ALFINLINE

Przepływomierze elektromagnetyczne mało inwazyjne
wpustowe / sztycowe / pałkowe / prętowe / zanurzeniowe

Przeznaczenie

Przepływomierze elektromagnetyczne ALFINLINE z grupy INLINE FAMILY są przeznaczone do pomiaru przepływu mediów przewodzących prąd (jak woda i roztwory uwodnione), płynących rurociągami całkowicie wypełnionymi

Firma ALFINE-TIM oferuje i montuje zestawy ALFINLINE już od ponad 20 lat.
Wiele aplikacji pracuje bezawaryjnie do dnia dzisiejszego!

 

Wybrane parametry techniczne

 • koszt czujnika pomiarowego jest praktycznie niezależny od średnicy rurociągu
 • zakres średnic rurociągów: jest praktycznie nieograniczony
 • instalacja nie wymaga wycinania odcinka rurociągu co jest konieczne w przypadku instalacji typowych czujników kołnierzowych klasycznych przepływomierzy elektromagnetycznych
 • czujnik pomiarowy może być zakopany
 • długość kabla do liczydła/przetwornika: może wynosić 1000 m lub więcej
 • instalacja: czujnika jest łatwa i szybka i może być wykonana:
  – w rurociągu opróżnionym (bezciśnieniowo)
    — bezpośrednio wkręcony w nagwintowany otwór w rurociągu
    — w zaworze kulowym – wspawanym do rurociągu lub w tulei gwintowanej
        (standard zaworów kulowych: 1” / 1,25” / 1,5” / 2”) (ustalane na etapie projektu)
    — w opasce typu Hawle z gwintem wewnętrznym np. 1.5 cala  
  – w rurociągu pod ciśnieniem – przy zastosowaniu  RETRAKTORA
 • zastosowanie króćca przesuwnego umożliwia płynne pozycjonowanie sensora przepływomierza wewnątrz rurociągu w celu zachowania punktu pomiaru przepływu: (10 … 12.5)% DN lub w osi rurociągu: zgodnie z normą IS0 7145
 • dane sensorów prędkości w warunkach referencyjnych:
  – dokładność pomiaru: 2% wartości wskazywanej
  – odcinki proste: na napływie > 10 x DN / na wypływie > 3 x DN
  – montaż bezciśnieniowo => w zaworze kulowym + SENSOR prędkości + króciec przesuwny
  – montaż / demontaż / serwis pod ciśnieniem: => w zaworze kulowym + SENSOR + RETRAKTOR
  – ciśnienie pracy: wodociągowe lub do ok. 20 barów
 • przepływomierze ALFINLINE nadają się dla instalacji wody pitnej (atest PZH)
 • możliwe jest uszczelnienie do IP 68 => kontakt z ALFINE-TIM
 • zasilanie i pobór prądu: 24 V DC / 200 mA
 • możliwość okresowego zasilania z akumulatora przez ok. 2 tygodnie
 • zestaw ALFINLINE może być stosowany jako stacjonarny lub przenośny; w takim zastosowaniu jeden sensor jest montowany w uprzednio przygotowanych punktach np. magistrali wodnej lub kanalizacyjnej.

Szafka pomiarowa

 • do zawieszenia w studni (Model GACEK) lub do montażu “NA STAŁE”
 • współpraca ze sterownikiem, rejestratorem RS-01 lub RS-02 z oferty ALFINE-TIM
 • rejestracja danych pomiarowych na karcie SD = monitoring okresowy
 • transfer danych do komputera i programu EXCEL dla dalszej obróbki
 • OPCJA: wyjście ETHERNET lub MODBUS do włączenia do systemu SCADA
 • OPCJA: transfer danych do CHMURY, rejestracja wyników i odczyt przez INTERNET

UWAGA

Na etapie projektu zalecany jest kontakt z ALFINE-TIM w celu dobrania przepływomierza.
Wystarczy podać średnicę rurociągu / materiał rurociągu / ciśnienie w rurociągu.

W zależności od wymaganego sposobu montażu / demontażu (bezciśnieniowo czy pod ciśnieniem)..firma ALFINE-TIM dostarczy akcesoria montażowe (przykłady pokazano na zdjęciach poniżej).

 

Zakres dostawy

 • Przepływomierz ALFINLINE, dobrany indywidualnie do danej aplikacji
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe dla przepływomierza ALFINLINE + instrukcja montażu

 

Przykłady instalacji przepływomierzy ALFINLINE

 

Diagnoza / kalibracja przepływomierza ALFINLINE na rurociągu DN 600, przy użyciu przepływomierza bezinwazyjnego

Instalacja przepływomierza ALFINLINE w zaworze kulowym, komora pomiarowa magistrali wodnej DN 1000

Akcesoria montażowe

Przykładowe zestawy akcesoriów montażowych do instalacji przepływomierzy ALFINLINE przy użyciu zaworu kulowego i opaski.

Na zdjęciu pokazano retraktor oraz dodatkowe przyłącze dla czujnika ciśnienia lub poboru próbek.

Na zdjęciu pokazano m.in. autoryzowane przymiary do sprawdzania średnicy wewnętrznej rurociągu; pomiary średnicy można wykonywać także pod ciśnieniem.

Długość sensora może być dowolna, stosownie do średnicy rurociągu w punkcie pomiarowym. W przypadku montażu w rurociągach ciśnieniowych króciec przesuwny może być doposażony w uchwyt do mocowania łańcucha. Zadaniem łańcucha jest zabezpieczenie przed wypchnięciem przepływomierza przez ciśnienie wewnątrz rurociągu.

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.