ALFINE-TIM

Profil działalności firmy ALFINE-TIM

Rok założenia 1989

ALFINE-TIM to zespół profesjonalistów o udokumentowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej, obejmującej cały tor pomiarowy – od źródła sygnału poprzez jego kondycjonowanie i przetwarzanie czyli „od projektu do wdrożenia z uruchomieniem włącznie”.

Umiejętności praktyczne są doskonalone nieprzerwanie od prawie 30 lat działalności gospodarczej.

Zasób posiadanej i zdobytej wiedzy przekłada się na nieszablonowe podejście do problemów i jest skierowane na prostotę oferowanych rozwiązań a także na prostotę ich instalowania  i utrzymania w ruchu, z serwisem włącznie.

Naszą dewizą jest: „Znaj cudze ale chwal swoje”.
W naszej działalności zawsze oferowaliśmy wyłącznie takie rozwiązania, które doskonale rozumieliśmy i rozumiemy.
Tą zasadą kierujemy się do dzisiaj.

Naszym ATUTEM jest zarówno wiedza jak i ponad 25-letnia praktyka związana z Metrologią Prawną, zwłaszcza w zakresie opomiarowania podlegającego Prawnej Kontroli Metrologicznej, a w tej grupie głównie mediów płynnych takich jak wody opadowe, wody roztopowe, wody pochłodnicze, wody odciekowe, wody z odwodnienia zakładów górniczych, wody powierzchniowe, wody głębinowe, ścieki komunalne i przemysłowe oraz woda pitna i ciecze inne niż woda.

Dzięki ciągle utrzymywanej, już ponad 20-letniej, współpracy z takimi firmami jak ABB-Fischer&Porter (Niemcy) (przepływomierze elektromagnetyczne, masomierze i inne) oraz Hoentzsch (Niemcy) (przepływomierze powietrza i gazów), zebraliśmy spore doświadczenie w zakresie doboru, dostawy, uruchomienia i serwisu urządzeń pomiarowych (od inwazyjnych poprzez mało inwazyjne do bezinwazyjnych), stosowanych do dzisiaj w Cukrowniach, Zakładach Papierniczych, Oczyszczalniach Ścieków, Zakładach Wodociągowych, Zakładach Komunalnych, Elektrowniach, Elektrociepłowniach, w kopalniach, przemyśle spożywczym i napojów, mleczarskim, browarniczym, w budownictwie, hutnictwie, w ogródkach działkowych, myjniach, składowiskach odpadów i złomu i wielu innych.

Z naszymi Klientami jesteśmy w fachowym kontakcie zarówno na etapie wyboru metody pomiarowej i projektu jak i później, na etapie nawet wieloletniej współpracy po realizacji zadania. Mamy nadzieję, że z naszą wiedzą będziemy, jak dotąd, ciągle służyć naszym Klientom i nadal ze wszystkimi przyjaźnie współpracować.

Wywiad
Elektronik 2004

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.