Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM

Przepływomierze mierzące pełnym przekrojem

Przepływomierze bezinwazyjne
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze inline
ciecze / powietrze / gazy

Monitoring sieci wod-kan przepływ / ciśnienie / inne

Pomiary stężeń/koncentracji gęstość / chlor / pH / inne