GROM = Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów
tutaj na skróty …

NOWOŚĆ!  Zestaw pomiarowy GROM BLUE
Następca GROM P z przepływomierzem PARTI-MAG

NOWOŚĆ!  Zestaw pomiarowy GROM BLACK PB
INNOWACYJNY  •  SZCZELNY  •  ULTRADŹWIĘKOWY  •  Z PRZELEWEM

NOWOŚĆ!  Zestaw pomiarowy GROM BLACK VP
INNOWACYJNY  •  SZCZELNY  •  ELEKTROMAGNETYCZNY

Zestaw pomiarowy GROM K YELLOW
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze mierzące
pełnym przekrojem
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze mierzące
bezinwazyjnie
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze inline
ciecze •  powietrze  •  gazy

Studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Pomiary stężeń/koncentracji
gęstość  •  chlor  •  pH  •  inne

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.