FA – turbinkowe – powietrze, gazy, woda, ciecze

Przepływomierze turbinkowe

“ALFINLINE FA” to rodzina przepływomierzy turbinkowych firmy HOENTZSCH (Niemcy), przeznaczonych do mało inwazyjnego opomiarowania prędkości przepływu i przepływu objętościowego powietrza, powietrza sprężonego, gazów technicznych, gazów emisyjnych, mieszanin gazów a także wody i czystych cieczy płynących.

W sondzie pomiarowej zastosowano zintegrowany bezkontaktowy czujnik indukcyjny, który przetwarza prędkość obrotową turbinki na impulsy o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości przepływu medium. Przeliczenie prędkości przepływu na przepływ objętościowy następuje w przetworniku elektronicznym.

Koszty instalacji w rurociągu są minimalne => nie potrzeba przecinać rurociągu, wystarczy otwór o średnicy od 15 mm (lub więcej). Opcje zabudowy w rurociągu i armatura montażowa są dobierane i oferowane indywidualnie:

 • do wsuwania (np. z elementami przedłużającymi) – do pomiarów w rurociągach, tunelach i kominach o praktycznie dowolnych wymiarach a także w zbiornikach, kanałach, ciekach wodnych i rzekach
 • z zastosowaniem retraktora który umożliwia bezpieczny montaż sondy pomiarowej w rurociągu pod ciśnieniem
 • z króćcem przesuwnym – do wkręcenia w tuleję przyspawaną do rurociągu lub do instalacji z użyciem zaworu kulowego.

Sondy turbinkowe mogą być przygotowane do współpracy z przetwornikami elektronicznymi:

 • wersja przenośna => z nowoczesnym przetwornikiem typu hand-held “flowtherm NT Multitalent”.
 • wersja stacjonarna => z przetwornikiem zintegrowanym (bez kabla sygnałowego) lub z przetwornikiem rozdzielnym (kabel sygnałowy może mieć długość do kilkuset metrów).

Przepływomierze z sondami turbinkowymi stanowią doskonałe narzędzie serwisowo-kontrolne, mogą być łatwo przenoszone między uprzednio przygotowanymi punktami pomiarowymi.

Cechy wyróżniające

 • szeroki zakres pomiarowy, bardzo niski próg zadziałania
 • wybrane warunki pracy
 • wdostępne jest wykonanie Ex do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • materiały w kontakcie z medium => aluminium, stal nierdzewna, tytan … materiały konstrukcyjne zapewniają w długim okresie czasu odporność na korozję i zużycie mechaniczne
 • instalacja w rurociągach o średnicy wewnętrznej od 40 mm wzwyż
 • dostępne są sondy FAR z detekcją kierunku przepływu
 • mała masa turbinki (w zależności od typu => zaledwie ok. 0.3 … 0.7 g) umożliwia szybkie, w milisekundach, nadążanie za zmianami prędkości przepływu medium

Przepływomierze mogą być dostarczone z Imiennym Protokołem Kalibracji z wydrukiem błędów oraz z certyfikatem DAkkS (opcje).

Firma “ALFINE-TIM” oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. link