Proponujemy BEZPŁATNĄ WIZYTĘ naszego SENIORA SPECJALISTY = dr inż. ZYGFRYDA GŁUCHEGO!

W ramach spotkania będzie można OMÓWIĆ, bez ograniczeń, zagadnienia METROLOGII PRAWNEJ w zakresie rozliczeniowego opomiarowania wód opadowych, powierzchniowych (np. problemy występujące w hodowli pstrągów) oraz ścieków. Spotkanie pozwoli na przegląd dowolnych metod i urządzeń stosowanych do pomiaru przepływu cieczy oraz ułatwi wybór optymalnego rozwiązania zadania pomiarowego pod kątem dokładności pomiaru, aspektów ekonomicznych, serwisowania itp.

SENIOR SPECJALISTA dr inż. ZYGFRYD GŁUCHY to wieloletnie doświadczenie rynkowe, praktyka na obiektach,
projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
z uwzględnieniem postępu w rozwoju technik pomiarowych.

Zamów bezpłatną wizytę  >>   http://new.alfine.pl/kontakt/

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
Opomiarowanie rozliczeniowe
Opcje: AAPI / pomiar pH i inne …
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
pełnym przekrojem
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
bezinwazyjnie
Przepływ  •  Energia cieplna

Przepływomierze mało inwazyjne
ciecze •  powietrze  •  gazy

Studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Pomiary stężeń / koncentracji
gęstość  •  chlor  •  pH  •  inne

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.