Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

GROM FAMILY

Liczniki ilości ścieków płynących kanałami otwartymi

Zestawy GROM

Zasada pomiaru:
Poziom + Prędkość
(czujnik elektromagnetyczny)

Zestawy GROM

Zasada pomiaru:
Poziom + Przelew
                Palmera-Bowlusa