GROM = GRAWITACYJNE ROZLICZENIOWE OPOMIAROWANIE MEDIÓW

Zestaw pomiarowy GROM R22

  • Nowoczesna kontynuacja GROM R / RampaFlo
  • szeroki zakres pomiarowy 
  • Imienne Certyfikaty
  • wiele wariantów wykonania 
  • łatwa instalacja

Zestaw pomiarowy GROM R22 jest przeznaczony do opomiarowania przepływu grawitacyjnego w praktycznie DOWOLNYCH aplikacjach!

  • pomiary w rurociągach o przekroju kołowym o dowolnej średnicy lub w kanałach prostokątnych o dowolnych wymiarach
  • pomiary wszelkich wód (opadowe, chłodnicze, powierzchniowe, kopalniane, woda z rzeki) oraz wszelkich ścieków od podczyszczonych do bytowych włącznie.

GROM R22 wykorzystuje elektromagnetyczny pomiar prędkości przepływu i ultradźwiękowy pomiar poziomu.
GROM R22 jest dostępny w wielu wariantach wykonania, dobieranych stosownie do właściwości punktu pomiarowego.
GROM R22 jest dostarczany z okablowaną szafką pomiarową gotową do instalacji, w szafce zamontowane jest liczydło elektroniczne i elementy wyposażenia.

GROM R22 jest nowoczesną kontynuacją zestawu pomiarowego GROM R (wycofanego z oferty kilka lat temu).

GROM R22
Przykładowe warianty wykonania

GROM R22 1R
z jednym czujnikiem prędkości
w rurociągu

GROM R22 2R
z dwoma czujnikami prędkości
w rurociągu

GROM R22 2K
z dwoma czujnikami prędkości
w kanale

GROM R22 jest dostarczany z kompletem IMIENNYCH CERTYFIKATÓW:

  • Certyfikat kalibracji laboratoryjnej SONDY POZIOMU w postaci tabeli Iout w funkcji poziomu (np. dla zakresu 0-1m)
  • Certyfikat kalibracji na mokro SONDY PRĘDKOŚCI w postaci tabeli Iout w funkcji prędkości (np. dla zakresu standardowego 0-2,5m/s a opcjonalnie do +/-5 m/s)
  • Certyfikat kalibracji komputerowej / firmowej liczydła (końcowy dla ściekomierza).

Zestaw pomiarowy GROM R  •  wycofany z oferty

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.