ANALITYKA MOKRA

Pomiary parametrów fizykochemicznych cieczy
chlor  •  pH  •  stężenie  •  koncentracja  •  gęstość  •  inne

CHLORTROL + MicroChem3
Nowa generacja

Pomiar chloru / dwutlenku chloru
automatyczna kompensacja temperatury
do 3 kanałów pomiarowych
opcja = wykonanie Plug & Play
opcje = pomiar pH / Redox
opcja = do 16 bar

Pomiary pH

Odporne sondy pH dla najtrudniejszych zastosowań przemysłowych
instalacja “UPSIDE DOWN”
temperatura do +140 °C
ciśnienie do 6.8 bar
zintegrowany czujnik temperatury

Przetwornik elektroniczny
cztero- lub dwuprzewodowy
Łatwe programowanie

Pomiary stężenia / gęstości

Odporne sondy do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych
sondy czteroelektrodowe
sondy dwuelektrodowe
sondy toroidalne
zintegrowany czujnik temperatury

Przetwornik elektroniczny
cztero- lub dwuprzewodowy
Łatwe programowanie

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.