GROM = Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Liczniki ilości cieczy płynących kanałami otwartymi
wody opadowe  •  roztopowe  •  chłodnicze  •  popłuczne 
ścieki bytowe  •  ścieki oczyszczone i inne

Opcje:   AAPI  –  Pomiar pH  –  przewodności właściwej  –  mętności …

Zasada pomiaru  =  Pomiar prędkości + Pomiar poziomu
Zestaw pomiarowy GROM P … i następcy

GROM W – następca GROM P
– ponad 15 lat doświadczenia
– własne prace badawczo-rozwojowe

– wiele zrealizowanych instalacji
– elektromagnetyczny mało inwazyjny
– wykonanie szczelne
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki w przód / w tył
– odporny na cofki i podtopienia
zalecany dla dużych średnic
– TANI = bez drogiej obudowy
– łatwa instalacja
montaż bez cięcia rurociągu
– możliwość zakopania w ziemi

GROM BLUE – następca GROM P
– elektromagnetyczny
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki w przód / w tył
– odporny na cofki i podtopienia
bez kołnierzy, krótka zabudowa
– wyróżniająco lekki
– łatwa instalacja

NOWOŚĆ
AAPI = Autoryzowana Armatura Pomiarowo-Inspekcyjna (szczelna)

GROM BLACK VP – następca GROM P
– elektromagnetyczny
Innowacyjny w rurze / szczelny
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki w przód / w tył
– odporny na cofki i podtopienia
– łatwa instalacja
– możliwość zakopania w ziemi

NOWOŚĆ
AAPI = Autoryzowana Armatura Pomiarowo-Inspekcyjna (szczelna)

GROM BLACK DUET – następca GROM P
– elektromagnetyczny + dodatkowo
przelew Palmera-Bowlusa
Innowacyjny w rurze / szczelny
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki w przód / w tył
– odporny na cofki i podtopienia
– łatwa instalacja
– możliwość zakopania w ziemi

NOWOŚĆ
AAPI = Autoryzowana Armatura Pomiarowo-Inspekcyjna (szczelna)

GROM P – z przepływomierzem PARTI-MAG
– elektromagnetyczny
– wykonanie szczelne
– mierzy przepływ w obu kierunkach
– niezależne liczniki w przód / w tył
– odporny na cofki i podtopienia
– wykonanie z kołnierzami

Wycofany z oferty, zastąpiony przez GROM BLUE

Zestawy pomiarowe wycofane z oferty

GROM P
     z przepływomierzem PARTI-MAG-SERW
GROM T
     z przepływomierzem TubeFlo
GROM R
     z przepływomierzem RampaFlo

Z historii GROM P

Aspekty prawne

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.