INNOWACYJNY SYFON STUDZIENKOWY

 • elektromagnetyczny licznik cieczy przewodzących prąd

 • sensor = rura PVC lub PE o dowolnej średnicy 

 • tani i łatwy montaż i serwis

Wprowadzenie

SYFON STUDZIENKOWY jest innowacyjnym rozwiązaniem wywodzącym się z rodziny GROM BLACK i jest przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy przewodzących prąd, płynących grawitacyjnie dowolnymi kanałami przechodzącymi w przekrój okrągły w miejscu pomiaru. Rodzaj mierzonych cieczy nie ma ograniczeń: mierzone mogą być ścieki bytowe, ścieki przemysłowe, ścieki oczyszczone, wody opadowe, wody roztopowe i inne.

Pomiar odbywa się przy całkowitym wypełnieniu przekroju czujnika pomiarowego, którym jest odcinek rury z zainstalowanym sensorem prędkości przepływu. Do obliczenia przepływu płynącej cieczy wystarczy pomiar prędkości przepływu i znajomość wewnętrznej średnicy czujnika, identycznie jak w klasycznych przepływomierzach elektromagnetycznych.

Przy przepływie grawitacyjnym, dla całkowitego wypełnienia przekroju czujnika wystarczy zastosowanie SYFONU. W przypadku ścieków bytowych syfon może być usytuowany np. w studzience rozprężnej, tuż za czujnikiem pomiarowym. Możliwości wykonania SYFONU jest wiele, typ syfonu zaleca się dobierać zależnie od składu ścieków. Firma ALFINE-TIM zapewnia bezpłatne konsultacje w tym zakresie.

Koncepcja syfonu studzienkowego

Wybrane cechy wyróżniające

 • SYFON STUDZIENKOWY jest tani, łatwy do montażu i serwisu
 • cena zestawu praktycznie nie zależy od średnicy czujnika
 • średnica czujnika może być identyczna jak średnica istniejącego rurociągu
 • do połączenia z istniejącym rurociągiem wystarczą łączniki adaptacyjne (lub w uzasadnionych przypadkach typu STRAUB)
 • czujnik jest szczelny i może być zakopany
 • czujnik można uzupełnić np. o pomiar temperatury, pH, przewodności właściwej, pobór próbek, detektor pełnej rury
 • pomiar jest dwukierunkowy (w przód / w tył)
 • sensor prędkości jest kalibrowany na mokro a Imienny Certyfikat Kalibracji jest załączany do dostawy
  – do średnicy 315 mm wystawiamy Świadectwo Kalibracji na mokro
  – dokładność pomiaru odpowiada dokładności legalizowanych WODOMIERZY.

Podstawowe dane techniczne

 • Typoszereg i zakresy pomiaru
  Uwaga: Standardowa długość czujnika wynosi 100 cm

  SYFON STUDZIENKOWY  110    Zakres pomiaru   1,2 … 60 m3/h
  SYFON STUDZIENKOWY  160    Zakres pomiaru   3.0 … 150 m3/h
  SYFON STUDZIENKOWY  200    Zakres pomiaru   5.0 … 250 m3/h
  SYFON STUDZIENKOWY  250    Zakres pomiaru   9.0 … 450 m3/h
  SYFON STUDZIENKOWY  315    Zakres pomiaru  12.0 … 600 m3/h

 • Dokładność pomiaru:
  – 2% wartości wskazanej / odczytanej dla przepływu: 20 … 100% zakresu
  – 5% wartości wskazanej / odczytanej dla przepływu: 5 … 20% zakresu
 • Zasilanie: 24 V DC / 100 mA (lub inaczej, zależnie od zastosowanego sensora prędkości)
  W instalacjach znajdujących się w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci a doprowadzenie zasilania generuje duże koszty i  inne uciążliwości, jest dostępna opcja zasilania z długoczasowym zasilaniem bateryjnym lub ze źródeł EKO (np. Solar + Wiatr).
 • Długość kabli pomiarowych: 7 m (standard)
 • Szafka pomiarowa z osprzętem: 300 x 200 x 150 mm (typowo)
  – odczyt lokalny: chwilowa wartość przepływu, przepływ objętościowy (sumator / totalizer)
  – opcja: ETHERNET / MODBUS / GPRS
 • Wodoszczelność IP67 lub opcja IP68
 • Zalecane sposoby montażu:
  – w studzience o stosownych wymiarach
     Na poziomie dna studni należy przewidzieć odpływ / przyłącze o małej średnicy, co umożliwi okresowe oczyszczenie  
     studni z piasku i osadów.
  – pod ziemią, z zapewnieniem możliwości serwisowania.

Zrealizowana instalacja
z syfonem w studni,
z przepływomierzem ALFINLINE

 

Syfon Studzienkowy – przykład

Czujniki pomiarowe są szczelne i opcjonale mogą być zakopane.

 

Syfonowanie – sposoby na wypełnienie czujnika

W każdym przypadku należy zachować proste odcinki napływu / wypływu (im dłuższe tym lepiej).

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.