OFERTA JUBILEUSZOWA

GROM BLACK PB

innowacyjny zestaw pomiarowy z przelewem Palmera-Bowlusa
szczelny  •  może być zakopany  •  łatwa zabudowa  •  tani  •  dokładny

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen; Allgemeine Angaben
  (norma w j. niemieckim)

Wprowadzenie

Strony rozliczeń z ilości ścieków mogą wybrać dowolną metodę pomiaru i dowolne urządzenie pomiarowe a swój wybór zapisują do UMOWY dwustronnej, zapisując tam istotne dla rozliczeń wymagania.

Z naszego, ponad 25 letniego doświadczenia wynika, że oferowane przez ALFINE-TIM liczniki ścieków były i są często wskazane i akceptowane jako podstawa do wzajemnych rozliczeń i są zwykle wpisane do  dwustronnej UMOWY rozliczeniowej. Stanowi to wyraz zaufania do naszego profesjonalizmu w kwestiach rzetelnych pomiarów a później współuczestnictwa w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Udział firmy ALFINE-TIM zaczyna się w cyklu od projektu do instalacji i jest kontynuowany na etapie eksploatacji z posprzedażną opieką serwisową włącznie.

GROM o nazwie handlowej BLACK to najmłodsze, nowoczesne i INNOWACYJNE rozwiązanie przepływomierza, taniego i sensownie dostosowanego do aplikacji tj. do pomiaru ilości ścieków płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o przekroju okrągłym. Istotne jest, aby mierzony przepływ był ustalony i wolnozmienny tj. podobny np. do przepływu wody w rzekach.

Do naszych urządzeń pomiarowych wybraliśmy przelew Palmera-Bowlusa, który niejako z zasady jest dostosowany do montażu w rurociągach i kanałach o przekroju okrągłym i może być instalowany również w rurociągach już istniejących. Ważne jest, aby utrzymać poziomą zabudowę przelewu niezależnie od spadku  rurociągu. Przepływ maksymalny nie powinien powodować znacznego przekroczenia wysokości odpowiadającej połowie średnicy rurociągu, bo może to powodować błędotwórcze spiętrzanie się płynącego medium.

każdy wyprodukowany egzemplarz licznika ścieków jest kalibrowany NA MOKRO, z wykorzystaniem przepływomierza elektromagnetycznego, mierzącego przy całkowicie wypełnionym rurociągu, który jest wzorcem niepodważalnym. Takie wzorcowanie NA MOKRO umożliwia korektę charakterystyki, przez co eliminuje się błędy systematyczne jak również tolerancje o charakterze mechanicznym czy montażowym.

Kwestie interpretacji wyników pomiarów i błędów pomiarowych opieramy na normie DIN-19559, która przystępnie opisuje zagadnienia związane z takimi pomiarami. Pewne wnioski co do dokładności pomiaru można wysnuć również z wymagań dotyczących WODOMIERZY, których granice błędów podczas legalizacji wynoszą +/-2% (w górnym zakresie przepływu) oraz +/- 5% (w dolnym zakresie przepływu). Podkreślić należy, że dopuszczalne błędy WODOMIERZY w użytkowaniu mogą mieć wartość dwukrotnie większą!.

 

Wybrane cechy wyróżniające

 • GROM BLACK PB z przelewem Palmera-Bowlusa jest przeznaczony do pomiaru przepływu oraz ilości cieczy płynących grawitacyjnie, kanałami otwartymi o przekroju okrągłym. Mierzone mogą być ścieki bytowe, ścieki oczyszczone, wody opadowe, roztopowe, chłodnicze, popłuczne i inne.
 • Czujnik jest wykonany jako odcinek standardowej rury PVC lub PE, co ułatwia zabudowę w istniejącym kanale ściekowym a do zabudowy wystarczą standardowe nasuwki/łączniki. Jest to rozwiązanie najtańsze z możliwych.
 • Zestaw GROM BLACK PB jest dostępny w dwóch wykonaniach:
  Standard = wykonanie z jednym przyłączem dla sondy pomiarowej poziomu + rewizja
  FULL = wykonanie z trzema przyłączami + rewizja, co umożliwia podłączenie dodatkowych sensorów (np. temperatury cieczy płynącej lub pH) albo do pobierania próbek do analizy chemicznej albo do podłączenia węża z wodą do przepłukania wnętrza czujnika zestawu pomiarowego.
 • Długość czujnika może być dostosowana do przestrzeni dostępnej w miejscu zabudowy i jest ustalana na etapie projektu.
 • Montaż czujnika: poziomo, kontrola ustawienia w obu osiach przy użyciu poziomicy.
 • Czujnik jest wykonany jako szczelny (IP68) i może być zakopany a tym samym odpadają koszty wykonania studzienki pomiarowej.
 • GROM BLACK PB jako licznik ścieków zapewnia dokładność pomiaru wynoszącąi typowo 1% zakresu pomiarowego w rozumieniu Normy DIN 19559 cz. 1. Normę tę uznajemy za podstawową, gdyż przedstawia podstawowe zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi.
 • W dostawie jest Imienny Certyfikat kalibracji NA MOKRO z wydrukiem błędów.
 • Zasilanie: 24 V DC, pobór prądu: ok. 100 mA
  – długość kabla sygnałowego (sondy poziomu) = 7 m (standard)
  – zasilanie z akumulatora: pobór prądu ok. 150 mA
 • Szafka pomiarowa z liczydłem i osprzętem, do odczytu lokalnego: wymiary 300 x 200 x 150 mm
 • Opcja: komunikacja  RS485 / MDBUS RTU do systemu SCADA lub ETHERNET
 • Opcja: rejestracja lokalna = karta pamięci
 • Opcja z transmisją DO CHMURY, rejestracją i odczytem przez INTERNET = kontakt z ALFINE-TIM.

GROM BLACK PB
podczas badań na mokro
na stanowisku firmy ALFINE-TIM

GROM BLACK PB
wykonanie Standard

GROM BLACK PB
wykonanie FULL

Szafka pomiarowa (przykład)

GROM BLACK PB

Wymiary  •  Zakres pomiarowy  •  Przepustowość

Średnica zewnętrzna (przyłączeniowa)
mm

110
160
200
250
315

Wymiary / długość zabudowy
standard  /  max
mm

 400 … 1000
 600 … 1000
 700 … 1000
 850 … 1000
1100 … 1260

Zakres
pomiarowy
MIN / MAX
m3/h

0.05 … 7
    0.2 … 25
    0.4 … 50
    0.6 … 80
      0.8 … 140

Przepustowość
(całkowite wypełnienie)
m3/h

ok.  12
ok.  35
ok.  60
 ok. 110
 ok. 200

Uwaga:
Zakres pomiaru i przepustowość podano dla ścieków bytowych i spadku 0.5%.

 

Zakres dostawy

 • Czujnik o zamówionej długości, z przyłączami
 • Sonda poziomu (ultradźwiękowa)
 • Opcje = kamera inspekcyjna, czujnik temperatury cieczy płynącej i inne według ustaleń
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe według ustaleń.
 • Imienny Certyfikat Kalibracji na mokro.

Akcesoria montażowe

Łącznik adaptacyjny

Łącznik adaptacyjny i redukcja

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.