przepływy grawitacyjne i ciśnieniowe / rurociągi o dowolnych średnicach / kanały o dowolnych wymiarach / wykonania szczelne do zakopania / zasilanie bateryjne / komunikacja cyfrowa
IoT • GSM/GPRS (SMS / BMS / Ethernet)

ROZLICZENIA – WODA i ŚCIEKI

Do rozliczeniowego opomiarowania WSZELKICH WÓD i ŚCIEKÓW
dostarczamy aparaturę z Imiennymi Certyfikatami Kalibracji!

Zapraszamy do kontaktu z ALFINE-TIM 

woda pitna • woda powierzchniowa ze zbiorników wodnych, jezior, stawów, rzek (np. hodowla RYB) itp. • woda głębinowa (ujęcia ze studni głębinowych) • KANALIZACJA DESZCZOWA (wody opadowe i roztopowe z dróg, placów, parkingów, lotnisk, obiektów handlowych, hal, dachów) • woda kopalniana z odwodnienia kopalń •  woda chłodnicza • ścieki podczyszczone / oczyszczone • ścieki komunalne • ścieki przemysłowe (koksownie, zakłady petrochemiczne, garbarnie, celulozownie, zakłady mleczarskie, cukrownie, zakłady mięsne, myjnie samochodowe)

ALFINLINE FAMILY
Przepływomierze mało inwazyjne

Przepływomierze z Imiennymi Certyfikatami Kalibracji
do pomiaru prędkości mediów gazowych i wody … do ścieków włącznie

Przepływomierze do OPOMIAROWANIA ROZLICZENIOWEGO = każdy przyrząd jest wyposażony w Imienny Certyfikat Kalibracji. Podnosi to wiarygodność pomiarów i odpowiedzialnego zarządzania przepływem wody, deszczówki, ścieków oraz praktycznie dowolnych mediów gazowych, w tym BIOGAZU. Przyrządy są przeznaczone dla przemysłu, wszelkich laboratoriów, ochrony środowiska, do kontroli wypływów z oczyszczalni ścieków, do pomiarów prędkości przepływu w rzekach, kanałach, stawach, jeziorach, przepławkach przy hodowli ryb. 

Przyrządy z Rodziny ALFINLINE mogą pracować jako przenośne / zanurzeniowe albo stacjonarne w zabudowie mało inwazyjnej, instalowane na zawór kulowy w króćcu przesuwnym / w retraktorze firmy ALFINE-TIM lub w uchwytach przy ściance studzienki.

Zróżnicowane parametry metrologiczne i zakresy pomiarowe = na praktycznie dowolne zastosowania:

 • Przepływomierze elektromagnetyczne = woda, deszczówka, ścieki   więcej …
 • Przepływomierze wirowe (Vortex) = BIOGAZ, powietrze, spaliny, gazy zabrudzone, gazy ścierne   więcej …
 • Przepływomierze turbinkowe / wiatraczkowe = powietrze, gazy do 550 °C, woda czysta, zasolona   więcej …
 • Przepływomierze termiczne / masowe, średnica Φ 10 mm = powietrze, gazy, minimalne przepływy   więcej …

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny = kontakt z ALFINE-TIM

GROM DOPPLER FAMILY
Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

ALSONIC  •  Przepływomierz Kanałów Otwartych
Model Autoryzowany PKO-10 m/s lub PKO-12 m/s

 • ALSONIC jest aktualnie najnowocześniejszym zestawem pomiarowym z przepływomierzem DOPPLEROWSKIM
 • ALSONIC mierzy ciecze płynące od wody – nawet pitnej! – do ścieków włącznie
 • mierzy ilość cieczy płynącej kanałem otwartym o przekroju okrągłym lub prostokątnym lub o znanym przekroju
 • zmierzy przepływ także przy całkowitym wypełnieniu przekroju rurociągu
 • maksymalna prędkość cieczy płynącej
  = 10 m/s lub 12 m/s
 • dokładność osiągalna 1%
 • dostawa z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro
 • pomiar jest dwukierunkowy = zmierzy cofki
 • podwójny system pomiaru poziomu cieczy płynącej (max. do 10 m, kompensacja ciśnienia atmosferycznego)
 • zintegrowany pomiar przewodności / konduktywności umożliwia rozpoznanie rodzaju cieczy płynącej a nawet nielegalne zrzuty
 • zintegrowany pomiar temperatury, automatyczna korekcja konduktywności od temperatury
 • zintegrowany sensor nachylenia w osiach X i Y umożliwia perfekcyjny montaż czujnika
 • innowacyjny sposób instalacji czujnika w studni pomiarowej
 • przetwornik elektroniczny z wyświetlaczem LCD
 • POTRÓJNY licznik objętości / ilości cieczy
 • komunikacja cyfrowa RS485 / MODBUS RTU
 • 2 x wyjście prądowe 4-20 mA / impulsowe
 • rejestracja danych na karcie pamięci (16 GB)
 • wykonanie = czujnik IP68 / przetwornik IP66, kabel sygnałowy 15 m (standard), max. 500 m
 • szafka pomiarowa z elektroniką = do instalacji przy studni na słupku
 • zasilanie 24 Vdc, zestaw nadaje się do zasilania SOLAR + WIATR

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny = kontakt z ALFINE-TIM

Worldwide No. 1
GROM K w nowych INNOWACYJNYCH wersjach

Rozliczeniowe opomiarowanie dowolnych studzienek kanalizacyjnych

 • Zastosowanie = nowo montowane lub istniejące studzienki DIAMIR / MATBET i inne
 • Studnie niewłazowe i włazowe, średnica DN600 i większe, praktycznie dowolna wysokość  
 • Innowacyjne sposoby instalacji = stacjonarne lub WYJMOWALNE na wysięgniku
 • Media mierzone = dowolne, np. wody opadowe / chłodnicze / roztopowe / do hodowli ryb / ścieki sanitarne, przemysłowe i inne
 • Zasada pomiaru = przelew Palmera-Bowlusa lub przelew trójkątny + pomiar poziomu
 • Duża niezawodność = ponad 10 lat!
 • Zakres średnic GROM K = 110 / 125 / 160 / 200 /250 / 315 mm
 • Duża dokładność pomiaru = potwierdzona sprawdzeniem na mokro
 • Dla średnic do DN315 mm dostawa z IMIENNYM CERTYFIKATEM KALIBRACJI
 • Minimalna moc pobierana = tylko ok. 5 W, możliwość zasilania SOLARNEGO
 • Opcje komunikacji cyfrowej = system SCADA / BMS / SMS / IoT

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie = kontakt z ALFINE-TIM

PZP Przenośne Zestawy Pomiarowe z przepływomierzami bezinwazyjnymi

          ALFINE-TRANSIT TIME  •  ALFINE-DOPPLER 

Innowacyjne rozwiązania problemu bezinwazyjnych pomiarów przepływu cieczy w rurociągach całkowicie wypełnionych
Dostawa z IMIENNYM CERTYFIKATEM KALIBRACJI NA MOKRO

Zestawy zmierzą dowolne ciecze = od wody pitnej do ścieków, cieczy zapowietrzonych, ściernych, agresywnych chemicznie, nieprzewodzących, o wysokiej temperaturze, niezależnie od ciśnienia, lepkości, ciężaru właściwego. Praktycznie dowolne są średnice rurociągów, materiały rurociągów i grubości ścianek.
Oba zestawy mogą być stosowane jako przenośne / polowe urządzenia diagnostyczne zasilane z akumulatora a także jako przepływomierze stacjonarne.
Dokładność pomiarów jest wyróżniająca, potwierdzona wieloma aplikacjami.
TYLKO W ALFINE-TIM = Wsparcie techniczne / telefoniczne, pomiary konsultowane NA ŻYWO !

Model ZDI-500

Przepływomierz bezinwazyjny
ALFINE-Transit Time
pomiary cieczy czystych
średnice DN25 … DN400 i więcej
temperatura cieczy do +160 °C
opcje
pomiar energii cieplnej
odmierzanie dawek
komunikacja RS485/MODBUS RTU

więcej »

Model CompuFlow

Przepływomierz bezinwazyjny
ALFINE-DOPPLER
pomiary cieczy brudnych, ścieków
średnice DN13 … DN7000 i więcej
Worldwide No. 1 !
Czułość nieosiągalna dla innych przepływomierzy!

opcje
kabel sygnałowy do 1500 m
temperatura cieczy do +250 °C
komunikacja RS232

więcej »

ALFINE FAMILY
Innowacyjne przepływomierze elektromagnetyczne

Rozliczeniowe opomiarowanie przepływu
w rurociągach całkowicie wypełnionych

 • Zasilanie = BAS = Bateria (wystarczy na min..5 lat)
  lub Akumulator lub SOLAR / 24Vdc
 • Zakres średnic = DN 50 ,,, DN 2000
 • Materiał elektrod = SST
 • Wyświetlacz = LCD
 • Wykładzina = Neopren / PTFE (standard)  
 • Ciśnienie = PN16 / PN25
 • Wyjście analogowe = 4-20 mA
 • Komunikacja cyfrowa = RS485 / MODBUS RTU
 • Kable = 10 m (standard)
 • Krótki czas dostawy
 • Dostawa z IMIENNYM CERTYFIKATEM KALIBRACJI do rozliczeń

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny = kontakt z ALFINE-TIM

GROM FAMILY
Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

Rozliczeniowe opomiarowanie rurociągów i kanałów częściowo wypełnionych,
przepływomierze z Imiennymi Certyfikatami Kalibracji

GROM BLUE
więcej »

GROM W
więcej »

GROM K YELLOW
więcej «

GROM BLACK VP
więcej »

GROM BLACK PB
więcej »

GROM R 22
więcej »

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie = kontakt z ALFINE-TIM

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
Opomiarowanie rozliczeniowe
Opcje: AAPI / pomiar pH i inne …
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
pełnym przekrojem
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
bezinwazyjnie
Przepływ  •  Energia cieplna

Przepływomierze mało inwazyjne
ciecze •  powietrze  •  gazy
BIOGAZ

Studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Analityka mokra
pH  •  przewodność właściwa  •  chlor

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.