GROM W

 • z sensorem elektromagnetycznym mało inwazyjnym
 • praktycznie dowolna średnica rurociągu
 • zalecany szczególnie dla dużych średnic
 • cena nie zależy od średnicy rurociągu 
 • bez cięcia rurociągu  •  szczelny  •  może być zakopany

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

 

Wprowadzenie

Zestawy z grupy GROM FAMILY są przeznaczone do opomiarowania cieczy płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o dowolnym kształcie. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Dla zapewnienia stabilnych wskazań należy wytłumić (uspokoić) przepływ po stronie napływu na czujnik, tzn. zapewnić, aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i o symetrycznym rozkładzie prędkości. Zabroniony jest przepływ o charakterze turbulentnym („strzelającym”) lub szybkozmienny. Jest to zgodne z praktyką wolnozmiennego przepływu grawitacyjnego w kanałach ściekowych, ponieważ gwałtowny spust ścieków lub krótkotrwałe włączenie pompy może spowodować zawirowania z błędotwórczym udziałem powietrza.
Zalecenia te można łatwo spełnić przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego odcinka dopływowego do miejsca pomiaru.

Zestawy z grupy GROM FAMILY mogą być zastosowane do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:

 • ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych.
 • wód opadowych, wód roztopowych, wód popłucznych, wód chłodniczych i innych.

Przeznaczenie

GROM W jest przeznaczony do mało inwazyjnego opomiarowania przepływu wód opadowych / deszczówki, wód popłucznych, wód chłodniczych i ścieków oczyszczonych, w rurociągach i kanałach o zdefiniowanym matematycznie profilu przekroju mokrego, szczególnie o dużych średnicach.

GROM W jest ważnym narzędziem umożliwiającym rozliczenia opłat za odprowadzanie
wód deszczowych / opadowych i roztopowych, zgodnie z Prawem Wodnym obowiązującym
od 01.01.2018 r.

GROM W jest uniwersalny = może mierzyć zarówno przy częściowym jak i przy całkowitym wypełnieniu rurociągu dzięki zastosowaniu opcjonalnego Detektora Pełnej Rury (FDP = Full Pipe Detector), który umożliwia automatyczne dostosowanie zaimplementowanego algorytmu obliczania wartości przepływu.

W zestawie GROM W objętość płynącej cieczy jest liczona:

 • przy niepełnym wypełnieniu rurociągu = ze średnich wartości prędkości cieczy i pola przekroju mokrego (jako funkcji poziomu wypełnienia i średnicy rurociągu)
 • przy wypełnieniu powyżej ok. 95% = następuje detekcja tego stanu i przepływ jest liczony jako iloczyn prędkości cieczy i przekroju rurociągu, czyli “pełną rurą”!

GROM W Przykłady instalacji:
w rurociągu na wolnym powietrzu
oraz w studni

GROM W – Innowacyjny zestaw pomiarowy

 • GROM W jest Nowoczesny & Tani (szczegółowy opis w Informacji technicznej)
 • GROM W nadaje się szczególnie do opomiarowania rurociągów o dużych średnicach.
  Cena nie zależy od średnicy rurociągu.
 • Instalacja odbywa się BEZ PRZECINANIA rurociągu.
 • Do realizacji pomiaru stosowane są MAŁO INWAZYJNE SONDY = elektromagnetyczna do pomiaru prędkości cieczy oraz ultradźwiękowa lub hydrostatyczna do pomiaru poziomu. Długość sondy prędkości może być dowolna, dobrana stosownie do średnicy rurociągu.
 • Zastosowanie SZCZELNEJ zabudowy sond pomiarowych zapobiega przedostawaniu się ścieków / wody i deszczówki do przestrzeni pomiarowej z otoczenia (pola, parkingi, drogi, nielegalne spusty i inne źródła) oraz podtopienie studni pomiarowej / efekt gejzera.
 • Po zainstalowaniu sond pomiarowych rurociąg może być zakopany!
 • Przepływ jest wyznaczany na podstawie sygnałów z sond pomiarowych, w module elektronicznym z dedykowanym oprogramowaniem (prędkość x poziom x pole przekroju mokrego).
 • Pomiar przepływu odbywa się w obu kierunkach.
 • Łatwość uruchomienia – nie jest konieczna kalibracja w miejscu pomiaru.
 • OPCJA = możliwość zasilania ze źródła EKO-POWER dzięki niskiemu poborowi mocy.
 • OPCJA = GROM W może być wyposażony w dodatkowe przyłącza, które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności:
  – podłączenie kamery inspekcyjnej umożliwiającej wgląd do wnętrza czujnika
  – podłączenie sensora temperatury lub pH ścieków
  – podłączenie sondy do poboru próbek ścieków
  – podłączenie węża do przepłukania wnętrza czujnika.

Cechy wyróżniające

 • Wykonanie tanie, szczelne, bez materiałów korodujących
 • Zestaw jest niezawodny i łatwy w serwisowaniu
 • Pomiar przepływu w obu kierunkach
 • Oddzielne liczniki objętości dla każdego kierunku przepływu
 • Odporny na cofki i podtopienia
 • Możliwość zdalnych odczytów i zdalnego serwisu

Instalacja

 • Instalacja sond pomiarowych prędkości i poziomu jest łatwa i szybka, nie wymaga przecinania rurociągu. Zastosowano typowe przyłącza procesowe 1 1/2″.
 • Dowolny materiał rurociągu, dowolna grubość ścianki rurociągu, dowolna budowa rurociągu (rury PVC / PP, rury karbowane, rury strukturalne, kamionka, beton, żeliwo i inne).
 • Po zainstalowaniu sond pomiarowych rurociąg może być zakopany!
 • SZCZELNA zabudowa sond pomiarowych uwalnia od budowania studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano – montażowe.
 • W zestawie przeznaczonym do zakopania są przewidziane specjalne osłony przyłączy oraz kabli sygnałowych.

OPCJE instalacji

Standardowo mało inwazyjne sondy prędkości przepływu i poziomu (ewentualnie także sensory dodatkowe) są montowane w istniejącym rurociągu od góry, np. w opasce typu HAWLE + zawór kulowy. Ten sposób montażu jest zalecany dla rurociągów o dużej średnicy, także zakopanych (nawet głęboko). 

Dla rurociągów o średnicach ≤ DN 315 dostępne jest wykonanie specjalne KOMPAKTOWE w postaci odcinka rury (odcinka pomiarowego) dostarczanego przez firmę ALFINE-TIM z już zainstalowanymi sondami, które montuje się przy użyciu specjalnych szczelnych złączek, bez użycia zaworów kulowych. To rozwiązanie wykorzystuje koncepcję zestawu pomiarowego GROM BLACK VP.

Opcjonalne sposoby montażu sond dla wykonania kompaktowego:

 • sonda prędkości przepływu + sonda poziomu (oraz ew. dodatkowe) – zamontowane w odcinku rury od góry (zgodnie z koncepcją GROM W)
 • sensor prędkości przepływu zamontowany w odcinku rury od dołu, natomiast sonda poziomu (oraz ew. dodatkowe) – zamontowana w odcinku rury od góry.

Tak wykonana rura, o długości (800 … 1000) mm jest odcinkiem pomiarowym gotowym i łatwym do instalacji na obiekcie, np. w studzience pomiarowej lub wprost do zasypania ziemią.

Atutem jest to, że wzorcowanie / kalibracja jest przeprowadzana w firmie ALFINE-TIM przed dostawą i nie wymaga powtórzenia na obiekcie. Kalibracja jest przeprowadzana na mokro, na własnym stanowisku badawczo – produkcyjnym wyposażonym w pompę o wydajności 140 m3/h i wysokiej klasy elektromagnetyczne przepływomierze wzorcowe. Zestaw pomiarowy GROM W jest dostarczany z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro.

Liczydło elektroniczne

 • Liczydło elektroniczne do odczytów lokalnych jest wyposażone w duży czytelny wyświetlacz na którym eksponowane są: chwilowa wartość przepływu i przepływ objętościowy.
 • Zasilanie bezpieczne: 24 V DC, niski pobór mocy, opcjonalnie dostępne jest zasilanie EKO-POWER
 • GROM W jest dostarczany z oprzyrządowaną szafką pomiarową, w której jest zainstalowane liczydło elektroniczne i wyposażenie; standardowe wymiary szafki 300 x 200 x 150 mm (w uzasadnionych przypadkach 800 x 600 x 300).
 • Opcja = Komunikacja cyfrowa RS485/MODBUS RTU lub Ethernet => do systemu SCADA.
 • Opcja = Rejestracja lokalna danych pomiarowych w pamięci inteligentnego liczydła / interwał co 1 sekundę / pojemność pamięci wystarcza na rok rejestracji.

Zakres dostawy

 • Sonda prędkości (elektromagnetyczna) + sonda poziomu (ultradźwiękowa)
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe według ustaleń.

Szafka pomiarowa (przykłady)

GROM W – Przykład instalacji

Zestaw pomiarowy GROM W = przykład montażu bez studni pomiarowej., po zainstalowaniu zestaw został zasypany.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.