ALFINLINE  •  przepływomierze mało inwazyjne

Przepływomierze elektromagnetyczne mało inwazyjne
wpustowe / sztycowe / pałkowe / prętowe / zanurzeniowe

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1 oraz ISO 7145:1982

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

W przypadku opomiarowania w rurociągach całkowicie wypełnionych podstawę stanowi Norma ISO 7145:1982, w której podano wytyczne, zagadnienia dotyczące stosowania i instalacji oraz interpretację wyników pomiarów:

 • Determination of Flowrate of Fluids in Closed Conduits of Circular Cross-Section – Method of Velocity Measurement at One Point of the Cross-Section

Więcej  =  kontakt z ALFINE-TIM

Przeznaczenie

Przepływomierze elektromagnetyczne ALFINLINE z grupy INLINE FAMILY (wpustowe / sztycowe / pałkowe / prętowe / zanurzeniowe) są przeznaczone do pomiaru przepływu mediów przewodzących prąd (np. woda i roztwory uwodnione, wody deszczowe, wody roztopowe, wody spławiakowe, wody popłuczne, wody chłodnicze, solanki, wody kopalniane).

Standardowo przepływomierze ALFINLINE są stosowane do opomiarowania przepływu w rurociągach całkowicie wypełnionych.

W zastosowaniu specjalnym przepływomierze ALFINLINE stanowią główny element zestawu pomiarowego GROM W, który mierzy poprawnie zarówno przy częściowym jak i przy całkowitym wypełnieniu rurociągu Zestaw GROM W jest zalecany zwłaszcza do opomiarowania wód deszczowych i roztopowych w rurociągach o dużych średnicach, powyżej DN 400 do DN 2000.

Firma ALFINE-TIM oferuje i montuje zestawy ALFINLINE już od ponad 20 lat.
Zrealizowano wiele instalacji które pracują bezawaryjnie do dnia dzisiejszego!

 

Wybrane parametry techniczne

 • koszt czujnika pomiarowego jest praktycznie niezależny od średnicy rurociągu
 • zakres średnic rurociągów: jest praktycznie nieograniczony
 • instalacja nie wymaga wycinania odcinka rurociągu co jest konieczne w przypadku instalacji typowych czujników kołnierzowych klasycznych przepływomierzy elektromagnetycznych
 • czujnik pomiarowy może być zakopany, możliwe jest uszczelnienie do IP 68 = kontakt z ALFINE-TIM
 • długość kabla do liczydła/przetwornika: może wynosić 1000 m lub więcej
 • instalacja: czujnika jest łatwa i szybka i może być wykonana:
  – w rurociągu opróżnionym (bezciśnieniowo)
    — bezpośrednio wkręcony w nagwintowany otwór w rurociągu
    — w zaworze kulowym – wspawanym do rurociągu lub w tulei gwintowanej
        (standard zaworów kulowych: 1” / 1,25” / 1,5” / 2”) (ustalane na etapie projektu)
    — w opasce typu Hawle z gwintem wewnętrznym np. 1.5 cala  
  – w rurociągu pod ciśnieniem – przy zastosowaniu  RETRAKTORA
 • zastosowanie króćca przesuwnego umożliwia płynne pozycjonowanie sensora przepływomierza wewnątrz rurociągu w celu zachowania punktu pomiaru przepływu: (10 … 12.5)% DN lub w osi rurociągu: zgodnie z normą IS0 7145
 • dane sensorów prędkości w warunkach referencyjnych:
  – dokładność pomiaru: od 0.5% wartości wskazywanej
  – odcinki proste: na napływie = 10 x DN / na wypływie = 3 x DN
  – montaż bezciśnieniowo = w zaworze kulowym + SENSOR prędkości + króciec przesuwny
  – montaż / demontaż / serwis pod ciśnieniem: = w zaworze kulowym + SENSOR + RETRAKTOR
  – ciśnienie pracy: wodociągowe lub do ok. 20 barów i więcej (opcja)
 • przepływomierze ALFINLINE nadają się dla instalacji wody pitnej (atest PZH / WRAS)
 • zasilanie bezpieczne 24 V DC, mały pobór mocy
 • możliwość okresowego zasilania z akumulatora przez ok. 2 tygodnie
 • zestaw ALFINLINE może być stosowany jako stacjonarny lub przenośny; w takim zastosowaniu jeden sensor jest montowany w uprzednio przygotowanych punktach np. magistrali wodnej lub kanalizacyjnej.

Szafka pomiarowa

 • do zawieszenia w studni (Model GACEK) lub do montażu “NA STAŁE”
 • współpraca ze sterownikiem, rejestratorem RS-01 lub RS-02 z oferty ALFINE-TIM
 • rejestracja danych pomiarowych na karcie SD = monitoring okresowy
 • transfer danych do komputera i programu EXCEL dla dalszej obróbki
 • opcja = wyjście ETHERNET lub MODBUS do włączenia do systemu SCADA
 • opcja = transfer danych do CHMURY, rejestracja wyników i odczyt przez INTERNET

UWAGA

Na etapie projektu zalecany jest kontakt z ALFINE-TIM w celu dobrania optymalnego typu przepływomierza.
Wystarczy podać średnicę rurociągu / materiał rurociągu / ciśnienie w rurociągu.

W zależności od wymaganego sposobu montażu / demontażu (bezciśnieniowo czy pod ciśnieniem) firma ALFINE-TIM dobierze i dostarczy akcesoria montażowe (przykłady pokazano na zdjęciach poniżej).

 

Zakres dostawy

 • Przepływomierz ALFINLINE, dobrany indywidualnie do danej aplikacji
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe dla przepływomierza ALFINLINE + instrukcja montażu.

ALFINLINE
przykłady instalacji

ALFINLINE
w rurociągu o średnicy DN 1000

ALFINLINE
w wykopie / rurociąg DN 1000

ALFINLINE – dostępne są różne wykonania

Przepływomierz elektromagnetyczny ALFINLINE / Model AquaProbe firmy ABB

 • pomiar prędkości przepływu do 5 m/s
 • różne długości zabudowy (300 / 500 / 700 / 1000 mm)
 • instalacja w rurociągach o średnicach od 200 mm do 8000 mm
 • dokładność ±2% zakresu
 • temperatura medium (0 … +60) °C
 • ciśnienie w rurociągu max. 20 bar
 • przewodność właściwa medium >50 μS/cm
 • możliwość zakopania / stopień ochrony IP68
 • dostawa z certyfikatem WRAS

Przepływomierz elektromagnetyczny ALFINLINE = opracowanie własne firmy ALFINE-TIM (koncepcja, projekt i wykonanie)

 • pomiar prędkości przepływu od min. 0.025 m/s do 10 m/s
 • dokładność lepsza niż ±1% wartości wielkości mierzonej (w warunkach referencyjnych)
 • temperatura medium (-15 … +85) °C
 • ciśnienie w rurociągu max. 20 bar @ 25 °C
 • przewodność właściwa medium >20 μS/cm
 • zasilanie 5 V DC, 600 mA
 • atest PZH do kontaktu z wodą pitną

Przepływomierz elektromagnetyczny ALFINLINE / Model MAGNUM firmy MSR Magmeter (Kanada)

 • pomiar prędkości przepływu od ok. 1 cm/s do 10 m/s i więcej
 • różne długości zabudowy (od 300 mm do 825 mm)
 • instalacja w rurociągach o średnicach od DN 80 do DN 3000
 • dokładność 0.5% zakresu pomiarowego
 • temperatura medium do +80 °C
 • ciśnienie w rurociągu aż do ok. 60 bar (opcja specjalna)
 • przewodność właściwa medium >1 μS/cm
 • atest PZH do kontaktu z wodą pitną

Przepływomierz elektromagnetyczny ALFINLINE / Model Compu-Flow firmy Compu-Flow (USA)

 • pomiar prędkości przepływu od ok. 1 cm/s do 10 m/s i więcej
 • dokładność 0.5% zakresu pomiarowego, gwarantowana przez NIST (National Institute of Standards and Technology)
 • łatwa zabudowa, zajmuje tylko ok. 30 minut
 • różne długości zabudowy (także niestandardowe)
 • uruchomienie nie wymaga specjalnych kwalifikacji ani praktyki inżynierskiej
 • przyjazny interfejs

ALFINLINE – badania na stanowisku badawczo-produkcyjnym firmy ALFINE-TIM

Różne przepływomierze ALFINLINE z grupy INLINE FAMILY podczas jednoczesnego badania / kalibracji na stanowisku badawczo produkcyjnym firmy ALFINE-TIM. Po przeprowadzeniu badania dla każdego przepływomierza jest wystawiany Imienny Certyfikat Kalibracji z wydrukiem błędów.

ALFINLINE – przykłady zrealizowanych instalacji

Zespół firmy ALFINE-TIM podczas diagnozy / kalibracji przepływomierza ALFINLINE na rurociągu DN 600, przy użyciu przepływomierza bezinwazyjnego

Zespół firmy ALFINE-TIM podczas instalacji przepływomierza ALFINLINE w zaworze kulowym; komora pomiarowa magistrali wodnej DN 1000.

Przepływomierz ALFINLINE zainstalowany w rurociągu o średnicy DN 800 przy użyciu zaworu kulowego i opaski, przygotowywany do zakopania.

ALFINLINE – akcesoria montażowe

Przykładowe zestawy akcesoriów montażowych do instalacji przepływomierzy ALFINLINE przy użyciu zaworu kulowego i opaski.

Na zdjęciu pokazano akcesoria: retraktor, dodatkowe przyłącze dla czujnika ciśnienia lub poboru próbek, opaskę do nawiercania, zawór kulowy.

Na zdjęciu pokazano m.in. autoryzowane przymiary do sprawdzania średnicy wewnętrznej rurociągu; pomiary średnicy można wykonywać także pod ciśnieniem.

Długość sensora może być dowolna, stosownie do średnicy rurociągu w punkcie pomiarowym.
W przypadku montażu w rurociągach ciśnieniowych króciec przesuwny może być doposażony w uchwyt do mocowania łańcucha. Zadaniem łańcucha jest zabezpieczenie przed wypchnięciem przepływomierza przez ciśnienie wewnątrz rurociągu.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.