TA – termiczne / masowe – powietrze, gazy

Przepływomierze termiczne / masowe – powietrze, gazy

“ALFINLINE TA” firmy HOENTZSCH (Niemcy) to rodzina przepływomierzy termicznych / masowych przeznaczonych do pomiaru prędkości przepływu i przepływu objętościowego / masowego czystych gazów oraz mieszanin gazów, powietrza i powietrza sprężonego.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko transportu i wymiany ciepła.
Wynik pomiaru jest odniesiony do warunków normalnych, nie jest wymagane wprowadzanie poprawek od wpływu temperatury i ciśnienia.

Koszty instalacji w rurociągu są minimalne => nie potrzeba przecinać rurociągu, wystarczy otwór o średnicy zaledwie 10 mm, nie posiada części ruchomych. Opcje zabudowy w rurociągu i armatura montażowa są dobierane i oferowane indywidualnie:

 • z króćcem przesuwnym – do wkręcenia w tuleję przyspawaną do rurociągu lub do instalacji z użyciem zaworu kulowego.
 • z zastosowaniem retraktora który umożliwia bezpieczny montaż sondy pomiarowej w rurociągu pod ciśnieniem
 • do wsuwania – do pomiarów w rurociągach, tunelach lub kominach.

Sondy termiczne mogą być przygotowane do współpracy z przetwornikami elektronicznymi:

 • wersja przenośna => z nowoczesnym przetwornikiem typu hand-held “flowtherm NT Multitalent”.
 • wersja stacjonarna => z przetwornikiem zintegrowanym (bez kabla sygnałowego) => “ALFINLINE TA10 ZG2b” optymalna cenowo lub z przetwornikiem rozdzielnym (z kablem sygnałowym).

Przepływomierze z sondami termicznymi stanowią doskonałe narzędzie serwisowo-kontrolne, mogą być łatwo przenoszone między uprzednio przygotowanymi punktami pomiarowymi.

Cechy wyróżniające

 • szeroki zakres pomiarowy: (0.2 … 200) Nm/s, wynik pomiaru jest podawany w Nm/s oraz w Nm3/h
 • osiągalna dynamika 1 : 1000 umożliwia zastosowanie tego samego przyrządu do wielu zadań pomiarowych => od detekcji nieszczelności lub wycieku gazów do pomiarów w pełnym zakresie
 • wybrane warunki pracy:
  • temperatura => (-10 … +140) °C sonda jest standardowo wyposażona w zintegrowany czujnik temperatury
  • ciśnienie => max. 16 bar (opcja 25 bar) / pomiar odbywa się praktycznie bez strat ciśnienia
 • doskonałe cechy metrologiczne: dokładność, powtarzalność wskazań i stabilność długoczasowa oraz niezawodność i trwałość
 • dostępne jest wykonanie Ex do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • materiały w kontakcie z medium => stal nierdzewna, żywice, poliamid, szkło sonda pomiarowa może być sterylizowana
 • instalacja w rurociągach o średnicy wewnętrznej od 25 mm wzwyż
 • czas odpowiedzi na wymuszenie skokowe wynosi zaledwie kilka sekund; możliwe są pomiary w warunkach szybkozmiennych
 • długości instalacyjne czujników są zróżnicowane (165 / 265 / 365 / 665 / 965 mm).

Przepływomierze mogą być dostarczone z Imiennym Protokołem Kalibracji z wydrukiem błędów oraz z certyfikatem DAkkS (opcje).

Firma “ALFINE-TIM” oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. link