ALFINLINE TA
Przepływomierze termiczne / masowe

 • tanie i dokładne pomiary powietrza i gazów
 • prędkość przepływu od 0.2 m/s / przepływ objętościowy i masowy
 • wynik pomiaru nie zależy od temperatury i ciśnienia
 • temperatura medium do +140 °C / ciśnienie do 16 (25) bar
 • łatwa zabudowa mało inwazyjna przez otwór o średnicy Φ10

ALFINLINE TA firmy HOENTZSCH (Niemcy) to rodzina przepływomierzy termicznych / masowych przeznaczonych do pomiaru prędkości przepływu i przepływu objętościowego / masowego czystych gazów oraz mieszanin gazów, powietrza i powietrza sprężonego.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko transportu i wymiany ciepła.
Wynik pomiaru jest odniesiony do warunków normalnych, nie jest wymagane wprowadzanie poprawek od wpływu temperatury i ciśnienia.

ALFINLINE TA
przepływomierze masowe

Opis ogólny – wprowadzenie

Koszty instalacji w rurociągu są minimalne => nie potrzeba przecinać rurociągu, wystarczy otwór o średnicy zaledwie 10 mm, nie posiada części ruchomych. Opcje zabudowy w rurociągu i armatura montażowa są dobierane i oferowane indywidualnie:

 • z króćcem przesuwnym – do wkręcenia w tuleję przyspawaną do rurociągu lub do instalacji z użyciem zaworu kulowego.
 • z zastosowaniem retraktora który umożliwia bezpieczny montaż sondy pomiarowej w rurociągu pod ciśnieniem
 • do wsuwania – do pomiarów w rurociągach, tunelach lub kominach.

Sondy termiczne mogą być przygotowane do współpracy z przetwornikami elektronicznymi:

 • wersja przenośna => z nowoczesnym przetwornikiem typu hand-held “flowtherm NT Multitalent”.
 • wersja stacjonarna => z przetwornikiem zintegrowanym (bez kabla sygnałowego) => “ALFINLINE TA10 ZG2b” optymalna cenowo lub z przetwornikiem rozdzielnym (z kablem sygnałowym).

Przepływomierze z sondami termicznymi stanowią doskonałe narzędzie serwisowo-kontrolne, mogą być łatwo przenoszone między uprzednio przygotowanymi punktami pomiarowymi.

Dostępna jest wersja do zabudowy w postaci “piszczałki”. 
Termiczna sonda pomiarowa jest zabudowana w odcinku pomiarowym (rurce), co automatycznie zapewnia odpowiednie odcinki prostego napływu i wypływu.

Cechy wyróżniające

 • szeroki zakres pomiarowy: (0.2 … 200) Nm/s, wynik pomiaru jest podawany w Nm/s oraz w Nm3/h
 • osiągalna dynamika 1 : 1000 umożliwia zastosowanie tego samego przyrządu do wielu zadań pomiarowych = od detekcji nieszczelności lub wycieku gazów do pomiarów w pełnym zakresie
 • wybrane warunki pracy:
    – temperatura (-10 … +140) °C sonda jest standardowo wyposażona w zintegrowany czujnik temperatury
    – ciśnienie max. 16 bar (opcja 25 bar) / pomiar odbywa się praktycznie bez strat ciśnienia
 • doskonałe cechy metrologiczne: dokładność, powtarzalność wskazań i stabilność długoczasowa oraz niezawodność i trwałość
 • dostępne jest wykonanie Ex do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • materiały w kontakcie z medium = stal nierdzewna, żywice, poliamid, szkło sonda pomiarowa może być sterylizowana
 • instalacja w rurociągach o średnicy wewnętrznej od 25 mm wzwyż
 • czas odpowiedzi na wymuszenie skokowe wynosi zaledwie kilka sekund; możliwe są pomiary w warunkach szybkozmiennych
 • długości instalacyjne czujników są zróżnicowane (165 / 265 / 365 / 665 / 965 mm)
 • opcja = przepływomierze mogą być dostarczone z Imiennym Protokołem Kalibracji z wydrukiem błędów oraz z certyfikatem DAkkS
 • opcja = Real Gas Calibration (kalibracja dla określonego gazu)
 • opcja = moduł WiFi do komunikacji bezprzewodowej.

Przepływomierze ALFINLINE TA są dostępne w różnych wykonaniach.

Zestaw pomiarowy z przepływomierzem ALFINLINE TA, z zaworem kulowym i retraktorem

Przepływomierz ALFINLINE TA w wykonaniu z komunikacją bezprzewodową, z modułem WiFi.

Przepływomierze TA Di
w wykonaniu “piszczałki”

O firmie HOENTZSCH

Firma HOENTZSCH ma 40 lat doświadczenia w rozwiązywaniu złożonych i trudnych zadań pomiarowych w dziedzinie technologii pomiaru przepływu.
Firma HOENTZSCH posiada agencje w 25 krajach na całym świecie.
Firma ALFINE-TIM jest uznanym partnerem firmy HOENTZSCH, nasza współpraca trwa od ponad 20-tu lat.
https://www.hoentzsch.com/en/products

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.