ALFINLINE-TA10

przepływomierz termiczny / masowy do powietrza i gazów
mało inwazyjny  •  średnica czujnika tylko Φ 10 mm  •  łatwa zabudowa

ALFINLINE-TA10 firmy HOENTZSCH (Niemcy) to przepływomierz termiczny / masowy przeznaczony do mało inwazyjnych diagnostycznych pomiarów przepływu masowego czystego powietrza i gazów w rurociągach / kanałach.

 

 • Atrakcyjna cena!
 • czujnik termiczny ma średnicę zaledwie Φ 10 mm
 • zakres pomiarowy: 0.2 … 120 m/s
 • długość czujnika = 265 mm
 • wyniki pomiarów są podawane w przeliczeniu na warunki normalne.
 • pomiar jest niezależny od temperatury, ciśnienia, gęstości
 • temperatura powietrza / gazu: max. +140 oC
 • ciśnienie w rurociągu: max. 16 bar
 • idealny do pomiarów w warunkach szybkozmiennych, stała czasowa wynosi ok. 1 sek
 • przetwornik elektroniczny jest zintegrowany z sondą (wykonanie kompaktowe)
 • przepływomierz może być łatwo przenoszony między punktami pomiarowymi
 • odczyt wartości mierzonej na czytelnym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
 • wyjście prądowe 4 – 20 mA / wyjście impulsowe
 • zasilanie: 24 V DC z zasilacza sieciowego
 • opcja = RETRAKTOR do montażu / demontażu sondy pomiarowej w zaworze kulowym pod ciśnieniem, bez konieczności zatrzymywania procesu
 • opcja = rejestracja danych pomiarowych.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.