INLINE FAMILY

Przepływomierze mało inwazyjne 
Opomiarowanie cieczy  •  powietrza  •  gazów  •  biogazu

ALFINLINE
     →  elektromagnetyczne

 • przepływomierze elektromagnetyczne wpustowe (pałkowe, prętowe, sztycowe, zanurzeniowe)
 • dowolna średnica rurociągu
 • pomiar dwukierunkowy
 • instalacja nie wymaga przecinania rurociągu
 • montaż bezciśnieniowy lub pod ciśnieniem
 • możliwość zakopania
 • akcesoria montażowe:retraktory do montażu / demontażu czujnika pod ciśnieniem, zawory kulowe, króćce przesuwne

ALFINLINE VA40
     → wirowe

 • przepływomierze wirowe (VORTEX) wpustowe (pałkowe, prętowe, sztycowe, zanurzeniowe)
 • pomiar BIOGAZU / powietrza / spalin / gazów zanieczyszczonych i trudnych
 • pomiar nie zależy od zmian gęstości, ciśnienia i temperatury gazu
 • unikatowa ultradźwiękowa metoda detekcji częstotliwości
 • pomiary także przy podciśnieniu
 • certyfikaty dla stref zagrożonych
 • akcesoria montażowe (np. retraktor do montażu / demontażu czujnika pod ciśnieniem)
 • opcja = VAR do opomiarowania tuneli komunikacyjnych, galerii w kopalniach, składowisk odpadów

ALFINLINE FA
     → turbinkowe

 • przepływomierze turbinkowe (łopatkowe, skrzydełkowe, wiatraczkowe)
 • pomiar przepływu gazów i cieczy
 • opcja: temperatura medium do +500 °C
 • opcje: z detekcją kierunku przepływu, z pomiarem temperatury
 • szeroki zakres pomiarowy, bardzo niski próg zadziałania
 • szybkie (w milisekundach) nadążanie za zmianami prędkości przepływu
 • wykonania rozdzielne i kompaktowe
 • instalacja w rurociągach od 40 mm wzwyż
 • opcja = wykonanie Ex
 • opcja = akcesoria montażowe (np. elementy przedłużające sondę pomiarową)

ALFINLINE TA
     → termiczne / masowe

 • przepływomierze termiczne / masowe wpustowe (pałkowe, prętowe, sztycowe, zanurzeniowe)
 • wykonanie także w postaci “piszczałki”
 • szeroki zakres pomiarowy (0.2 … 200) Nm/s
 • dynamika 1 : 1000
 • temperatura do +140 °C
 • ciśnienie do 16 (25) bar
 • krótki czas odpowiedzi, nadaje się do pomiarów w warunkach szybkozmiennych
 • opcja = Real Gas Calibration
 • opcja = moduł WiFi

Flowtherm NT Multitalent
     → przenośny wielofunkcyjny

 • wielofunkcyjny przepływomierz przenośny hand-held
 • do przetwornika można podłączać różne czujniki (termiczne, wirowe, turbinkowe i inne)
 • pomiar biogazu / powietrza / gazów / spalin / wody i cieczy czystych
 • wbudowany logger
 • lekki  •  wygodny  •  elegancki
 • dostarczany z walizką
 • akcesoria montażowe (np. retraktor do montażu / demontażu czujnika pod ciśnieniem)

Z kart historii firmy ALFINE-TIM

Prace badawczo – rozwojowe prowadzone w firmie ALFINE-TIM

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.