Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Liczniki ilości cieczy płynących kanałami otwartymi
wody opadowe  •  roztopowe  •  chłodnicze  •  popłuczne 
ścieki bytowe  •  ścieki oczyszczone i inne

Bramki pomiarowe

…  N-krotne  zwiększenie zakresu pomiarowego
…  Redukcja kosztów opomiarowania

PROM BLACK

Innowacyjny
Syfon Studzienkowy

Elektromagnetyczny licznik cieczy przewodzących prąd
zabudowany w RURZE o dowolnej średnicy

przyjazna cena
odporny na narażenia środowiskowe
łatwy montaż i serwis

Zestawy GROM
     → ultradźwiękowe
Zasada pomiaru = Przelew Palmera-Bowlusa + pomiar poziomu

GROM K YELLOW
GROM BLACK PB

Zestawy GROM
     → elektromagnetyczne
     → wykonania szczelne
Zasada pomiaru = Pomiar poziomu i prędkości

GROM P PARTI-MAG (wycofany) i następcy …
GROM BLUE
GROM BLACK VP
GROM W
GROM BLACK DUET (VP+PB)

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.