AquaMaster

 • Przepływomierz elektromagnetyczny z zasilaniem bateryjnym
 • Opomiarowanie wody i ścieków

AquaMaster jest nowoczesnym przepływomierzem elektromagnetycznym firmy ABB, przeznaczonym do opomiarowania przepływu wody i ścieków, do precyzyjnych pomiarów rozliczeniowych, sterowania procesami oraz detekcji wycieków.

Do liczydła elektronicznego (przetwornika) przepływomierza można podłączyć sygnał z przetwornika ciśnienia, co rozszerza możliwości monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

AquaMaster może być zakopany w ziemi lub zanurzony w wodzie, co w wybranych aplikacjach eliminuje konieczność budowy studni lub komory pomiarowej.

AquaMaster może być zasilany z baterii o czasie życia ok. 5 lat albo z panelu solarnego lub solarno-wiatrowego, a zatem może być instalowany w miejscach oddalonych, gdzie nie ma dostępu do sieci.
Opcjonalnie dostępna jest wersja z zasilaniem sieciowym.

AquaMaster spełnia wymogi norm międzynarodowych, także w dziedzinie opomiarowania rozliczeniowego.

Każdy przepływomierz jest dostarczany z Imiennym Protokołem sprawdzenia na mokro.

AquaMaster może być włączony do bezprzewodowego systemu monitoringu GSM/GPRS sieci wodociągowo – kanalizacyjnych. Dzięki temu operator może zdalnie monitorować przepływomierz i m.in. otrzymywać w zaprogramowanym cyklu informację o danych pomiarowych – w postaci komunikatów SMS odbieranych przy użyciu telefonu komórkowego. Sprzyja to zwiększeniu efektywności pracy, skróceniu czasu reakcji i zwiększeniu komfortu pracy operatora przy jednoczesnej redukcji wydatków związanych z prowadzeniem i utrzymaniem tras kablowych.

 

Wybrane cechy wyróżniające

 • spełnia wymogi aktualnie obowiązujących przepisów (Dyrektywa MID, OIML);
  Europejski certyfikat do rozliczeń zastępuje legalizację! (opcja)
 • dokładność 0.5% Class 2 (standard), 0.25% Class 1 (opcja)
 • zakres średnic: DN 15 … DN 25 (przyłącza gwintowane), DN 40 … DN 600 (przyłącza kołnierzowe)
 • temperatura medium (-6 … +70) °C;
  temperatura otoczenia (-20 … +70) °C (wersja rozdzielna), (-20 … +60) °C (wersja kompaktowa)
 • przewodność właściwa medium >50 uS/cm
 • szeroki zakres pomiarowy nawet przy niskich przepływach (przepływy nocne, wycieki)
 • doskonała stabilność zera i sygnałów pomiarowych
 • dzięki specjalnej innowacyjnej konstrukcji czujnika (FEV / oktagonalna) NIE są wymagane odcinki proste na napływie ani na wypływie 
 • IP 68 (standard) => po zażelowaniu puszki zaciskowej czujnik może być zakopany w ziemi lub może pracować pod wodą; przyłącza elektryczne w wykonaniu MIL ze stopniem ochrony IP 68
 • wyjścia programowalne: 2 x wyjście impulsowe (np. do podłączenia zewnętrznych liczników) + 1 x wyjście alarmowe lub informacja o kierunku przepływu); trzy wewnętrzne sumatory dla przepływów w przód / w tył / netto; interfejs RS485 z protokołem ModBus RTU
 • OPCJA = logger programowalny, od 20 dni / próbkowanie co 60 sekund do 62 dni / próbkowanie co 180 sekund
 • system pamięci SensorMemory zachowuje w pamięci czujnika dane kalibracyjne, dane konfiguracyjne i numery fabryczne
 • dostępna jest wersja kompaktowa lub wersja rozdzielna = kabel sygnałowy może mieć długość do 200 m
 • wykładzina czujnika z zatwierdzeniem WRAS do kontaktu z wodą pitną.

Przepływomierze elektromagnetyczne AquaMaster

AquaMaster z zasilaniem bateryjnym

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.