GROM = Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Liczniki ilości cieczy płynących kanałami otwartymi
wody opadowe  •  roztopowe  •  chłodnicze  •  popłuczne 
ścieki bytowe  •  ścieki oczyszczone i inne

Opcje:   AAPI  –  Pomiar pH  –  przewodności właściwej  –  mętności …

Bramki pomiarowe
koncepcja

Podpowiadamy jak:

 

  • N-krotnie zwiększyć zakres pomiarowy
  • Zredukować koszty opomiarowania

>>   gdy rurociąg jest całkowicie wypełniony    z Innowacyjnym Syfonem Studzienkowym

>>   gdy rurociąg jest częściowo wypełniony    z wybranym zestawem pomiarowym GROM

INNOWACYJNY SYFON STUDZIENKOWY

Elektromagnetyczny licznik cieczy przewodzących prąd

 

  • ZABUDOWANY W RURZE
  • szeroki zakres średnic
  • sprzyja oszczędnościom
  • zestaw jest tani
  • wyjątkowo łatwy montaż i serwis
  • odporny na narażenia środowiskowe

     

Zestawy GROM
     → elektromagnetyczne
     → wykonania szczelne

Zasada pomiaru
= Pomiar prędkości + Pomiar poziomu

GROM W
GROM BLUE
GROM BLACK VP
GROM BLACK DUET (VP+PB)
GROM P PARTI-MAG (wycofany) i następcy …

Zestawy GROM
     → ultradźwiękowe

Zasada pomiaru
= Przelew Palmera-Bowlusa + Pomiar poziomu

GROM K YELLOW
GROM BLACK PB

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.