Monitoring studzienek kanalizacyjnych  •  Monitoring sieci WOD-KAN

poziom  •  przepływ  •  rejestracja

RS-01
Innowacyjny rejestrator
studzienkowy

 

 • monitoring i rejestracja poziomu (ścieki, wody opadowe, roztopowe, popłuczne)
 • port USB = eksport danych do arkusza Excel
 • innowacyjna konstrukcja, instalacja i obsługa
 • wbudowany akumulator wystarcza na 7 – 10 dni pracy
 • dedykowane akcesoria i osprzęt

RS-02 / GACEK
Innowacyjny rejestrator
studzienkowy

 

 • monitoring poziomu i przepływu
 • dane rejestrowane na karcie pamięci SD lub w CHMURZE
 • innowacyjna konstrukcja, instalacja i obsługa
 • wbudowany akumulator wystarcza na 7 – 10 dni pracy
 • dedykowane akcesoria i osprzęt

Monitoring studzienek i sieci wod-kan

W zakresie monitoringu wykonujemy usługi:

 • rejestracja doraźna / krótkoterminowa
 • rejestracja długoterminowa
 • SIMULTANEOUS SAMPLING wielopunktowe sesje pomiarowe