Z kart historii

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w firmie ALFINE-TIM

Mierniki prędkości płynącej cieczy
Przepływomierze o dowolnej zasadzie działania
Elektromagnetyczne  •  turbinkowe 
wirowe  •  termiczne / masowe

Wprowadzenie

Firma ALFINE-TIM oferuje przepływomierze do zabudowy mało inwazyjnej od ponad 15 lat. Tego typu przepływomierze są określane jako: INLINE / pałkowe / sztycowe / wpustowe / prętowe / zanurzeniowe.

Meritum metrologiczne sprowadza się do tego, że CZUJNIKI PIERWOTNE są typowymi przetwornikami sygnałów, czyli przetwarzają jeden standard sygnału wyjściowego w inny standard sygnału. Przykładowo, pierwotnym źródłem sygnału może być:

  • PRAWO FARADAY’a = generowanie napięcia proporcjonalnego do prędkości przepływu cieczy przewodzącej prąd, ale w obecności pola magnetycznego
  • CZUJNIK TURBINKOWY =  przetwarzanie prędkości płynącej cieczy w prędkość obrotową. Tak działają wodomierze turbinkowe, które są znane od bardzo dawna.

Od ponad 15 lat w firmie ALFINE-TIM prowadzone są prace badawczo – rozwojowe, które mają na celu ustalenie przydatności mierników prędkości / przepływomierzy o konstrukcji INLINE, do KONTROLI / DETEKCJI wycieków wody.
W latach 2005 / 2006 objęto pracami kilka dostępnych na rynku modeli przepływomierzy do zabudowy INLINE, produkowanych w USA, Kanadzie, Niemczech, Anglii i Chinach oraz przepływomierz opracowany w firmie ALFINE-TIM. Przepływomierze te noszą wspólną nazwę ALFINLINE, z podziałem na poszczególne modele (= więcej).

Atutem firmy ALFINE-TIM jest posiadanie własnego stanowiska badawczo – rozwojowego. Dzięki temu możemy, zgodnie z zasadami metrologii, wzorcować / kalibrować  i sprawdzać „NA MOKRO” praktycznie dowolne sensory prędkości przepływu cieczy, w zakresie od 0,005 m/s do 7,5 m/s.

Mamy właściwe i udokumentowane wykształcenie w zakresie Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej a dzięki pracom badawczo – rozwojowym oraz z uwagi na doświadczenie zebrane w trakcie instalacji i uruchamiania znacznej ilości punktów pomiarowych, naszą wiedzą teoretyczną i praktyczną chętnie dzielimy się  z Inwestorami i Projektantami.

Wiele z przepływomierzy ALFINLINE po zainstalowaniu zostało zasypanych ziemią i pracuje niezawodnie już ponad 10 lat. Dzięki temu zyskaliśmy zaufanie naszych Klientów i Partnerów, bez konieczności potwierdzania naszego profesjonalizmu poprzez referencje „z przeszłości”.

Podkreślamy, że każdy zrealizowany dotychczas punkt pomiarowy ma własną historię zapisaną w naszej bazie a do każdego nowego punktu pomiarowego podchodzimy zawsze indywidualnie.

ALFINLINE

ALFINLINE
sensor prędkości

do zabudowy mało inwazyjnej

Przepływomierze ALFINLINE – przykłady prac badawczo – rozwojowych

Nauczyciel akademicki, znawca magnetyzmu, z Magnetycznym Rezonansem Jądrowym włącznie, podczas badań prototypu przepływomierza elektromagnetycznego mało inwazyjnego ALFINLINE na stanowisku badawczo – rozwojowym firmy ALFINE-TIM..

Na zdjęciu pokazano zestaw przepływomierzy elektromagnetycznych mało inwazyjnych ALFINLINE, zainstalowanych w rurociągu stalowym na stanowisku badawczo – rozwojowym firmy ALFINE-TIM.

Badania miały charakter porównawczy i wykonane zostały na mokro. Zadanie polegało na sprawdzeniu MINIMALNEJ mierzalnej prędkości przepływu wody z uwzględnieniem przepływomierza elektromagnetycznego ALFINLINE opracowanego w firmie ALFINE-TIM.

Prace badawczo – rozwojowe odbyły się w latach 2005 / 2006.

Na zdjęciu pokazano wzorcowanie elektromagnetycznego miernika prędkości przepływu wody, do mało inwazyjnej zabudowy INLINE.

Przyrząd opracowano w ramach prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w firmie ALFINE-TIM w latach 2014 / 2015.

Wzorcowanie wykonano na własnym stanowisku badawczo – rozwojowym firmy ALFINE-TIM.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.