ALFINE-TIM

Profil działalności firmy ALFINE-TIM i trochę historii …

Prezentujemy największe ściekomierze GROM dostarczone, uruchomione i serwisowane przez FIRMĘ ALFINE-TIM.
RODZINA GROM FAMILY ZAPRASZA!

GROM = Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów firmy ALFINE-TIM to uznana na rynku marka 
która cieszy się zaufaniem Klientów w rozliczeniowym opomiarowaniu ścieków od ponad 25 lat!

  • Bezpłatnie pomożemy PROJEKTANTOM w DOBORZE optymalnych ściekomierzy, w projektach i pozwoleniach WODNO-PRAWNYCH.
  • Skompletujemy dostawę bezpłatnie, uruchomimy urządzenie, oddamy do użytkowania.
  • Jesteśmy ciągle w formie, dlatego będziemy serwisować przyrządy nawet przez 100 lat!.

Szef firmy ALFINE-TIM dr inż. Zygfryd Głuchy podczas wizyty serwisowej w Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu, gdzie pracuje GROM P ze ściekomierzem PARTI-MAG-SERW o średnicy DN 1400.

Dr inż. Zygfryd Głuchy jest jednym z pierwszych absolwentów (rok 1970) Specjalności Metrologia Elektryczna i Elektroniczna Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

Trochę historii   •   O szefie firmy ALFINE-TIM 

Dr inż. ZYGFRYD GŁUCHY = NR 1 w Polsce w zakresie METROGII PRAWNEJ.

Dr inż. ZYGFRYD GŁUCHY = Absolwent Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 1970/71, jeden z pierwszych specjalistów METROLOGII Elektrycznej i Elektronicznej po otwarciu tego kierunku na Politechnice Poznańskiej.

Dr inż. ZYGFRYD GŁUCHY = W roku 1979 obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł naukowy doktora nauk technicznych.

Dr inż. ZYGFRYD GŁUCHY = Kilkanaście lat pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Elektrycznym Politechniki  Poznańskiej.

Dr inż. ZYGFRYD GŁUCHY = Twórca przedmiotu „PRZETWORNIKI SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH”, obejmującego także cyfrowe przetwarzanie sygnałów w torze: od czujnika do komputera. Tematyka wykładów i realizowanych projektów obejmowała zasady przetwarzania sygnałów w bardzo szerokim zakresie, od sygnałów medycznych do energetycznych. Zwieńczeniem prac teoretycznych była zawsze praktyka.

Dr inż. ZYGFRYD GŁUCHY =  Od 1993 roku pasjonat i propagator Ustawy PRAWO o MIARACH oraz inicjator, organizator i koordynator współpracy Polskiego Urzędu MIAR i Niemieckigo Urzędu Miar.

Aktywność ta zakończyła się sukcesem. Doprowadziła do objęcia liczników do ścieków, tj. Zestawu GROM P z elektromagnetycznym ściekomierzem PARTI-MAG, prawną kontrolą metrologiczną w Polsce, w zakresie „Liczniki do ścieków płynących grawitacyjnie kanałem otwartym”.

Szef firmy ALFINE-TIM dr inż. Zygfryd Głuchy nadzoruje dostawę ściekomierza PARTI-MAG-SERW o średnicy DN 1400.

Zestaw pomiarowy GROM P ze ściekomierzem PARTI-MAG-SERW o średnicy DN 1200,
dostarczony w roku 2000, pracuje do dzisiaj.

Dr inż. Zygfryd Głuchy wielokrotnie osobiście wizytował producenta ściekomierzy PARTI-MAG, firmę Fischer & Porter (Niemcy), gdzie nadzorował kalibrację na mokro oraz Uwierzytelnienie ściekomierzy przez niemiecki Urząd Miar.

Dzięki temu ściekomierze PARTI-MAG były dostarczane Inwestorom w Polsce ze świadectwem UWIERZYTELNIENIA lub LEGALIZACJI uznanym przez polski Urząd MIAR. Pierwsze zestawy GROM P ze ściekomierzami PARTI-MAG  pracują w Polsce od 20 -tu lat.

Na przestrzeni lat 1995 – 2016 zainstalowano w Polsce ok. 300 ściekomierzy PARTI-MAG o średnich od DN 150 do DN 1400 mm. Prawie wszystkie są ciągle w użytkowaniu i przewidujemy, że będą pracować jeszcze wiele lat!

Od 2004 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ściekomierze zostały usunięte z katalogu urządzeń pomiarowych, podlegających Prawnej Kontroli Metrologicznej. Mimo to w następnych latach  ściekomierz elektromagnetyczny PARTI-MAG firmy Fischer & Porter (Niemcy) pozostał w użytkowaniu jako wiarygodny przyrząd pomiarowy stosowany w procesie rozliczeniowym między dwiema stronami.

Kilka lat temu ściekomierz PARTI-MAG został definitywnie wycofany z produkcji jako przyrząd przestarzały, który nie nadążył za postępem technicznym.

Aktualnie ściekomierz PARTI-MAG, będący dotąd głównym elementem Zestawu pomiarowego GROM  P, został zastąpiony przez Innowacyjne zestawy pomiarowe z grupy GROM FAMILY.

Mimo zaistniałych zmian, firma ALFINE-TIM przechowuje w swojej Bazie Danych indywidualne kartoteki, gdzie są zawarte wszystkie Informacje o dawno dostarczonych i ciągle użytkowanych zestawach  GROM P ze ściekomierzem PARTI-MAG. Z tego powodu możemy nadal świadczyć w pełnym zakresie USŁUGI SERWISOWE, włącznie ze sprawdzeniem NA MOKRO. Po każdym sprawdzeniu jest wystawiany Imienny Certyfikat potwierdzający wiarygodność pomiarową ściekomierza. Mimo upływu lat badania wypadają doskonale!

Aktualnie głównym zagrożeniem środowiskowym dla pracujących ściekomierzy PARTI-MAG są wyładowania elektryczne, które są najczęstszą przyczyną ewentualnych trwałych uszkodzeń. Dzięki posiadanym kontaktom, nawiązanym podczas wieloletniej współpracy z firmą Fischer & Porter, jesteśmy gotowi podjąć się naprawy uszkodzonego ściekomierza PARTI-MAG.

Artykuł o “GROM” firmy ALFINE-TIM w czasopismie ABB “DZISIAJ”
Nr 2/2011 / str. 24 … 27


Wywiad Elektronik
wrzesień 2004

Trochę historii   •   ALFINE-TIM   •   Rok założenia 1989

ALFINE-TIM to zespół profesjonalistów o udokumentowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej, obejmującej cały tor pomiarowy – od źródła sygnału poprzez jego kondycjonowanie i przetwarzanie czyli „od projektu do wdrożenia z uruchomieniem włącznie”.

Umiejętności praktyczne są doskonalone nieprzerwanie od prawie 30 lat działalności gospodarczej.

Zasób posiadanej i zdobytej wiedzy przekłada się na nieszablonowe podejście do problemów i jest skierowane na prostotę oferowanych rozwiązań a także na prostotę ich instalowania  i utrzymania w ruchu, z serwisem włącznie.

Naszą dewizą jest: „Znaj cudze ale chwal swoje”.
W naszej działalności zawsze oferowaliśmy wyłącznie takie rozwiązania, które doskonale rozumieliśmy i rozumiemy.
Tą zasadą kierujemy się do dzisiaj.

Naszym ATUTEM jest zarówno wiedza jak i ponad 25-letnia praktyka związana z Metrologią Prawną, zwłaszcza w zakresie opomiarowania podlegającego Prawnej Kontroli Metrologicznej, a w tej grupie głównie mediów płynnych takich jak wody opadowe, wody roztopowe, wody pochłodnicze, wody odciekowe, wody z odwodnienia zakładów górniczych, wody powierzchniowe, wody głębinowe, ścieki komunalne i przemysłowe oraz woda pitna i ciecze inne niż woda.

Dzięki ciągle utrzymywanej, już ponad 20-letniej, współpracy z takimi firmami jak ABB-Fischer&Porter (Niemcy) (przepływomierze elektromagnetyczne, masomierze i inne) oraz Hoentzsch (Niemcy) (przepływomierze powietrza i gazów), zebraliśmy spore doświadczenie w zakresie doboru, dostawy, uruchomienia i serwisu urządzeń pomiarowych (od inwazyjnych poprzez mało inwazyjne do bezinwazyjnych), stosowanych do dzisiaj w Cukrowniach, Zakładach Papierniczych, Oczyszczalniach Ścieków, Zakładach Wodociągowych, Zakładach Komunalnych, Elektrowniach, Elektrociepłowniach, w kopalniach, przemyśle spożywczym i napojów, mleczarskim, browarniczym, w budownictwie, hutnictwie, w ogródkach działkowych, myjniach, składowiskach odpadów i złomu i wielu innych.

Z naszymi Klientami jesteśmy w fachowym kontakcie zarówno na etapie wyboru metody pomiarowej i projektu jak i później, na etapie nawet wieloletniej współpracy po realizacji zadania. Mamy nadzieję, że z naszą wiedzą będziemy, jak dotąd, ciągle służyć naszym Klientom i nadal ze wszystkimi przyjaźnie współpracować.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.