z archiwum …

GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym PARTI-MAG,
z przyłączami kołnierzowymi

“GROM P” jest przeznaczony do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania ścieków, wód opadowych, wód roztopowych, deszczówki i wody w instalacjach grawitacyjnych: w rurociągach, kanałach ściekowych i kanałach deszczowych, w sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych, strumieniach itp.

Aktualnie zestaw pomiarowy „GROM P” z przepływomierzem elektromagnetycznym PARTI-MAG-SERW został zastąpiony przez GROM BLUE lub GROM BLACK VP lub GROM W.

Na dzień dzisiejszy PARTI-MAG-SERW jest rozwiązaniem przestarzałym, został wycofany z produkcji już kilka lat temu.

Problemem był m.in. duży pobór energii oraz ograniczone możliwości zakupu podzespołów elektronicznych, wynikające wprost ze zmiany wymagań, wymiarów itp. spowodowanych bardzo szybkim postępem w dziedzinie podzespołów elektronicznych.

GROM P
(wycofany)

“GROM P” jest dostarczany z Imiennym Świadectwem Kalibracji na mokro na stanowisku producenta.

“GROM P” jest najbardziej wiarygodnym urządzeniem uznawanym przez rozliczające się strony, a zwłaszcza w przypadkach sporów czy niejasności.

“GROM P” ma szeroki zakres pomiarowy, mierzy już przy bardzo małych przepływach.
Obrazuje to poniższe zdjęcie, wykonane podczas badań na wzorcowym stanowisku badawczo-produkcyjnym firmy ALFINE-TIM.

Przepływomierz mierzy przy minimalnym przepływie – zaznaczono żółtą linią!
Na zdjęciu widać, że woda wypływa bardzo cienkim strumieniem z odcinka prostego za czujnikiem przepływomierza (zaznaczono żółtą linią). Podczas tego badania zmierzony przepływ, wskazany przez liczydło elektroniczne przepływomierza elektromagnetycznego, wyniósł zaledwie 0.02 m3/h = 20 l/h! Tę samą wartość przepływu wskazały wzorcowe klasyczne elektromagnetyczne przepływomierze, będące integralną częścią stanowiska badawczo-produkcyjnego.

Dotychczas w Polsce zrealizowano ponad 230 instalacji pracujących niezawodnie od 1997 roku, w tym ze ściekomierzami PARTI-MAG-SERW o średnicach DN 1000, DN 1200 i DN 1400. Na życzenie prześlemy “Listę referencyjną”.

“GROM P” został nagrodzony Złotym Medalem na Targach POLEKO`2003. Rozwiązanie jest chronione prawami autorskimi.

“GROM P” ze ściekomierzem PARTI-MAG-SERW charakteryzuje stała i niezmienna w czasie konstrukcja mechaniczna, uniemożliwiająca wpływanie na wynik pomiaru. Właściwa zabudowa wymaga zastosowania odcinka pomiarowego złożonego z prostych odcinków rurociągów na napływie i wypływie, o przekroju kołowym. Poza odcinkiem pomiarowym kształt kolektora może być dowolny. Istotnym elementem odcinka pomiarowego jest rewizja / wyczystka o specjalnej konstrukcji, ułatwiająca przeprowadzanie okresowych czynności serwisowych czujnika ściekomierza. “GROM P” jest zespołem wzajemnie dobranych modułów, z których każdy charakteryzuje się określoną funkcjonalnością.

Elementem podstawowym jest specjalny elektromagnetyczny ściekomierz / wodomierz PARTI-MAG-SERW składający się z czujnika (średnice DN 150 … DN 2000) oraz liczydła elektronicznego (przetwornika).
Zestaw można w dowolnym czasie rozbudować o dodatkowe moduły, jak: szafa polowa z zabezpieczeniami, “ALF LZN” – licznik zaników zasilania i sumarycznego czasu trwania zaników zasilania, “UPS SIN – układ podtrzymania napięcia zasilania, pomiar pH, pomiar przewodności właściwej, sygnalizacja obecności wody w studni / komorze pomiarowej, sygnalizacja otwarcia drzwi szafy polowej, autoryzowana armatura montażowa, zasilanie z baterii słonecznych / wiatrowych (w przygotowaniu).

“GROM P” może być wyposażony w system => “i-SMOK” Internetowy System Monitorowania Obiektów Kontrolowanych (dawniej GROM FlowStory). System umożliwia rejestrację danych pomiarowych oraz stałą (24/7) zdalną kontrolę stanu pracy ściekomierza na obiekcie (przepływ, stany sumatorów, przekroczenia wartości alarmowych, parametry autodiagnostyczne, zaniki zasilania, alarmy włamaniowe). Dane są przesyłane z wykorzystaniem transmisji GSM / GPRS. System umożliwia podgląd danych pomiarowych z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, po zalogowaniu na dedykowanej stronie www, poprzez standardową przeglądarkę. Dostęp do danych pomiarowych jest możliwy z dowolnych dogodnych punktów kontrolnych, np. z dyspozytorni rozliczających się stron. System “i-SMOK” umożliwia przeglądanie archiwalnych danych pomiarowych w formie wykresów a także bilansowanie, drukowanie oraz eksport. Dane pomiarowe są rejestrowane na serwerze firmy “ALFINE-TIM”.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.