przepływy grawitacyjne i ciśnieniowerurociągi o dowolnych średnicachkanały o dowolnych wymiarachwykonania szczelne do zakopaniaZASILANIE BATERYJNE • komunikacja cyfrowa
IoTGSM/GPRS (SMS / BMS / Ethernet)

ROZLICZENIA – WODA i ŚCIEKI

Do rozliczeniowego opomiarowania WSZELKICH WÓD i ŚCIEKÓW
dostarczamy aparaturę z Imiennymi Certyfikatami Kalibracji!

Zapraszamy do kontaktu z ALFINE-TIM 

KANALIZACJA DESZCZOWA (wody opadowe i roztopowe z dróg, placów, parkingów, lotnisk, obiektów handlowych, hal, dachów)IRYGACJA • RETENCJA (kampanie pomiarowe)HODOWLA RYBOGRÓDKI DZIAŁKOWE • woda pitna • woda powierzchniowa ze zbiorników wodnych, jezior, stawów, rzek • woda kopalniana z odwodnienia kopalń • woda głębinowa (ujęcia ze studni głębinowych) • woda chłodnicza • ścieki podczyszczone / oczyszczone • ścieki komunalne • ścieki przemysłowe (koksownie, zakłady petrochemiczne, garbarnie, celulozownie, zakłady mleczarskie, cukrownie, zakłady mięsne, myjnie samochodowe)

GROM DOPPLER FAMILY – zestawy pomiarowe dopplerowskie
GROM ELMAG FAMILY – zestawy pomiarowe elektromagnetyczne i inne …

Przykłady zrealizowanych pomiarów w istniejących kanałach prostokątnych i okrągłych

GROM FAMILY
Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

Bramka pomiarowa i Autoryzowany Syfon Studzienkowy (ASS)
Nowość = Opomiarowanie z zasilaniem bateryjnym lub Solar

Firma ALFINE-TIM przykłada dużą wagę do redukcji kosztów opomiarowania, zapewnienia wieloletniego użytkowania i ekologicznego zasilania. Pokazujemy ideę Bramki Pomiarowej = jest to komora / studzienka pomiarowa o wielopokoleniowej żywotności, do zabudowy dowolnej aparatury pomiarowej przeznaczonej do rozliczeń wszelkich cieczy płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi.

FIRMA ALFINE-TIM OFERUJE URZĄDZENIA Z ZASILANIEM BATERYJNYM lub SOLARNYM!
Zestaw pomiarowy GROM ASS 50, zabudowany w Bramce Pomiarowej, pracuje w układzie Autoryzowanego Syfonu Studzienkowego (ASS). Cechą wyróżniającą jest PRZELEW TRÓJKĄTNY na wylocie rurociągu, który umożliwia DYNAMICZNE dostosowanie zakresu pomiarowego do aktualnej wartości przepływu. GROM ASS 50 może być stosowany do opomiarowania zarówno przy częściowym jak i całkowitym wypełnieniu rurociągu.
W Bramce Pomiarowej można zabudować np. przepływomierz kołnierzowy WaterMaster (firmy ABB) lub inny z grupy ALFINE FAMILY, przepływomierz bezkołnierzowy GROM BLUE (firmy ALFINE-TIM), GROM BLACK, GROM W, GROM K YELLOW, przepływomierz mało inwazyjny AquaProbe (firmy ABB) lub ALFINLINE 32 lub ALFINLINE FA turbinkowy i inne.
Urządzenia do rozliczeniowego opomiarowania ścieków i wody są dostarczane z Imiennymi Certyfikatami Kalibracji na mokro.Prezentowane rozwiązania są własnością intelektualną firmy ALFINE-TIM.

GROM DOPPLER FAMILY
Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM BLACK DOPPLER  •  Przepływomierz Kanałów Otwartych
MODEL = ALFINE ALLIgator

 • Przeznaczenie = pomiar przepływu / wysokości płynącej cieczy od wody czystej do ścieków włącznie
 • pomiar w istniejących kanałach grawitacyjnych o przekroju okrągłym (średnica do 3000 mm) lub prostokątnym (od 200 mm do 10 m) lub o znanym przekroju
 • wykonanie kompaktowe = w rurze PE HD 100
 • standardowa długość czujnika z zabudowanym SENSOREM DOPPLEROWSKIM = 600 mm
 • standardowe średnice czujnika = 200 / 250 / 315 mm (większe średnice = kontakt z ALFINE-TIM)
 • prędkość cieczy płynącej = do 12 m/s
 • wysokość słupa cieczy = nawet do 10 m
 • montaż czujnika w studni = na nasuwki kanalizacyjne lub łączniki typu GZ firmy INTEGRA GLIWICE (standard)
 • odczyt lokalny w szafce z liczydłem elektronicznym
 • komunikacja cyfrowa = RS485 / MODBUS RTU do SCADA
 • Opcja = przekaz zdalny GSM na telefon komórkowy (standard = DWA numery)
 • pomiar w obu kierunkach przepływu, zmierzy cofki
 • pomiar temperatury cieczy oraz przewodności cieczy
 • diagnoza przechylenia sensora
 • zasilanie = 24 Vdc / 0.2 A
 • szafka pomiarowa = 400 x 600 x 150 mm (standard), montaż np. na słupku SST 50 mm
 • standardowa długość kabla sygnałowego = 10 m (na życzenie do 500 m)
 • studzienka pomiarowa = 1200 … 1500 mm, okrągła lub prostokątna
 • łatwy montaż i uruchomienie = PLUG and PLAY = Nie wymaga specjalnych kwalifikacji, wystarczy włączyć zasilanie

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
= kontakt z ALFINE-TIM

GROM DOPPLER FAMILY
Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

ALSONIC  •  Przepływomierz Kanałów Otwartych
Model Autoryzowany PKO-10 m/s lub PKO-12 m/s

 • ALSONIC jest aktualnie najnowocześniejszym zestawem pomiarowym z przepływomierzem DOPPLEROWSKIM
 • ALSONIC mierzy ciecze płynące od wody – nawet pitnej! – do ścieków włącznie
 • mierzy ilość cieczy płynącej kanałem otwartym o przekroju okrągłym lub prostokątnym lub o znanym przekroju
 • wymiary kanału są praktycznie dowolne, szerokość powyżej 200 mm
 • zmierzy przepływ także przy całkowitym wypełnieniu przekroju rurociągu
 • maksymalna prędkość cieczy płynącej
  = 10 m/s lub 12 m/s
 • dokładność osiągalna 1%
 • dostawa z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro
 • pomiar jest dwukierunkowy = zmierzy cofki
 • podwójny system pomiaru poziomu cieczy płynącej (głębokość zanurzenia czujnika max. do 10 m, kompensacja ciśnienia atmosferycznego)
 • zintegrowany pomiar przewodności / konduktywności umożliwia rozpoznanie rodzaju cieczy płynącej a nawet nielegalne zrzuty
 • zintegrowany pomiar temperatury, automatyczna korekcja konduktywności od temperatury
 • zintegrowany sensor nachylenia w osiach X i Y umożliwia perfekcyjny montaż czujnika
 • innowacyjny sposób instalacji czujnika w studni pomiarowej
 • przetwornik elektroniczny z wyświetlaczem LCD
 • POTRÓJNY licznik objętości / ilości cieczy
 • komunikacja cyfrowa RS485 / MODBUS RTU
 • 2 x wyjście prądowe 4-20 mA / impulsowe
 • rejestracja danych na karcie pamięci (16 GB)
 • wykonanie = czujnik IP68 / przetwornik IP66, kabel sygnałowy 15 m (standard), max. 500 m
 • szafka pomiarowa z elektroniką = do instalacji przy studni na słupku
 • zasilanie 24 Vdc, zestaw nadaje się do zasilania SOLAR + WIATR
 • GROM DOPPLER dostępny jest w wersji przenośnej, czas pracy na baterii do 50 godzin!

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
= kontakt z ALFINE-TIM

ALFINLINE FAMILY
Przepływomierze mało inwazyjne

Przepływomierze z Imiennymi Certyfikatami Kalibracji
do pomiaru prędkości mediów gazowych i wody … do ścieków włącznie

Przepływomierze do OPOMIAROWANIA ROZLICZENIOWEGO = każdy przyrząd jest wyposażony w Imienny Certyfikat Kalibracji. Podnosi to wiarygodność pomiarów i odpowiedzialnego zarządzania przepływem wody, deszczówki, ścieków oraz praktycznie dowolnych mediów gazowych, w tym BIOGAZU. Przyrządy są przeznaczone dla przemysłu, wszelkich laboratoriów, ochrony środowiska, do kontroli wypływów z oczyszczalni ścieków, do pomiarów prędkości przepływu w rzekach, kanałach, stawach, jeziorach, przepławkach przy hodowli ryb. 

Przyrządy z Rodziny ALFINLINE mogą pracować jako przenośne / zanurzeniowe albo stacjonarne w zabudowie mało inwazyjnej, instalowane na zawór kulowy w króćcu przesuwnym / w retraktorze firmy ALFINE-TIM lub w uchwytach przy ściance studzienki.

Zróżnicowane parametry metrologiczne i zakresy pomiarowe = na praktycznie dowolne zastosowania:

 • Przepływomierze elektromagnetyczne = woda, deszczówka, ścieki   więcej …
 • Przepływomierze wirowe (Vortex) = BIOGAZ, powietrze, spaliny, gazy zabrudzone, gazy ścierne   więcej …
 • Przepływomierze turbinkowe / wiatraczkowe = powietrze, gazy do 550 °C, woda czysta, zasolona   więcej …
 • Przepływomierze termiczne / masowe, średnica Φ 10 mm = powietrze, gazy, minimalne przepływy   więcej …

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny = kontakt z ALFINE-TIM

HOENTZSCH Niezawodne pomiary gazów i cieczy w ekstremalnych warunkach

Tam, gdzie aparatura innych dostawców osiągnęła już swoje granice, firma HOENTZSCH staje na wysokości zadania.
Dzięki know-how w zakresie doboru i ekonomicznych rozwiązań, oferowana jest optymalna aparatura do dokładnego pomiaru przepływu gazów i cieczy = praktycznie dla każdej aplikacji, w tym do pracy w warunkach ekstremalnych.
Aparaturę firmy HOENTZSCH cechuje najwyższa jakość, niezawodność, precyzja oraz elegancja.

Przepływomierze turbinkowe FA

 • zakres pomiarowy
  0.4 … 120 m/s w powietrzu / gazach
  0.04 … 10 m/s w wodzie / cieczach
 • ciśnienie do 10 bar / 1 MPa (g)
 • temperatura medium -40 … +550 °C 
 • mierzone media = gazy / ciecze
 • pomiar cieczy nieprzewodzących, wody DEMI, wody ultraczystej, cieczy agresywnych
 • pomiar prędkości przepływu / natężenia przepływu / objętości
 • pomiar dwukierunkowy

więcej PL >    
więcej EN >

Przepływomierze wirowe VA

 • zakres pomiarowy 0.5 … 40 m/s 
 • ciśnienie do 3 bar / 300 kPa (g)
 • temperatura gazu -20 … +100 / +180 / +240 °C 
 • mierzone media = gazy
 • pomiar prędkości przepływu / natężenia przepływu / objętości
 • pomiar nie zależy od zmian gęstości, ciśnienia i temperatury gazu
 • czujnik bez części ruchomych, odporny na korozję i zabrudzenia, samoczyszczący
 • wykonanie ATEX dla stref zagrożonych

więcej PL >
więcej EN >

 

Przepływomierze masowe TA

 • zakres pomiarowy 0.2 … 200 m/s 
 • ciśnienie do 16 bar / 1.6 MPa 
 • temperatura medium -10 … +140 °C 
 • mierzone media = gazy, skompresowane powietrze, azot, gazy naturalne, metan, gazy depozytowe, argon, hel ,,,
 • pomiar przepływu masowego mediów
 • temperatura i ciśnienie nie mają wpływu na wynik pomiaru
 • kalibracja “Real Gas”
 • stała czasowa tylko 1s

więcej PL >
więcej EN >

GROM FAMILY
Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

Worldwide No. 1  •  Zestaw pomiarowy GROM W

 • mało inwazyjne opomiarowanie wód opadowych / deszczówki, wód popłucznych, wód chłodniczych i ścieków oczyszczonych
 • mierzy w instalacjach grawitacyjnych, kontynuuje po wypełnieniu rurociągu, pomiar dwukierunkowy
 • szczególnie zalecany do oomiarowania rurociągów o dużych średnicach, cena nie zależy od średnicy rurociągu
 • elektromagnetyczny sensor prędkości o praktycznie dowolnej długości dostosowanej do średnicy rurociągu + ultradźwiękowy sensor poziomu
 • instalacja sensorów prędkości i poziomu jest łatwa, szybka, szczelna i elegancka, nie wymaga przecinania rurociągu
 • zastosowano typowe przyłącza procesowe 1 1/2″, także przez zawór kulowy, opcja = króciec do podłączenia kamery inspekcyjnej lub dodatkowych czujników
 • po zainstalowaniu sond pomiarowych rurociąg może być zakopany, można pominąć budowę studni pomiarowej
 • FIRMOWA KALIBRACJA prędkości płynącej cieczy w zakresie (0 … 10) m/s lub +/- 5 m/s; typowa dokładność pomiaru wynosi +/-2% pełnej skali
 • odczyt danych pomiarowych lokalny lub zdalny (opcje = system SCADA / BMS / SMS / IoT)
 • krótki czas realizacji!

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny = kontakt z ALFINE-TIM

Worldwide No. 1
GROM K w nowych INNOWACYJNYCH wersjach

Rozliczeniowe opomiarowanie dowolnych studzienek kanalizacyjnych

 • Zastosowanie = nowo montowane lub istniejące studzienki DIAMIR / MATBET i inne
 • Studnie niewłazowe i włazowe, średnica DN600 i większe, praktycznie dowolna wysokość  
 • Innowacyjne sposoby instalacji = stacjonarne lub WYJMOWALNE na wysięgniku
 • Media mierzone = dowolne, np. wody opadowe / chłodnicze / roztopowe / do hodowli ryb / ścieki sanitarne, przemysłowe i inne
 • Zasada pomiaru = przelew Palmera-Bowlusa lub przelew trójkątny + pomiar poziomu
 • Duża niezawodność = ponad 10 lat!
 • Zakres średnic GROM K = 110 / 125 / 160 / 200 /250 / 315 mm
 • Duża dokładność pomiaru = potwierdzona sprawdzeniem na mokro
 • Dla średnic do DN315 mm dostawa z IMIENNYM CERTYFIKATEM KALIBRACJI
 • Minimalna moc pobierana = tylko ok. 5 W, możliwość zasilania SOLARNEGO
 • Opcje komunikacji cyfrowej = system SCADA / BMS / SMS / IoT

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie = kontakt z ALFINE-TIM

PZP Przenośne Zestawy Pomiarowe z przepływomierzami bezinwazyjnymi

ALFINE-TRANSIT TIME  •  ALFINE-DOPPLER 

Innowacyjne rozwiązania problemu bezinwazyjnych pomiarów przepływu cieczy w rurociągach całkowicie wypełnionych
Dostawa z IMIENNYM CERTYFIKATEM KALIBRACJI NA MOKRO

Zestawy zmierzą dowolne ciecze = od wody pitnej do ścieków, cieczy zapowietrzonych, ściernych, agresywnych chemicznie, nieprzewodzących, o wysokiej temperaturze, niezależnie od ciśnienia, lepkości, ciężaru właściwego. Praktycznie dowolne są średnice rurociągów, materiały rurociągów i grubości ścianek.
Oba zestawy mogą być stosowane jako przenośne / polowe urządzenia diagnostyczne zasilane z akumulatora a także jako przepływomierze stacjonarne.
Dokładność pomiarów jest wyróżniająca, potwierdzona wieloma aplikacjami.
TYLKO W ALFINE-TIM = Wsparcie techniczne / telefoniczne, pomiary konsultowane NA ŻYWO !

Model ZDI-500

Przepływomierz bezinwazyjny
ALFINE-Transit Time
pomiary cieczy czystych
średnice DN25 … DN400 i więcej
temperatura cieczy do +160 °C
opcje
pomiar energii cieplnej
odmierzanie dawek
komunikacja RS485/MODBUS RTU

więcej »

Model CompuFlow

Przepływomierz bezinwazyjny
ALFINE-DOPPLER
pomiary cieczy brudnych, ścieków
średnice DN13 … DN7000 i więcej
Worldwide No. 1 !
Czułość nieosiągalna dla innych przepływomierzy!

opcje
kabel sygnałowy do 1500 m
temperatura cieczy do +250 °C
komunikacja RS232

więcej »

ALFINE FAMILY
Innowacyjne przepływomierze elektromagnetyczne

Rozliczeniowe opomiarowanie przepływu
w rurociągach całkowicie wypełnionych

 • Zasilanie = BAS = BATERIA (wystarczy na min. 5 lat)
  lub Akumulator lub SOLAR / 24Vdc
 • Zakres średnic = DN 50 ,,, DN 2000
 • Materiał elektrod = SST
 • Wyświetlacz = LCD
 • Wykładzina = Neopren / PTFE (standard)  
 • Ciśnienie = PN16 / PN25
 • Wyjście analogowe = 4-20 mA
 • Komunikacja cyfrowa = RS485 / MODBUS RTU
 • Kable = 10 m (standard)
 • Krótki czas dostawy
 • Dostawa z IMIENNYM CERTYFIKATEM KALIBRACJI do rozliczeń

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
= kontakt z ALFINE-TIM

GROM FAMILY
Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

Rozliczeniowe opomiarowanie rurociągów i kanałów częściowo wypełnionych,
przepływomierze z Imiennymi Certyfikatami Kalibracji

GROM BLUE
więcej »

GROM W
więcej »

GROM K YELLOW
więcej «

GROM BLACK VP
więcej »

GROM BLACK PB
więcej »

GROM R 22
więcej »

Konsultacje, dobór, dostawa, montaż i uruchomienie = kontakt z ALFINE-TIM

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
Opomiarowanie rozliczeniowe
Opcje: AAPI / pomiar pH i inne …
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
pełnym przekrojem
25 lat doświadczenia

Przepływomierze mierzące
bezinwazyjnie
Przepływ  •  Energia cieplna

Przepływomierze mało inwazyjne
ciecze •  powietrze  •  gazy
BIOGAZ

Studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Analityka mokra
pH  •  przewodność właściwa  •  chlor

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.