Pomiary parametrów fizykochemicznych cieczy

chlor  •  pH  •  stężenie  •  koncentracja  •  gęstość  •  inne

CHLORTROL + MicroChem3
Nowa generacja

Pomiar chloru / dwutlenku chloru
automatyczna kompensacja temperatury
do 3 kanałów pomiarowych
opcja = wykonanie Plug & Play
opcje = pomiar pH / Redox
opcja = do 16 bar

Pomiar pH

Przetwornik elektroniczny
cztero- lub dwuprzewodowy
Łatwe programowanie

Odporne sondy pH do trudnych zastosowań przemysłowych

Stężenie / gęstość

Przetwornik elektroniczny
cztero- lub dwuprzewodowy
Łatwe programowanie

Odporne sondy, także toroidalne, do trudnych zastosowań przemysłowych