Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Liczniki ilości cieczy płynących kanałami otwartymi
wody opadowe  •  roztopowe  •  chłodnicze  •  popłuczne  •  ścieki bytowe  •  ścieki oczyszczone i inne

Zestawy GROM

Zasada pomiaru:
Poziom = czujnik ultradźwiękowy
Prędkość = czujnik
                  elektromagnetyczny

GROM BLUE (następca GROM P)
GROM BLACK VP
GROM W
GROM BLACK VP + PB

Zestawy GROM

Zasada pomiaru:
Poziom = czujnik ultradźwiękowy
Przelew = Palmera-Bowlusa

GROM K YELLOW
GROM BLACK PB

Rozliczeniowe opomiarowanie wody i ścieków

ASPEKTY PRAWNE

    Fakty  •  Niejasności  •  Wnioski
    zebrane od 25 lat