RS-01  •  Innowacyjny rejestrator studzienkowy

 • innowacyjna instalacja i łatwa obsługa

 • zasilany z akumulatora

 • port USB do przeniesienia zarejestrowanych danych do arkusza Excel

 

Przeznaczenie

Zestaw RS-01 jest przeznaczony do okresowej rejestracji poziomu wód opadowych, wód roztopowych, ścieków i wody w studzienkach kanalizacyjnych. Zestaw może być przydatny także do wykrywania zjawisk nietypowych.
Zastosowanie kilku zestawów RS-01 daje możliwość pomiaru – w tym samym czasie – pod kątem bilansowania i analizy przepustowości systemu kanalizacyjnego.

Firma ALFINE-TIM świadczy usługi pomiarowe z wykorzystaniem RS-01.
Podsumowaniem zlecenia jest  Imienny Raport z analizą zarejestrowanych danych pomiarowych.

 

Wybrane cechy wyróżniające

 • W wykonaniu standardowym zestaw RS-01 jest stosowany w studzienkach, zwłaszcza przelotowych, o średnicy kinety 110 … 500 mm. Opcjonalnie możliwe jest przygotowanie do pracy w studzienkach lub rurociągach o dowolnej średnicy.
 • W pomiarze wykorzystywana jest ultradźwiękowa sonda poziomu.
  Sonda poziomu jest instalowana przy użyciu innowacyjnych akcesorów montażowych wchodzących w skład dostawy. Innowacyjna jest także procedura montażu w studzience.
 • Standardowe wyposażenie stanowi moduł rejestrujący, programowany, z wyświetlaczem LCD i pamięcią nieulotną. Umożliwia podgląd chwilowych wartości poziomu lustra cieczy w studzience i ich rejestrację w zaprogramowanym trybie. Moduł rejestrujący posiada własne zasilanie wystarczające na ok. 1 rok pracy.
 • Zestaw RS-01 jest dostarczany na obiekt w stanie gotowym do zastosowania i uruchomienia, tj. z szafką pomiarową w pełni oprzyrządowaną i oprogramowaną.
 • W szafce zabudowany jest akumulator zapewniający autonomiczne zasilanie, które wystarcza na 7 – 10 dni rejestracji lub więcej, zależnie od częstotliwości wykonywania pomiarów.

 

Wybrane parametry techniczne

 • Dostawa w stanie zaprogramowanym dla danej aplikacji.
  Rejestrator RS-01 nie wymaga konfiguracji nastaw w miejscu pomiaru, nie wymaga zatem specjalnych kwalifikacji specjalistów utrzymania ruchu.
 • Czynności obsługowe ograniczają się do zawieszenia sondy poziomu w studzience i powieszenia szafki rejestratora na stopniu drabinki w studzience.
 • Rejestrator RS-01 rozpoczyna pracę.natychmiast po naciśnięciu przycisku START.
 • Rejestrator RS-01 może być zamontowany bez zatrzymania przepływu.
 • Rejestrator RS-01 jest łatwy w obsłudze i wygodny w eksploatacji.
 • Możliwość montażu w wielu punktach – w celu analizy i bilansowania przepływów.
 • RS-01 posiada złącze USB umożliwiające przeniesienie zarejestrowanych danych do komputera w celu dalszej obróbki przy użyciu programu EXCEL.
 • Moduł rejestrujący można wyjąć z szafki pomiarowej i przenieść w wygodne miejsce.
 • Wieszadło / uchwyt sondy poziomu stanowi znikomy koszt (np. opaska i dybel pokazane na zdjęciu) i może być wstępnie zamontowane w dowolnej ilości studzienek. Takie rozwiązanie sprzyja skróceniu czasu instalacji rejestratora do kilku minut na każdy punkt pomiarowy.
 • Wbudowany akumulator wystarcza na 7 – 10 dni pracy ciągłej na obiekcie.
 • Wymiary zewnętrzne: 300 x 200 x 150 mm (szafka) + uchwyt ok. 80 cm; masa: do 10 kg z akumulatorem
 • opcja: dostępna jest wersja mobilna.

 

Zakres dostawy

 • Szafka pomiarowa z osprzętem i sondą ultradźwiękową
 • Akcesoria montażowe + instrukcja montażu
 • Mechaniczny wzorzec wysokości ze zintegrowaną poziomicą
 • Ładowarka akumulatora.

Rejestrator studzienkowy
RS-01

 Sposoby montażu i akcesoria

Stelaż dla sondy poziomu = wersja mobilna; mocowanie stelaża = na półce spoczynkowej dennicy; szafkę pomiarową wiesza się na stopniu złazowym w studni.

Sonda poziomu zainstalowana na ścianie studni = wersja stacjonarna; mocowanie sondy np. przy użyciu opaski i dybla; szafkę pomiarową wiesza się na stopniu złazowym w studni.

Akcesoria – opaska i dybel jako przykładowy sposób mocowania sondy poziomu na ścianie studni; wysokość położenia sondy można łatwo regulować.

Stelaż dla sondy poziomu + przelew Palmera-Bowlusa; = wersja mobilna; mocowanie stelaża = na półce spoczynkowej dennicy; szafkę pomiarową wiesza się na stopniu złazowym w studni.

Stelaż z sondą poziomu i przelewem Palmera-Bowlusa = pomiar poziomu i przepływu; stelaż w wersji mobilnej zainstalowany w dennicy studni, szafkę pomiarową wiesza się na stopniu złazowym w studni.

Akcesoria – wzorzec poziomu

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.