Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

 • ALFINE-PF220  ⇒  ciecze czyste do +135 °C, średnice DN13 … DN 1000
 • ALFINE-PF330  ⇒  ciecze czyste do +135 °C, średnice DN 13 … DN 2000, rejestracja wyników pomiarów
 • wyróżniająca dokładność
 • do 20 h pracy ciągłej na baterii

 

Ciecze mierzone i zastosowania

woda pitna, woda surowa, instalacje HVAC, kontrola wydajności układów pompowych, bilansowanie przepływów, kontrola wycieków, pomiary okresowe i czynności serwisowe; pomiar przepływu olejów, pomiary przepływu wody i cieczy technologicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym …

Przepływomierze ALFINE-PF220 oraz ALFINE-PF-330 posiadają najwyższe parametry metrologiczne, które potwierdza Imienny Certyfikat Kalibracji załączany do dostawy.

Kalibracja na mokro jest przeprowadzana na certyfikowanym stanowisku producenta, zgodnie z ISO 9001:2008. Daje to podstawę do przeprowadzania audytów, testów, odbiorów, wdrożeń i stosowania w systemach zapewnienia jakości.

 

ALFINE-PF220

ALFINE-PF220 firmy Micronics (Anglia) jest przeznaczony do bezinwazyjnych pomiarów przepływu wody i czystych cieczy płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych. Przepływomierz jest dostarczany z jedną parą sond pomiarowych dla DN 13 … DN 115 lub DN 50 … DN 1000.

Wybrane cechy wyróżniające

 • średnice rurociągów: DN 13 … DN 115 lub DN 50 … DN 1000
  (przepływomierz jest dostarczany z wybraną parą sond pomiarowych)
 • temperatura cieczy płynącej do +135 °C
 • prędkość przepływu 0.1 m/s … 20 m/s, wyróżniająca stabilność zera
 • funkcja QuickStart, zapewniająca bezproblemowe i szybkie przygotowanie do pomiarów, w dialogu z użytkownikiem
 • ekspozycja wyników pomiarów na czytelnym wyświetlaczu
 • pomiar przepływu w przód / w tył, dwa wewnętrzne sumatory
 • programowalne wyjście prądowe 0/4 – 20 mA, wyjście impulsowe z programowalną wartością jednostki zliczania
 • możliwość zabezpieczenia hasłem ustawień konfiguracyjnych
 • zasilanie z wewnętrznych akumulatorków, zapewniających gotowość do pomiarów do 20 h na obiekcie
 • elementy zestawu są umieszczone w walizce transportowej, solidnej i odpornej na narażenia mechaniczne.

 

ALFINE-PF330 z rejestracją

ALFINE-PF330 firmy Micronics (Anglia) jest przepływomierzem o rozszerzonej funkcjonalności. Przepływomierz jest przeznaczony do bezinwazyjnych pomiarów i rejestracji przepływu wody i czystych cieczy płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych. Standardowo jest dostarczany z dwiema parami sond pomiarowych dla DN 13 … DN 115 oraz DN 50 … DN 2000. Opcjonalnie może być dostarczony z jedną wybraną parą sond pomiarowych.

 

Wybrane cechy wyróżniające

 • średnice rurociągów: DN 13 … DN 115 oraz / lub DN 50 … DN 2000 / temperatura cieczy do +135 °C (przepływomierz może być dostarczony z dwiema parami sond pomiarowych lub jedną wybraną parą)
 • prędkość przepływu 0.1 m/s … 20 m/s, wyróżniająca stabilność zera
  Uwaga:
  W badaniach testowych na stanowisku firmy ALFINE-TIM mierzono przy prędkości przepływu 2 mm/s!
  Właściwość ta jest szczególnie przydatna przy detekcji wycieków i nieszczelności.
 • funkcja QuickStart, zapewniająca bezproblemowe i szybkie przygotowanie do pomiarów, w dialogu z użytkownikiem
 • ekspozycja wyników pomiarów oraz wykresów na czytelnym wyświetlaczu
 • pomiar przepływu w przód / w tył, dwa wewnętrzne sumatory
 • zaawansowane funkcje rejestracji, programowalny interwał
 • programowalne wyjście prądowe 0/4 – 20 mA, wyjście impulsowe z programowalną wartością jednostki zliczania, USB/RS232 do komunikacji z PC
 • możliwość zabezpieczenia hasłem ustawień konfiguracyjnych
 • zasilanie z wewnętrznych akumulatorków, zapewniających gotowość do pomiarów do 20 h na obiekcie.
 • elementy zestawu są umieszczone w walizce transportowej, solidnej i odpornej na narażenia mechaniczne.

ALFINE PF220

ALFINE PF330

ALFINE-PF220 i ALFINE-PF330 są dostarczane w walizce pomiarowej

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.