Proponujemy BEZPŁATNĄ WIZYTĘ naszego SENIORA SPECJALISTY = dr inż. ZYGFRYDA GŁUCHEGO!

Zamów bezpłatną wizytę    >>    http://new.alfine.pl/kontakt/

W ramach spotkania będzie można OMÓWIĆ, bez ograniczeń, zagadnienia METROLOGII PRAWNEJ w zakresie rozliczeniowego opomiarowania wód opadowych, powierzchniowych oraz ścieków. Spotkanie pozwoli na przegląd dowolnych metod i urządzeń stosowanych do pomiaru przepływu cieczy oraz ułatwi wybór optymalnego rozwiązania zadania pomiarowego pod kątem dokładności pomiaru, aspektów ekonomicznych, serwisowania itp.

ATUTY SENIORA SPECJALISTY = dr inż. ZYGFRYDA GŁUCHEGO to wieloletnie doświadczenie rynkowe,
praktyka na obiektach, projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
z uwzględnieniem postępu w rozwoju technik pomiarowych.

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
Opomiarowanie rozliczeniowe
Opcje: AAPI / pomiar pH i inne …
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
pełnym przekrojem
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
bezinwazyjnie
Przepływ  •  Energia cieplna

Przepływomierze inline
ciecze •  powietrze  •  gazy

Studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Pomiary stężeń / koncentracji
gęstość  •  chlor  •  pH  •  inne

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.