PZP Przenośny Zestaw Pomiarowy
                                       Wynik wieloletnich badań i doświadczeń.

Innowacyjne rozwiązanie problemu przenośnych bezinwazyjnych pomiarów przepływu cieczy (także ścieków) w rurociągach całkowicie wypełnionych.

Walizka z przepływomierzem bezinwazyjnym / z opcją pomiaru energii cieplnej / z akumulatorem do 20 h pracy ciągłej na obiekcie
Opcje = rejestracja na karcie pamięci, usługi pomiarowe na obiekcie z rejestracją w 2 / 4 kanałach równocześnie

TYLKO W ALFINE-TIM 
Wsparcie techniczne / telefoniczne, pomiar konsultowany NA ŻYWO !

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
Opomiarowanie rozliczeniowe
Opcje: AAPI / pomiar pH i inne …
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
pełnym przekrojem
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
bezinwazyjnie
Przepływ  •  Energia cieplna

Przepływomierze mało inwazyjne
ciecze •  powietrze  •  gazy

Studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Analityka mokra
pH  •  przewodność właściwa  •  chlor

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.