Naprawy •  Remonty kapitalne  •  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

SERWIS  •  tel. +48  61 896 68 42  •  serwis@alfine.pl

 • Naprawy i przeglądy
 • Remonty kapitalne:
         “STARE JAK NOWE”
 • Modernizacja, unowocześnianie elektroniki
 • Standard po naprawie = sprawdzenie “na mokro”
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Pomoc przy diagnozowaniu problemów występujących w urządzeniach
 • Dobór zamienników, części zamienne
 • Sesje pomiarowe z rejestracją danych, także wielopunktowe
 • Uruchomienia na obiekcie
 • Szkolenia z obsługi, zalecenia eksploatacyjne
 • Nadzór nad montażem, montaż
 • Kontrola pracujących urządzeń pomiarowych
 • Pomiary próbne, weryfikacja wskazań, konfiguracja
 • WALIZKI POMIAROWE:
  – z przepływomierzami do bezinwazyjnego opomiarowania wody i cieczy czystych
  – z przepływomierzami do bezinwazyjnego opomiarowania cieczy brudnych, “trudnych” i zapowietrzonych
  – z przepływomierzami do mało inwazyjnego opomiarowania powietrza, gazów i wody
 • Wypożyczenia aparatury pomiarowej
 • Szkolenia “na żywo” z obsługi aparatury pomiarowej

Oprzyrządowanie narzędziowe firmy ALFINE-TIM

Badania “na mokro”  →  przepływy grawitacyjne i ciśnieniowe

Konsultacje  •  Doradztwo  •  Wsparcie techniczne

 • Bezpłatne konsultacje dla inwestorów i projektantów
 • Prowadzenie merytoryczne projektów

 • Doradztwo w zakresie doboru i optymalizacji urządzeń pomiarowych i systemów zasilania
 • Doradztwo w zakresie doboru i optymalizacji rejestracji i przekazu danych

 

 • Wizje lokalne na obiekcie
 • Kompletacja i dostawa  urządzeń pomiarowych

 

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.