ALFINLINE FA
Mało inwazyjne przepływomierze turbinkowe

 • pomiar przepływu powietrza  •  gazów  •  wody  •  cieczy
 • temperatura gazu do +550 °C
 • opcja = dostawa z certyfikatem DAkkS
 • wykonania dla stref zagrożonych
 • mało inwazyjny i łatwy montaż / demontaż i serwis

ALFINLINE FA to rodzina przepływomierzy turbinkowych (wiatraczkowe / skrzydełkowe / łopatkowe) firmy HOENTZSCH (Niemcy), przeznaczonych do MAŁO INWAZYJNEGO opomiarowania prędkości przepływu i przepływu objętościowego mediów gazowych (powietrze, gazy czyste, mieszaniny gazów) oraz mediów płynnych (woda i ciecze).

Sonda pomiarowa ma konstrukcję wpustową (sztycowe / prętowe / inline / insertion). W sondzie zastosowano zintegrowany bezkontaktowy czujnik indukcyjny, który przetwarza prędkość obrotową turbinki na impulsy o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości przepływu medium. Dostępne jest wykonanie z detekcją kierunku przepływu. Przeliczenie prędkości przepływu na przepływ objętościowy następuje w przetworniku elektronicznym.

Przepływomierze turbinkowe umożliwiają detekcję nawet bardzo małych przepływów dwukierunkowych, co czyni je doskonałymi narzędziami serwisowo-kontrolnym przydatnymi np. przy wykrywaniu wycieków w systemach dystrybucji wody pitnej. Przepływomierze z sondami turbinkowymi mogą być łatwo przenoszone między uprzednio przygotowanymi punktami pomiarowymi.

 Dostępne są różne wykonania:

 • wersja kompaktowa = z przetwornikiem zintegrowanym (bez kabla sygnałowego)
 • wersja rozdzielna = z przetwornikiem naściennym i kablem sygnałowym
 • wersja przenośna = z nowoczesnym przetwornikiem typu hand-held >> “flowtherm NT Multitalent”.

Cechy wyróżniające

 • pomiary powietrza / gazów oraz wody / cieczy
 • nasz standard = średnica sondy pomiarowej Ø 25 mm, dostępne są inne wykonania
 • szeroki zakres pomiarowy i wyróżniająca dokładność:
  – przy pomiarze powietrza / gazów:  od 0.2 m/s do 120 m/s;  < 0.9% wartości wskazanej + 0.25% zakresu
  – przy pomiarze wody / cieczy:  od 0.01 m/s do 10 m/s;  <1% wartości wskazanej + 0.5% zakresu
 • temperatura medium przy pracy ciągłej: od 100 °C do +500 °C (krótkotrwale do +550 °C)
 • mała masa turbinki (w zależności od typu = zaledwie ok. 0.3 … 0.7 g) umożliwia szybkie, w milisekundach, nadążanie za zmianami prędkości przepływu medium
 • bezkontaktowa detekcja impulsów o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości przepływu medium
 • opcja = sondy turbinkowe z detekcją kierunku przepływu ±
 • opcja = sondy turbinkowe ze zintegrowanym czujnikiem temperatury PT100
 • materiały konstrukcyjne zapewniają w długim okresie czasu odporność na korozję i zużycie mechaniczne
 • spadek ciśnienia przy pomiarze jest pomijalny
 • instalacja w rurociągach o średnicy wewnętrznej od 40 mm wzwyż
 • różne długości sondy pomiarowej, dostosowane do średnicy rurociągu
 • sondy pomiarowe z przetwornikiem w wersji kompaktowej (bez kabla sygnałowego) lub w wersji rozdzielnej (z przetwornikiem naściennym i kablem sygnałowym)
 • opcja = wykonania Ex do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • opcja = dostawa z Imiennym Protokołem Kalibracji zgodnie z normą ISO lub z certyfikatem DAkkS, z wydrukiem błędów
 • opcja = akcesoria montażowe (elementy przedłużające, wskaźnik kierunku przepływu, króćce  przesuwne).

Uwaga:
Ze względu na bardzo dużą różnorodność wykonań przepływomierzy turbinkowych, przedstawiono tylko zarys oferty.
Dla każdej aplikacji przepływomierz jest dobierany indywidualnie (kontakt z ALFINE-TIM).

ALFINLINE FA
przepływomierze turbinkowe

Przepływomierz turbinkowy
wersja kompaktowa

Przepływomierz turbinkowy
wersja rozdzielna …

… wersja rozdzielna
z przetwornikiem naściennym

UFA = przetwornik elektroniczny

 • dostępne wersje przetwornika elektronicznego: kompaktowa (AS80) lub naścienna (AS102)
 • wskazanie prędkości przepływu w m/s, wskazanie wartości przepływu objętościowego w m3/h lub l/min
 • oprogramowanie przetwornika umożliwia przeliczanie mierzonej wartości przepływu na przepływ w warunkach normalnych
 • wyświetlacz LCD lub wykonanie bez wyświetlacza
 • wyjście prądowe 4 – 20 mA (lub wyjście napięciowe 0 – 10 V = w wersji naściennej), wyjście alarmowe lub wyjście impulsowe (lub wskazanie kierunku przepływu lub temperatura = w wersji naściennej)
 • komunikacja RS232 (standard)
 • opcja: przetwornik elektroniczny naścienny UFAPA z wyjściem PROFIBUS PA
 • dedykowane oprogramowanie UCOM do konfiguracji przepływomierza i rejestracji danych pomiarowych, przy użyciu laptopa
 • ciągła autodiagnoza zgodnie z NAMUR NE 43
 • stopień ochrony obudowy IP65 / aluminium
 • zasilanie: 24 V DC (wersja kompaktowa), 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (wersja naścienna)
 • opcja: wykonanie Ex dla stref zagrożonych wybuchem.

Różne sposoby instalacji w rurociągu

Koszty instalacji w rurociągu są minimalne, ponieważ nie trzeba przecinać rurociągu. Opcje zabudowy w rurociągu i armatura montażowa są dobierane i oferowane indywidualnie:

 • do wsuwania (np. z elementami przedłużającymi) = do pomiarów w rurociągach, tunelach i kominach o praktycznie dowolnych wymiarach a także w zbiornikach, kanałach, ciekach wodnych i rzekach
 • z zastosowaniem retraktora który umożliwia bezpieczny montaż / wyjmowanie sondy pomiarowej pod ciśnieniem
 • z króćcem przesuwnym = do wkręcenia w tuleję przyspawaną do rurociągu lub do instalacji z użyciem zaworu kulowego.

Zestaw pomiarowy z przepływomierzem ALFINLINE FA w wykonaniu kompaktowym, z retraktorem i zaworem kulowym

Sondy turbinkowe ZS25 z elementami przedłużającymi, do współpracy z przetwornikiem przenośnym hand-held

Zestaw pomiarowy z przepływomierzem przenośnym flowtherm NT i sondą turbinkową w retraktorze

Przykłady zastosowań

 • spaliny, gazy wybuchowe
 • ciecze nieprzewodzące, woda DEMI i woda ultraczysta
 • media do temperatury +550 °C
 • przepływy laminarne w przemyśle farmaceutycznym
 • klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, grzejnictwo
 • przemysł chemiczny, przemysł opon
 • pomiary serwisowo-kontrolne i diagnostyczne w przemyśle stalowym, samochodowym i lotnictwie

 

 • pomiary w laboratoriach, w ochronie środowiska
 • pomiary przepływu w kanałach otwartych, w strumieniach, rzekach, jeziorach
 • pomiary przepływu wody w hodowli ryb
 • pomiary przepływu wody w basenach pływackich i hotelowych
 • pomiary przepływu cieczy w rurociągach (np. woda, mieszanina wody z glikolem)

O firmie HOENTZSCH

Firma HOENTZSCH ma 40 lat doświadczenia w rozwiązywaniu złożonych i trudnych zadań pomiarowych w dziedzinie technologii pomiaru przepływu.
Firma HOENTZSCH posiada agencje w 25 krajach na całym świecie.
Firma ALFINE-TIM jest uznanym partnerem firmy HOENTZSCH, nasza współpraca trwa od ponad 20-tu lat.
https://www.hoentzsch.com/en/products

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.