Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Liczniki ilości cieczy płynących kanałami otwartymi
wody opadowe  •  roztopowe  •  chłodnicze  •  popłuczne 
ścieki bytowe  •  ścieki oczyszczone i inne

Zestawy GROM
elektromagnetyczne

Zasada pomiaru = Pomiar poziomu i prędkości

GROM P PARTI-MAG
GROM BLUE
(następca GROM P)
GROM BLACK VP
GROM W
GROM BLACK VP + PB

Wykonania szczelne

Zestawy GROM

Zasada pomiaru = Przelew Palmera-Bowlusa + ultradźwiękowy pomiar poziomu

GROM K YELLOW
GROM BLACK PB

Rozliczeniowe opomiarowanie wody i ścieków

ASPEKTY PRAWNE

    Fakty  •  Niejasności  •  Wnioski
    zebrane od 25 lat