W konstrukcji i doborze aparatury podążamy za Albertem Einsteinem:
Wszystko powinno być tak proste
jak to możliwe, ale nie prostsze.

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
pełnym przekrojem
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
bezinwazyjnie
OFERTA specjalna

Przepływomierze inline
ciecze •  powietrze  •  gazy

Studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Pomiary stężeń/koncentracji
gęstość  •  chlor  •  pH  •  inne

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.