GROM = Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Liczniki ilości cieczy płynących kanałami otwartymi
wody opadowe  •  roztopowe  •  chłodnicze  •  popłuczne 
ścieki bytowe  •  ścieki oczyszczone i inne

Opcje:   Pomiar pH  –  przewodności właściwej  –  mętności …

Zasada pomiaru  =  Przelew Palmera-Bowlusa + Ultradźwiękowy pomiar poziomu

GROM K YELLOW
– z przelewem Palmera-Bowlusa
– z ultradźwiękowym pomiarem poziomu
wykonanie z kinetą

Plug & Play
– łatwa instalacja
– opcja: wykonanie specjalne do zakopania

GROM BLACK PB
– z przelewem Palmera-Bowlusa
– z ultradźwiękowym pomiarem poziomu
Innowacyjny w rurze
– wykonanie szczelne ze zintegrowaną wyczystką / rewizją i przyłączami dodatkowymi
Plug & Play
– łatwa instalacja
– możliwość zakopania w ziemi

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.