Profesjonalnie prowadzimy tematy pod kątem Prawnej Kontroli Metrologicznej
liczników w kanałach otwartych i zamkniętych, do pomiaru wód roztopowych, opadowych, chłodniczych, technologicznych i  ścieków

wprowadzanych do wód lub do ziemi. 

NOWOŚĆ!  Opomiarowanie osiedli,
domów jednorodzinnych, ogrodów działkowych

NOWOŚĆ!  Zestaw pomiarowy GROM BLUE
grawitacyjny z przepływomierzem elektromagnetycznym

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze mierzące
pełnym przekrojem
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze mierzące
bezinwazyjnie
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze inline
ciecze •  powietrze  •  gazy

Studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Pomiary stężeń/koncentracji gęstość  •  chlor  •  pH  •  inne