GROM BLUE

Zestaw z przepływomierzem elektromagnetycznym
szczelny  •  bez kołnierzy  •  lekki  •  tani 
krótka zabudowa  •  może być zakopany

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

 

Wprowadzenie

Zestawy z grupy GROM FAMILY są przeznaczone do opomiarowania cieczy płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o dowolnym kształcie. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Dla zapewnienia stabilnych wskazań należy wytłumić (uspokoić) przepływ po stronie napływu na czujnik, tzn. zapewnić, aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i o symetrycznym rozkładzie prędkości. Zabroniony jest przepływ o charakterze turbulentnym („strzelającym”) lub szybkozmienny. Jest to zgodne z praktyką wolnozmiennego przepływu grawitacyjnego w kanałach ściekowych, ponieważ gwałtowny spust ścieków lub krótkotrwałe włączenie pompy może spowodować zawirowania z błędotwórczym udziałem powietrza.
Zalecenia te można łatwo spełnić przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego odcinka dopływowego do miejsca pomiaru.

Zestawy z grupy GROM FAMILY mogą być zastosowane do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:

 • ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych.
 • wód opadowych, wód roztopowych, wód popłucznych, wód chłodniczych i innych.

 

Przeznaczenie

GROM BLUE jest innowacyjnym zestawem do pomiaru wolnozmiennego przepływu cieczy przewodzących, płynących grawitacyjnie.

Idea pomiaru wywodzi się z oferowanych od ponad 20 lat zestawów GROM P oraz GROM T.

Minione lata przyniosły doświadczenie i przekonanie, że GROM P był rozwiązaniem nadmiarowym i bardzo drogim. Bezsensowne okazało się dążenie do pomiaru jednym przyrządem zarówno przy częściowym jaki i całkowitym wypełnieniu przekroju rurociągu, co zmuszało do kołnierzowych, tj. ciśnieniowych połączeń i tym samym drogiej zabudowy w miejscu instalacji.

W kilkuset instalacjach GROM P zrealizowanych w Polsce nie stwierdzono przypadku wypełnienia rurociągu, co jest zrozumiałe dla przepływów rozumianych jako PRZEPŁYW KANAŁEM OTWARTYM, czyli ze swobodnym zwierciadłem płynącej cieczy. Za zbędną uznano także izolującą wykładzinę wewnętrzną, wykonaną np. z neoprenu, gumy twardej czy teflonu. Wykładzina i kołnierze były to pomysły zapożyczone z przepływomierzy klasycznych, stosowanych do pomiarów ciśnieniowych tj. przy całkowicie wypełnionym rurociągu.

Przed laty równolegle był oferowany zestaw GROM T, który nie miał już izolującej wykładziny wewnątrz rury pomiarowej ale ciągle miał kołnierze do połączenia z rurociągiem, co także zostało uznane za bezsensowne. W zestawie GROM T pomiar wysokości był już realizowany przy użyciu sondy ultradźwiękowej co było uzasadnione przy pomiarach grawitacyjnych niepełnym przekrojem rurociągu.

Zestawy GROM P i GROM T były jednak drogie ….

Aktualnie zestaw pomiarowy GROM P z przepływomierzem elektromagnetycznym PARTI-MAG-SERW został zastąpiony przez zestaw GROM BLUE lub GROM BLACK lub GROM W.

Szafka pomiarowa (przykład)

AAPI = Autoryzowana Armatura Pomiarowo-Inspekcyjna

AAPI = Autoryzowana Armatura Pomiarowo-Inspekcyjna stanowi innowacyjną wersję wyczystki specjalnej, stosowanej w zestawach pomiarowych z grupy GROM FAMILY od ponad 20-tu lat.

AAPI umożliwia wygodne rozszerzenie funkcjonalności zestawów pomiarowych GROM (w szczególności zestawu GROM BLUE, GROM BLACK VP czy GROM BLACK DUET), jeśli równocześnie z pomiarem przepływu wymagany jest np. pomiar pH / przewodności / temperatury cieczy płynącej. Cechą wyróżniającą jest sposób montażu sensorów pH i/lub przewodności właściwej = od dołu odcinka AAPI.
Do pomiaru tych parametrów firma ALFINE-TIM zaleca zastosowanie dwukanałowego zestawu AWT420 firmy ABB.

AAPI wyróżnia SZCZELNOŚĆ, solidność i dokładność wykonania, łatwość montażu i serwisowania i wiele innych ,,, 

AAPI zasada działania

GROM BLUE – Innowacyjny zestaw pomiarowy

 • GROM BLUE   >   Nowoczesny  •  Tani  •  Lekki  zestaw przeznaczony do opomiarowania rozliczeniowego wód opadowych, roztopowych, chłodniczych, powierzchniowych i ścieków płynących grawitacyjnie.
  Spełnia warunki aktów prawnych: Prawo wodne, Prawo Ochrony Środowiska, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, WODY POLSKIE.
 • Zasada działania wykorzystuje elektromagnetyczny pomiar prędkości przepływu i ultradźwiękowy pomiar poziomu cieczy. Są to metody stosowane od ponad 25 lat, jako pewne metrologicznie i niezawodne.
 • GROM BLUE umożliwia pomiar ciągły przy częściowym wypełnieniu czujnika.
 • Elektromagnetyczna sonda prędkości płynącego medium zapewnia pomiar dwukierunkowy, dzięki czemu GROM BLUE jest odporny na cofki (zlicza przepływ wsteczny).
 • GROM BLUE jest dostarczany z szafką pomiarową z osprzętem.

Cechy wyróżniające

 • Wykonanie tanie, szczelne, bez materiałów korodujących
 • Czujnik jest bardzo lekki, nie sprawia problemów przy instalacji
 • Zestaw jest niezawodny i łatwy w serwisowaniu
 • Pomiar przepływu odbywa się w obu kierunkach: w przód i w tył
 • Oddzielne liczniki objętości dla każdego kierunku przepływu
 • Odporny na cofki i podtopienia
 • Możliwość zdalnych odczytów i zdalnego serwisu

Zakres pomiarowy i dokładność

 • Zakresy pomiarowe oraz typowe wymiary czujników dla różnych średnic podano w tabeli.
 • Dokładność pomiaru jest wyróżniająca i wynosi typowo 1% zakresu pomiarowego w rozumieniu Normy DIN 19559 cz. 1. Normę tę uznajemy za podstawową, gdyż przedstawia podstawowe zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi.
 • GROM BLUE jest dostarczany z Imiennym  Certyfikatem Kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów), który może być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”.

GROM BLUE

Zakres pomiarowy  •  Wymiary  •  Waga

Średnica zewnętrzna
mm

Zakres pomiarowy
Qmax
m3/h

Długość / Wysokość
mm

Waga
kg

110
160
200
250
315

12
40
70
130
250

400  /  450
450  /  470
450  /  530
540  /  580
600  /  650

ok. 9 kg
ok. 10 kg
ok. 12 kg
ok. 15 kg
ok. 19 kg

Uwagi:

 • Orientacyjne zakresy pomiarowe podano dla przepływu grawitacyjnego ścieków i nachyleniu ok. 0.5%.
 • Średnice powyżej 315 mm => kontakt z ALFINE-TIM.

Czujnik

 • Standardowe średnice zewnętrzne czujnika: 110 / 160 / 200 / 250 / 315 mm.
  Typowe zakresy pomiarowe oraz wymiary czujników o różnych średnicach podano w tabeli.
 • Przyłącza procesowe są dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN.
 • Czujnik nie ma metalowych kołnierzy, nie wymaga śrub
 • Czujnik jest bardzo lekki co znakomicie ułatwia instalację!
 • Materiał czujnika to tworzywo typu PVC, odporne na ścieki o praktycznie dowolnym składzie.
  Temperatura cieczy płynącej do 60 °C.
 • Czujnik posiada zwartą i szczelną obudowę. Opcjonalnie możliwa jest dostawa w wykonaniu IP 68.
 • Długość zabudowy odcinka pomiarowego (czujnik + autoryzowana wyczystka) może być dostosowana do przestrzeni dostępnej w miejscu instalacji i jest ustalana na etapie projektu.
 • Opcja = doposażenie odcinka pomiarowego w dodatkowe czujniki (temperatura, pH i inne).

Liczydło elektroniczne

 • Liczydło elektroniczne jest wyposażone w duży czytelny wyświetlacz na którym eksponowane są:
  – chwilowa wartość przepływu (m3/h)
  – prędkość przepływu (m/s)
  – poziom medium w czujniku (m)
  – stan totalizera (m3), zliczony przepływ w przód / w tył
  – sygnalizacja stanu ALARM (pusta rura, brak zasilania, przekroczenie zakresu)
 • Liczydło jest wyposażone w dwa niezależne sumatory, dla obu kierunków przepływu.
 • Zasilanie (opcje):
  — 24 V DC, pobór prądu typowo 150 mA (max. 200 mA) / ok. 5 W
      Tak mały pobór prądu jest prawie nieosiągalny dla istniejących na rynku ściekomierzy podobnego typu.
  — zasilanie z baterii lub z systemu Solar + Wiatr
  Nowość = możliwość zasilania z Generatora wodnego, napędzanego strumieniem mierzonej
      cieczy (np. deszczówka, wody burzowe).
 • GROM BLUE jest dostarczany z szafką pomiarową, w której jest zainstalowane liczydło do odczytów lokalnych.
 • Opcja = komunikacja cyfrowa RS485 / MODBUS RTU do systemu SCADA.

Instalacja

 • Zalecana jest zabudowa czujnika wraz z autoryzowaną  wyczystką w szczelnej studni pomiarowej o średnicy 1200 … 1500 mm. Wlot i wylot powinny znajdować się na tym samym poziomie.
 • Instalacja w rurociągu / kanale otwartym czyli ze swobodnym zwierciadłem płynącej cieczy.
 • Długość zabudowy odcinka pomiarowego (czujnik + autoryzowana wyczystka) może być dostosowana do przestrzeni dostępnej w miejscu instalacji i jest ustalana na etapie projektu.
 • Połączenia w szczelny system pomiarowy mogą być realizowane za pomocą typowych nasuwek kanalizacyjnych. Jest to rozwiązanie najprostsze z możliwych i optymalne dla tej aplikacji a jednocześnie zapewnia łatwy montaż oraz demontaż serwisowy.
 • W uzasadnionych przypadkach czujnik może być zakopany, przez co instalacja może być tańsza ponieważ nie wymaga budowy studni pomiarowej (= kontakt z ALFINE-TIM).

Zakres dostawy

 • Czujnik do instalacji w rurociągu
 • Akcesoria według ustaleń
 • Akcesoria montażowe według ustaleń
 • Szafka pomiarowa z liczydłem elektronicznym i osprzętem
 • Imienny Certyfikat Kalibracji na mokro.

Akcesoria

Licznik zaników zasilania i łącznego czasu ich trwania = nasz standard.

Licznik elektromechaniczny niekasowalny gwarantuje zapamiętanie ostatniego stanu na wypadek uszkodzenia przetwornika / liczydła elektronicznego albo na wypadek trwałego zaniku napięcia zasilania zestawu.

Akcesoria montażowe

Autoryzowana wyczystka specjalna

Łącznik adaptacyjny

Łącznik adaptacyjny i redukcja

Podnośnik / podpórka

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.