Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Liczniki ilości cieczy płynących kanałami otwartymi
wody opadowe  •  roztopowe  •  chłodnicze  •  popłuczne 
ścieki bytowe  •  ścieki oczyszczone i inne

Zasada pomiaru  =  Przelew Palmera-Bowlusa + Ultradźwiękowy pomiar poziomu

GROM K YELLOW
– z przelewem Palmera-Bowlusa
– z ultradźwiękowym pomiarem poziomu
– wykonanie z kinetą

– Plug & Play
– łatwa instalacja

OFERTA JUBILEUSZOWA

GROM BLACK PB
– z przelewem Palmera-Bowlusa
– z ultradźwiękowym pomiarem poziomu
Innowacyjny w rurze
– wykonanie szczelne ze zintegrowaną wyczystką, z rewizją i przyłączami dodatkowymi
Plug & Play
– łatwa instalacja
– możliwość zakopania w ziemi

OFERTA JUBILEUSZOWA