GROM W

z przepływomierzem elektromagnetycznym mało inwazyjnym
dla dużych średnic  •  szczelny  •  może być zakopany  •  bez cięcia rurociągu

GROM FAMILY to rodzina zestawów pomiarowych przeznaczonych do pomiaru przepływu i ilości cieczy przewodzących prąd, płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o przekroju kołowym lub o zdefiniowanym matematycznie profilu przekroju mokrego. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Zaleca się aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i  o symetrycznym rozkładzie prędkości,  co można łatwo uzyskać przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego kanału dopływowego do miejsca pomiaru.

Przeznaczenie

GROM W jest przeznaczony do mało inwazyjnego opomiarowania przepływu wód opadowych / deszczówki, wód popłucznych, wód chłodniczych i ścieków oczyszczonych, w rurociągach i kanałach o zdefiniowanym matematycznie profilu przekroju mokrego, szczególnie o dużych średnicach.

GROM W jest ważnym narzędziem umożliwiającym rozliczenia opłat za odprowadzanie
wód deszczowych / opadowych i roztopowych, zgodnie z Prawem Wodnym obowiązującym
od 01.01.2018 r.

Szafka pomiarowa (przykład)

Parametry techniczne

 • GROM W zabudowany w studni umożliwia instalację szczelną, która zapobiega przedostawaniu się ścieków / wody i deszczówki do przestrzeni pomiarowej z otoczenia (pola, parkingi, drogi, nielegalne spusty i inne źródła) oraz podtopienie studni pomiarowej / efekt gejzera.
 • Cena nie zależy od średnicy rurociągu.
 • Dowolny materiał rurociągu, dowolna grubość ścianki rurociągu, dowolna budowa rurociągu (rury PVC / PP, rury karbowane, rury strukturalne, kamionka, beton, żeliwo i inne).
 • Do realizacji pomiaru wykorzystuje się elektromagnetyczną sondę prędkości oraz ultradźwiękową lub hydrostatyczną sondę poziomu, w wykonaniu “ALFINLINE”. Długość sondy prędkości może być dowolna, dobrana stosownie do średnicy rurociągu.
 • Przepływ jest wyznaczany na podstawie sygnałów z sond pomiarowych, w module elektronicznym z dedykowanym oprogramowaniem (prędkość x poziom x pole przekroju mokrego).
 • Instalacja sond pomiarowych prędkości i poziomu jest łatwa i szybka, nie wymaga przecinania rurociągu. Zastosowano typowe przyłącza procesowe 1 1/2″.
 • Opcjonalnie zestaw może być wyposażony w króciec do podłączenia kamery inspekcyjnej (do serwisu lokalnego lub zdalnego) albo do podłączenia czujnika do pomiaru temperatury cieczy płynącej.
 • Po zainstalowaniu sond pomiarowych rurociąg może być zakopany!
 • Zbędne jest budowanie studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano – montażowe.
 • Odczyt danych pomiarowych może być lokalny (w ergonomicznej szafce pomiarowej) lub zdalny (opcja z transmisją do chmury, rejestracją i odczytem przez INTERNET= kontakt z ALFINE-TIM).
 • Zasilanie napięciem bezpiecznym 24 V DC, niski pobór mocy, opcjonalnie zasilanie Solar + Wiatr.

Zakres dostawy

 • Sonda prędkości (elektromagnetyczna) + sonda poziomu (ultradźwiękowa)
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe według ustaleń.

W zadaniach rynkowych kierujemy się zasadą: “Lepiej zapobiegać niż gasić”.
Zapewniamy:

 • bezpłatne konsultacje na etapie projektu oraz autoryzację projektów
 • bezpłatne konsultacje na etapie budowy.

Opomiarowanie rozliczeniowe:
wody opadowe, roztopowe, chłodnicze, powierzchniowe, ścieki

PRAWO WODNE,
Prawo Ochrony Środowiska,
O zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
WODY POLSKIE

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.