiar pH z sensorem cyfrowym EZLink
 • pomiar przewodności właściwej
 • pomiar mętności

AWT420 może być zainstalowany w AAPI (Autoryzowana Armatura Pomiarowo Inspekcyjna) w zestawach z grupy GROM FAMILY.

Przemysłowe pomiary pH

 • odporne sondy do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych
 • instalacja “UPSIDE DOWN”
 • temperatura do +140 °C
 • ciśnienie do 6.8 bar
 • zintegrowany czujnik temperatury

Przetwornik elektroniczny
cztero- lub dwuprzewodowy
Łatwe programowanie

CHLORTROL + MicroChem3
Nowa generacja

 • pomiar chloru / dwutlenku chloru
 • automatyczna kompensacja temperatury
 • do 3 kanałów pomiarowych
 • opcja = wykonanie Plug & Play
 • opcje = pomiar pH / Redox
 • opcja = do 16 bar

Przemysłowe pomiary przewodności właściwej / stężenia / gęstości

 • odporne sondy do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych
 • sondy czteroelektrodowe
 • sondy dwuelektrodowe
 • sondy toroidalne
 • zintegrowany czujnik temperatury

Przetwornik elektroniczny
cztero- lub dwuprzewodowy
Łatwe programowanie

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.