Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Zasada pomiaru  >  Poziom + Przelew Palmera-Bowlusa

GROM K YELLOW
z przelewem Palmera-Bowlusa
     ⇒ w kinecie

GROM BLACK PB
zestaw innowacyjny
z przelewem Palmera-Bowlusa
     ⇒ w rurze

GROM K 02
innowacyjny z kontrolą podtopienia / cofki
(opis w przygotowaniu)

GROM K 03
(opis w przygotowaniu)

GROM K 04
(opis w przygotowaniu)

GROM K 05
(opis w przygotowaniu)