PROM | BROM

z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym – ścieki, woda, deszczówka

“PROM” jest zestawem pomiarowym przeznaczonym do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania ścieków i wody w rurociągach całkowicie wypełnionych (ciśnieniowych lub zasyfonowanych). Do pomiaru przepływu wody, ścieków lub innych cieczy płynących są stosowane ściekomierze / wodomierze / przepływomierze elektromagnetyczne

“BROM” jest zestawem pomiarowym podobnym do “PROM”, ale przeznaczonym dla aplikacji z wymaganym długoczasowym zasilaniem bateryjnym. Zestaw “BROM” świetnie nadaje się do instalacji w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci.

W zestawie “BROM” zastosowano przepływomierz “AquaMaster” w specjalnej dedykowanej konfiguracji oferowanej wyłącznie przez firmę “ALFINE-TIM”. Liczydło elektroniczne (przetwornik) przepływomierza, moduł komunikacji cyfrowej oraz baterie są zamknięte w szafce pomiarowej. Szafkę tę można zainstalować np. wewnątrz suchej studni pomiarowej, w której znajduje się czujnik ściekomierza. Dzięki temu urządzenia mogą być niewidoczne z zewnątrz.

W zestawach pomiarowych “PROM” i “BROM” mogą być stosowane przepływomierze o średnicach od DN 25 do DN 1000 i więcej. Cechuje je duża dokładność pomiaru, w aplikacjach rozliczeniowych możliwość zabezpieczenia przed ingerencją w wynik pomiaru bez wiedzy rozliczających się stron. Koszt przepływomierzy jest niski, czynności serwisowe są zredukowane, instalacja jest łatwa, co przyczynia się do obniżenia kosztów budowlanych.

PROM” oraz “BROM” mogą być wyposażone w system “i-SMOK” – Efektywny, Ekonomiczny, Nowoczesny system zdalnego monitoringu GSM / GPRS.

Zdalny monitoring GSM / GPRS to stały podgląd sytuacji na obiekcie

  • odczyty lokalne – na wyświetlaczu hand-held, bezprzewodowo, bez konieczności otwierania szafki pomiarowej, np. wprost z przejeżdżającego samochodu służb utrzymania ruchu; zapewnia to wygodę odczytu np. gdy studnia znajduje się w miejscu trudno lub niedostępnym (ogrodzona działka, roztopy)
  • odczyty z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie – danych pomiarowych aktualnych i archiwalnych, w postaci tabelarycznej i graficznej, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, poprzez standardową przeglądarkę (nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie)
  • rejestracja danych pomiarowych na serwerze firmy “ALFINE-TIM”, tworzenie bilansów, zestawień i raportów
  • powiadamianie o wystąpieniu sytuacji alarmowych umożliwia szybką reakcję serwisową

Firma “ALFINE-TIM” oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. link

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.