NONINVASIVE FAMILY

Przepływomierze do pomiarów bezinwazyjnych
ciecze czyste  •  brudne  •  zapowietrzone

Zapewniamy wsparcie!

  • prowadzenie merytoryczne
  • bezpłatna posprzedażna pomoc zdalna / telefoniczna = NA ŻYWO !
  • pomiary próbne / pilotażowe na obiekcie (opcja według ustaleń)
  • szkolenie z obsługi przepływomierzy (opcja według ustaleń)

ZDI FAMILY  •  Bezinwazyjne opomiarowanie cieczy czystych: przepływ / energia cieplna / odmierzanie dawek

NOWOŚĆ!

PZP Przenośny Zestaw Pomiarowy
z przepływomierzem bezinwazyjnym
ZDI-500 

Wygodna walizka pomiarowa
Opcja = Pomiar energii cieplnej
Rejestracja danych na karcie pamięci
Rejestracja w 2/4 kanałach równocześnie
Okresowe sesje pomiarowe
Zasilanie z akumulatora
(do 20 h nieprzerwanej pracy!)

ZDI-500  •  ZDI-500-EC

Pomiar przepływu bez kontaktu z medium
Pomiar energii cieplnej
Odmierzanie dawek
ciecze czyste do +160 °C
rurociągi DN 25 … DN 400 i więcej
klawiatura do programowania
opcja: komunikacja RS485/MODBUS RTU
akcesoria montażowe: statywy, Strongman

ZDI-05  •  ZDI-05-EC

Pomiar przepływu bez kontaktu z medium
Pomiar energii cieplnej
Odmierzanie dawek
ciecze czyste do +160 °C
rurociągi DN 25 … DN 400 i więcej
przyciski do programowania
opcja: komunikacja RS485/MODBUS RTU
akcesoria montażowe: statywy, Strongman

Bezinwazyjne opomiarowanie cieczy czystych: przepływ / rejestracja

ALFINE-PF220  •  ALFINE-PF330

Ciecze czyste do +135 °C
rurociągi DN 13 … DN 2000
opcja = rejestracja danych pomiarowych

ExactSonic

Ciecze czyste do +135 °C
rurociągi DN 13 … DN 2000
rejestracja danych pomiarowych,
certyfikat ISO 17025

Bezinwazyjne opomiarowanie cieczy brudnych / trudnych / zapowietrzonych

ALFINE-PFD-550  •  ALFINE-UFD-5000

Ciecze brudne i trudne do +150 °C
tylko jedna sonda pomiarowa
rurociągi DN 13 … DN 4500

CompuFlow

Ciecze brudne i trudne
dwie sondy pomiarowe
rurociągi DN 13 … DN 7000

ALFIDOP-01

Ciecze brudne i trudne
jeden czujnik przepływu
opcja = oddzielny monitor przepływu
rurociągi DN 30 … DN 1000

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.