Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

NOWOŚĆ!  Zestaw pomiarowy GROM BLUE
Następca GROM P z przepływomierzem PARTI-MAG

NOWOŚĆ!  Zestaw pomiarowy GROM BLACK PB
INNOWACYJNY W RURZE  •  SZCZELNY  •  Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAKOPANIA

NOWOŚĆ!  Zestaw pomiarowy GROM BLACK VP
INNOWACYJNY W RURZE  •  SZCZELNY  •  Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAKOPANIA

Zestaw pomiarowy GROM K YELLOW
z przelewem Palmera-Bowlusa
i ultradźwiękowym pomiarem poziomu

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze mierzące
pełnym przekrojem
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze mierzące
bezinwazyjnie
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze inline
ciecze •  powietrze  •  gazy

Studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Pomiary stężeń/koncentracji
gęstość  •  chlor  •  pH  •  inne