Zestawy Pomiarowe PROM

Z przepływomierzem elektromagnetycznym
stosowanym jako licznik dowolnych cieczy przewodzących prąd

Jedyny warunek = czujnik pomiarowy musi być całkowicie wypełniony.
Do tego wystarczy SYFON.

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

Zestawy PROM z przepływomierzami elektromagnetycznymi firmy ABB / Fischer & Porter są przeznaczone do rozliczeniowego opomiarowania:

 • wszelkich wód: głębinowych, powierzchniowych, deszczowych, chłodniczych
 • wszelkich ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska i Ustawa Prawo Wodne)
 • ścieków: rozliczanych między stronami umów cywilno-prawnych, zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Należy podkreślić, że klasyczne przepływomierze elektromagnetyczne osiągają dokładność pomiaru nawet ok. 0,2% wartości wskazanej. Jest to dokładność nieosiągalna dla LEGALIZOWANYCH WODOMIERZY, których dokładność podczas legalizacji potwierdza przedstawiciel Urzędu Miar: “spełnia wymogi przepisów o licznikach do wody”. Błąd pomiaru wodomierzy nie przekracza +/- 5% w dolnym zakresie obciążeń lub +/-2% w górnym zakresie obciążeń.

W przypadku pomiaru ilości płynących ścieków odsyłamy do NORMY DIN 19 559, która sensownie przybliża kwestię błędów pomiaru zarówno cieczy innych niż idealne (jak woda) a także błędów rozumianych jako ROBOCZE tj. w użytkowaniu!

W przypadkach uzasadnionych służymy wsparciem ⇒ Kontakt z ALFINE-TIM.

 

ZESTAWY PROM = cechy wyróżniające

 • Opomiarowanie spełnia wymogi wszelkich Ustaw dotyczących urządzeń pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej,
  Aktualnie nie ma znaczenia, czy przyrządy stosowane do pomiaru określonych mediów (np. wód powierzchniowych czy ścieków), podlegają czy jeszcze nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej.
  Metoda pomiaru z zastosowaniem klasycznego czujnika elektromagnetycznego zawsze SPEŁNI wymogi wszelkich przepisów,
 • Gwarantowana dokładność pomiaru
 • Imienny Certyfikat Kalibracji na mokro; może być też Legalizacja w klasie WODOMIERZ.
 • Pomiar jest dwukierunkowy dzięki czemu COFKI są bez znaczenia, ale muszą być zapisane w Umowie cywilno-prawnej między stronami rozliczeń.
 • Jeśli przepływ jest czysto grawitacyjny, dla zapewnienia prawidłowych warunków pomiaru wystarczy JEDYNIE doprowadzić do całkowitego wypełnienia czujnika pomiarowego.
 • Przesył danych pomiarowych do SCADA lub przez GPRS nie stanowi żadnego problemu dzięki wykorzystaniu ETHERNET /  MODBUS / GPRS.
 • Miejsce pomiaru może być uzupełnione przez takie podzespoły jak: licznik zaników zasilania czy podtrzymanie zasilania przez zasilacz awaryjny UPS.

 

Zestawy PROM = podstawowe dane techniczne

 • Zakres średnic czujników:.DN 100 … DN 1000. i więcej
 • Zakres przepływów: 240 m3/h … 27 000 m3/h (DN 1000)
 • Zasilanie: 24 V DC / AC lub 230 V /50 Hz
 • Pomiar w obu kierunkach = można odliczyć COFKĘ
 • Czujnik pomiarowy może być ZAKOPANY = standard IP 68
  Studnia montażowa nie jest wymagana.
 • Odczyt lokalny w szafce pomiarowej na miejscu instalacji.
  Opcje: przekaz danych do systemu zakładowego: MODBUS RTU lub Ethernet.

Przepływomierze elektromagnetyczne

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.