ALFINE-UFD5000  •  Przepływomierz bezinwazyjny Dopplera

 • ciecze brudne  •  trudne  •  zapowietrzone

 • temperatura cieczy do +150 °C

ALFINE-UFD5000 firmy Micronics (Anglia) jest przeznaczony do bezinwazyjnych pomiarów przepływu wszelkich cieczy “trudnych” (ścieki, ciecze zawierające zanieczyszczenia oraz zapowietrzone), płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko Dopplera.

 

Wybrane cechy wyróżniające

 • Pomiar odbywa się bez kontaktu z cieczą płynącą, bez przecinania lub nawiercania rurociągu, niezależnie od ciśnienia w rurociągu.
 • Ciecze mierzone: ścieki, szlamy, osady, ciecze zanieczyszczone, zapowietrzone, zawierające zawieszone cząstki stałe, lepkie, ścierne, ciecze żrące i agresywne chemicznie.
 • ALFINE-UFD5000 jest przed dostawą wstępnie oprogramowany w firmie ALFINE-TIM.
 • Przyrząd jest łatwy w obsłudze – w większości przypadków wystarczy wpisać tylko średnicę wewnętrzną rurociągu!
 • ALFINE-UFD5000 jest świetnym przyrządem serwisowym, przydatnym przy sprawdzaniu pomp, rozruchach, okresowym sprawdzaniu instalacji i w sytuacjach awaryjnych.
 • ALFINE-UFD5000 znajduje zastosowanie m.in. w przepompowniach ścieków, oczyszczalniach ścieków, przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym.

Wybrane parametry techniczne

 • ALFINE-UFD5000 to niska cena i krótki czas dostawy!
 • jedna sonda umożliwia pomiary w rurociągach o średnicach
  od 13 mm aż do 4.5 m!
 • prędkość przepływu w rurociągu może wynosić (0.08 … 12) m/s
 • przepływomierz mierzy przepływ w obu kierunkach: “w przód” oraz “w tył”
 • obsługę ułatwiają: automatyczny dobór czułości oraz wbudowany moduł do kalibracji
 • wyniki pomiarów są eksponowane na czytelnym wielofunkcyjnym wyświetlaczu
 • przepływomierz jest wyposażony w programowalne izolowane wyjście prądowe 4 – 20 mA (1000 Ohm) oraz w dwa programowalne wyjścia przekaźnikowe (alarmy i/lub wyjście impulsowe)
 • warunki pracy:
  – temperatura cieczy płynącej: (-40 … +150) °C
  – temperatura otoczenia: (-20 … +60) °C
 • zasilanie z sieci 230 V / 50 Hz (standard) lub opcjonalnie z zasilacza 24 V DC; pobór mocy wynosi 5 W max.
 • obudowa IP 66, wymiary 188 x 278 x 150 mm, masa ok. 6.3 kg
 • OPCJE
  – Data Logger z wyjściem USB + software
  – dodatkowe wyjścia przekaźnikowe.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.