GROM W

z przepływomierzem elektromagnetycznym mało inwazyjnym
dla dużych średnic  •  bez cięcia rurociągu  •  szczelny  •  może być zakopany

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

GROM FAMILY to rodzina zestawów pomiarowych przeznaczonych do pomiaru przepływu i ilości cieczy przewodzących prąd, płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o przekroju kołowym lub o zdefiniowanym matematycznie profilu przekroju mokrego. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Zaleca się aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i  o symetrycznym rozkładzie prędkości,  co można łatwo uzyskać przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego kanału dopływowego do miejsca pomiaru.

Przeznaczenie

GROM W jest przeznaczony do mało inwazyjnego opomiarowania przepływu wód opadowych / deszczówki, wód popłucznych, wód chłodniczych i ścieków oczyszczonych, w rurociągach i kanałach o zdefiniowanym matematycznie profilu przekroju mokrego, szczególnie o dużych średnicach.

GROM W jest ważnym narzędziem umożliwiającym rozliczenia opłat za odprowadzanie
wód deszczowych / opadowych i roztopowych, zgodnie z Prawem Wodnym obowiązującym
od 01.01.2018 r.

W zestawie GROM W objętość płynącej cieczy jest liczona:

 • przy niepełnym wypełnieniu rurociągu => ze średnich wartości prędkości cieczy i wysokości wypełnienia przekroju czujnika pomiarowego
 • przy wypełnieniu powyżej ok. 95% => następuje detekcja tego stanu i przepływ jest liczony jako iloczyn prędkości cieczy i przekroju rurociągu, czyli “pełną rurą”!

GROM W Przykłady instalacji:
w rurociągu na wolnym powietrzu
oraz w studni

GROM W – Innowacyjny zestaw pomiarowy

 • GROM W jest Nowoczesny & Tani (szczegółowy opis w Informacji technicznej)
 • GROM W nadaje się szczególnie do opomiarowania rurociągów o dużych średnicach.
  Cena nie zależy od średnicy rurociągu.
 • Instalacja odbywa się BEZ PRZECINANIA rurociągu.
 • Do realizacji pomiaru stosowane są MAŁO INWAZYJNE SONDY = elektromagnetyczna do pomiaru prędkości cieczy oraz ultradźwiękowa lub hydrostatyczna do pomiaru poziomu.Długość sondy prędkości może być dowolna, dobrana stosownie do średnicy rurociągu.
 • Zastosowanie SZCZELNEJ zabudowy sond pomiarowych zapobiega przedostawaniu się ścieków / wody i deszczówki do przestrzeni pomiarowej z otoczenia (pola, parkingi, drogi, nielegalne spusty i inne źródła) oraz podtopienie studni pomiarowej / efekt gejzera.
 • Po zainstalowaniu sond pomiarowych rurociąg może być zakopany!
 • Przepływ jest wyznaczany na podstawie sygnałów z sond pomiarowych, w module elektronicznym z dedykowanym oprogramowaniem (prędkość x poziom x pole przekroju mokrego).
 • Pomiar przepływu odbywa się w obu kierunkach.
 • Łatwość uruchomienia – nie jest konieczna kalibracja w miejscu pomiaru.
 • OPCJA = możliwość zasilania ze źródła EKO-POWER dzięki niskiemu poborowi mocy.
 • OPCJA = GROM W może być wyposażony w dodatkowe przyłącza, które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności:
  – podłączenie kamery inspekcyjnej umożliwiającej wgląd do wnętrza czujnika
  – podłączenie sensora temperatury lub pH ścieków
  – podłączenie sondy do poboru próbek ścieków
  – podłączenie węża do przepłukania wnętrza czujnika.

Cechy wyróżniające

 • Wykonanie tanie, szczelne, bez materiałów korodujących
 • Zestaw jest niezawodny i łatwy w serwisowaniu
 • Pomiar przepływu w obu kierunkach
 • Oddzielne liczniki objętości dla każdego kierunku przepływu
 • Odporny na cofki i podtopienia
 • Możliwość zdalnych odczytów i zdalnego serwisu

Instalacja

 • Instalacja sond pomiarowych prędkości i poziomu jest łatwa i szybka, nie wymaga przecinania rurociągu. Zastosowano typowe przyłącza procesowe 1 1/2″.
 • Dowolny materiał rurociągu, dowolna grubość ścianki rurociągu, dowolna budowa rurociągu (rury PVC / PP, rury karbowane, rury strukturalne, kamionka, beton, żeliwo i inne).
 • Po zainstalowaniu sond pomiarowych rurociąg może być zakopany!
 • SZCZELNA zabudowa sond pomiarowych uwalnia od budowania studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano – montażowe.
 • W zestawie przeznaczonym do zakopania są przewidziane specjalne osłony przyłączy oraz kabli sygnałowych.

Liczydło elektroniczne

 • Liczydło elektroniczne do odczytów lokalnych jest wyposażone w duży czytelny wyświetlacz na którym eksponowane są: chwilowa wartość przepływu i przepływ objętościowy.
 • Zasilanie bezpieczne: 24 V DC, niski pobór mocy, opcjonalnie dostępne jest zasilanie EKO-POWER
 • GROM W jest dostarczany z oprzyrządowaną szafką pomiarową, w której jest zainstalowane liczydło elektroniczne i wyposażenie; standardowe wymiary szafki 300 x 200 x 150 mm (w uzasadnionych przypadkach 800 x 600 x 300).
 • Opcja = Komunikacja cyfrowa RS485/MODBUS RTU lub Ethernet => do systemu SCADA.
 • Opcja = Rejestracja lokalna danych pomiarowych w pamięci inteligentnego liczydła / interwał co 1 sekundę / pojemność pamięci wystarcza na rok rejestracji.

Zakres dostawy

 • Sonda prędkości (elektromagnetyczna) + sonda poziomu (ultradźwiękowa)
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe według ustaleń.

Szafka pomiarowa (przykłady)

GROM W – Przykład instalacji

Przykład montażu zestawu pomiarowego GROM W = bez studni pomiarowej.
Po zainstalowaniu zestaw został zasypany.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.