Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Liczniki ilości cieczy płynących kanałami otwartymi
wody opadowe  •  roztopowe  •  chłodnicze  •  popłuczne 
ścieki bytowe  •  ścieki oczyszczone i inne

Zasada pomiaru  =  Pomiar poziomu i prędkości
Zestaw pomiarowy GROM P … i następcy

GROM P – z przepływomierzem PARTI-MAG
– zastąpiony przez GROM BLUE
– elektromagnetyczny
– wykonanie szczelne
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki
– odporny na cofki i podtopienia
– wykonanie z kołnierzami

GROM BLUE – następca GROM P
– elektromagnetyczny
– wykonanie szczelne z autoryzowaną wyczystką, rewizją i przyłączami dodatkowymi
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki
– odporny na cofki i podtopienia
bez kołnierzy, krótka zabudowa
– łatwa instalacja

OFERTA JUBILEUSZOWA

GROM BLACK VP – następca GROM P
– elektromagnetyczny
Innowacyjny w rurze
– wykonanie szczelne ze zintegrowaną wyczystką, z rewizją i przyłączami dodatkowymi
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki
– odporny na cofki i podtopienia
– łatwa instalacja
– możliwość zakopania w ziemi

OFERTA JUBILEUSZOWA

GROM W – następca GROM P
– elektromagnetyczny
– wykonanie szczelne
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki
– odporny na cofki i podtopienia
– zalecany dla dużych średnic
– TANI = bez drogiej obudowy
– łatwa instalacja
montaż bez cięcia rurociągu
– możliwość zakopania w ziemi

GROM BLACK DUET – następca GROM P
– elektromagnetyczny + dodatkowo
przelew Palmera-Bowlusa
Innowacyjny w rurze
– wykonanie szczelne ze zintegrowaną wyczystką, z rewizją i przyłączami dodatkowymi
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki
– odporny na cofki i podtopienia
– łatwa instalacja
– możliwość zakopania w ziemi

OFERTA JUBILEUSZOWA

Rozliczeniowe opomiarowanie
wody i ścieków

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Fakty – Niejasności – Wnioski
zebrane od 25 lat