Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM BLUE  •  OFERTA JUBILEUSZOWA

Zestaw z przepływomierzem elektromagnetycznym
bez kołnierzy  •  szczelny  •  może być zakopany  •  krótka zabudowa  •  tani

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

 

Wprowadzenie

GROM BLUE jest innowacyjnym zestawem do pomiaru wolnozmiennego przepływu cieczy przewodzących, płynących grawitacyjnie.

Idea pomiaru wywodzi się z oferowanych od ponad 20 lat zestawów GROM P i GROM T.

Minione lata przyniosły doświadczenie i przekonanie, że GROM P był rozwiązaniem nadmiarowym i bardzo drogim. Bezsensowne okazało się dążenie do pomiaru jednym przyrządem zarówno przy częściowym jaki i całkowitym wypełnieniu przekroju rurociągu, co zmuszało do kołnierzowych, tj. ciśnieniowych połączeń i tym samym drogiej zabudowy w miejscu instalacji.

W kilkuset instalacjach GROM P zrealizowanych w Polsce nie stwierdzono przypadku wypełnienia rurociągu, co jest zrozumiałe dla przepływów rozumianych jako PRZEPŁYW KANAŁEM OTWARTYM, czyli ze swobodnym zwierciadłem płynącej cieczy. Za zbędną uznano także izolującą wykładzinę wewnętrzną, wykonaną np. z neoprenu, gumy twardej czy teflonu. Wykładzina i kołnierze były to pomysły zapożyczone z przepływomierzy klasycznych, stosowanych do pomiarów ciśnieniowych tj. przy całkowicie wypełnionym rurociągu.

Przed laty równolegle był oferowany zestaw GROM T, który nie miał już izolującej wykładziny wewnątrz rury pomiarowej ale ciągle miał kołnierze do połączenia z rurociągiem, co także zostało uznane za bezsensowne. W zestawie GROM T pomiar wysokości był już realizowany przy użyciu sondy ultradźwiękowej co było uzasadnione przy pomiarach grawitacyjnych niepełnym przekrojem rurociągu.

Zestawy GROM P i GROM T były jednak drogie ….

Aktualnie zestaw pomiarowy GROM P z przepływomierzem elektromagnetycznym PARTI-MAG-SERW został zastąpiony przez zestaw GROM BLUE lub GROM BLACK lub GROM W.

GROM BLUE
zasada działania

Szafka pomiarowa (przykład)

GROM BLUE – Innowacyjny zestaw pomiarowy

 • GROM BLUE to Nowoczesny & Tani zestaw przeznaczony do opomiarowania rozliczeniowego wód opadowych, roztopowych, chłodniczych, powierzchniowych i ścieków płynących grawitacyjnie.
  Spełnia warunki aktów prawnych: Prawo wodne, Prawo Ochrony Środowiska, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, WODY POLSKIE.
 • Zasada działania wykorzystuje elektromagnetyczny pomiar prędkości przepływu i ultradźwiękowy pomiar poziomu cieczy. Są to metody stosowane od ponad 25 lat, jako pewne metrologicznie i niezawodne.
 • GROM BLUE umożliwia pomiar ciągły od częściowego do całkowitego wypełnienia czujnika.
 • Elektromagnetyczna sonda prędkości płynącego medium zapewnia pomiar dwukierunkowy, dzięki czemu GROM BLUE jest odporny na cofki (zlicza przepływ wsteczny).
 • GROM BLUE jest dostarczany z szafką pomiarową z osprzętem.

Cechy wyróżniające

 • Wykonanie tanie, szczelne, bez materiałów korodujących
 • Zestaw jest niezawodny i łatwy w serwisowaniu
 • Pomiar przepływu w obu kierunkach
 • Oddzielne liczniki objętości dla każdego kierunku przepływu
 • Odporny na cofki i podtopienia
 • Możliwość zdalnych odczytów i zdalnego serwisu

Zakres pomiarowy i dokładność

 • Zakresy pomiarowe oraz typowe wymiary czujników dla różnych średnic podano w tabeli.
 • Dokładność pomiaru jest wyróżniająca i wynosi typowo 1% zakresu pomiarowego w rozumieniu Normy DIN 19559 cz. 1. Normę tę uznajemy za podstawową, gdyż przedstawia podstawowe zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi.
 • GROM BLUE jest dostarczany z Imiennym  Certyfikatem Kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów), który może być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”.

GROM BLUE

Wymiary  •  Zakres pomiarowy

Średnica zewnętrzna
mm

Długość
mm

Wysokość
mm

Zakres pomiarowy
Qmax
m3/h

110
160
200
250
315

400
450
450
540
700

450
470
530
580
650

12
40
70
130
250

Uwagi:

 • Orientacyjne zakresy pomiarowe podano dla przepływu grawitacyjnego ścieków i nachyleniu ok. 0.5%.
 • Średnice powyżej 315 mm => kontakt z ALFINE-TIM.

Czujnik

 • Standardowe średnice zewnętrzne czujnika: 110 / 160 / 200 / 250 / 315 mm.
  Typowe zakresy pomiarowe oraz wymiary czujników o różnych średnicach podano w tabeli.
 • Przyłącza procesowe są dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN.
 • Czujnik nie ma metalowych kołnierzy, nie wymaga śrub i jest bardzo lekki.
 • Materiał czujnika to tworzywo typu PVC, odporne na ścieki o praktycznie dowolnym składzie.
  Temperatura cieczy płynącej do 60 °C.
 • Czujnik posiada zwartą i szczelną obudowę. Opcjonalnie możliwa jest dostawa w wykonaniu IP 68.
 • Długość zabudowy odcinka pomiarowego (czujnik + autoryzowana wyczystka) może być dostosowana do przestrzeni dostępnej w miejscu instalacji i jest ustalana na etapie projektu.
 • Opcja = doposażenie odcinka pomiarowego w dodatkowe czujniki (temperatura, pH i inne).

Liczydło elektroniczne

 • Liczydło elektroniczne jest wyposażone w duży czytelny wyświetlacz na którym eksponowane są:
  chwilowa wartość przepływu, przepływ objętościowy, poziom.
 • Liczydło jest wyposażone w dwa niezależne sumatory, dla obu kierunków przepływu.
 • Zasilanie (opcje):
  — typowo 24 V DC / 12 V DC, pobór prądu wynosi zaledwie ok. 100 mA.
      Tak mały pobór prądu jest prawie nieosiągalny dla istniejących na rynku ściekomierzy podobnego typu.
  — zasilanie z baterii lub z systemu Solar + Wiatr
  Nowość = możliwość zasilania z Generatora wodnego, napędzanego strumieniem mierzonej
      cieczy (np. deszczówka, wody burzowe).
 • GROM BLUE jest dostarczany z szafką pomiarową, w której jest zainstalowane liczydło do odczytów lokalnych.
 • Opcja = komunikacja cyfrowa RS485 / MODBUS RTU do systemu SCADA.

Instalacja

 • Zalecana jest zabudowa czujnika wraz z autoryzowaną  wyczystką w szczelnej studni pomiarowej o średnicy 1200 … 1500 mm. Wlot i wylot powinny znajdować się na tym samym poziomie.
 • Długość zabudowy odcinka pomiarowego (czujnik + autoryzowana wyczystka) może być dostosowana do przestrzeni dostępnej w miejscu instalacji i jest ustalana na etapie projektu.
 • Połączenia w szczelny system pomiarowy mogą być realizowane za pomocą typowych nasuwek kanalizacyjnych. Jest to rozwiązanie najprostsze z możliwych i optymalne dla tej aplikacji a jednocześnie zapewnia łatwy montaż oraz demontaż serwisowy.
 • W uzasadnionych przypadkach czujnik może być zakopany, przez co instalacja może być tańsza ponieważ nie wymaga budowy studni pomiarowej (=> kontakt z ALFINE-TIM).

Zakres dostawy

 • Czujnik do instalacji w rurociągu
 • Akcesoria według ustaleń
 • Akcesoria montażowe według ustaleń
 • Szafka pomiarowa z liczydłem elektronicznym i osprzętem
 • Imienny Certyfikat Kalibracji na mokro.

Akcesoria

Licznik elektromechaniczny niekasowalny gwarantuje zapamiętanie
ostatniego stanu na wypadek uszkodzenia przetwornika / liczydła elektronicznego
albo na wypadek trwałego zaniku napięcia zasilania zestawu.

Licznik zaników zasilania i łącznego czasu ich trwania = nasz standard..

Akcesoria montażowe

Autoryzowana wyczystka specjalna

Łącznik adaptacyjny

Łącznik adaptacyjny i redukcja

Podnośnik / podpórka

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.